Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile si Pielarie

Programul Operational Sectorial "Cresterea Competitivitatii Economice"
"Investitii pentru viitorul dumneavoastra"

"Interfata informatica pentru promovarea rezultatelor cercetarii INCDTP/ TEX-INT"

Proiect cofinantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala

INCDTP - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile si Pielarie - Bucuresti, coordoneaza in calitate de beneficiar proiectul "Interfata informatica pentru promovarea rezultatelor cercetarii INCDTP", proiect cofinantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala. Proiectul a demarat în data de 18 iunie 2010 si se va derula în Bucuresti la sediul institutului, pe o perioada de 6 luni, in baza contractului pentru acordarea finantarii nerambursabile încheiat cu Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica, in calitate de Organism Intermediar, in numele si pentru Ministerul

Economiei si Finantelor in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Sectorial "Cresterea Competitivitatii Economice". Valoarea totala a proiectului este de 439.427 lei, din care asistenta financiara nerambursabila solicitata este de 376.600 lei (Valoarea eligibila nerambursabila din FEDR: 312.578 lei / Valoarea eligibila nerambursabila din bugetul de stat: 64.022 lei). Obiectivul principal al proiectului il reprezinta stimularea transferului tehnologic al INCDTP prin realizarea unor achizitii de echipamente hardware si software, care sa vina in sprijinul cresterii capacitatii administrative si a performanțelor de procesare a datelor. Este prevazuta proiectarea unei Interfete Informatice, care să cuprinda rezultatele obtinute pe baza noilor achizitii si care sa reprezinte in acelasi timp un suport pentru cercetatorii din INCDTP. Solutiile de crestere a capacitatii administrative sunt diseminate prin butonul Rezultatele Cercetarii, pagina corelata cu Interfata Informatica. Transferul tehnologic se asigura in acest mod iar echipamentele IT achizitionate intaresc performanta institutionala a INCDTP.

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei
Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati   www.fonduri-ue.ro