English Romana

Anul 2006 a fost un an de exceptie pentru INCDTP Bucuresti pe plan stiintific, economic si investitional. Provocarile determinate de aderarea la UE si integrarea în aria europeana de cercetare au amplificat eforturile la nivelul managementului de institut si al departamentelor de specialitate. Participarea la competitiile pentru accesarea, atât a fondurilor interne de CDI, cât si a fondurilor structurale, a atins un nivel remarcabil, atât cantitativ (ca numar de proiecte), cât si calitativ (prin tematica abordata, parteneriate încheiate, agenti economici implicati, etc.).

Criza economica deosebita, pe care o înregistreaza industria textila si de confectii la nivel european si national, a determinat trecerea de la pozitia „inventam bine si frumos” la stadiul în care trebuie sa exploatam rezultatele activitatii de cercetare.

În acest context, constructia institutionala a INCDTP este într-o dinamica continua prin dezvoltarea de noi activitati (design, automatizare, IT, cooperare internationala etc.), dar si prin încurajarea start-up-urilor prin înfiintarea incubatorului de afaceri „ITA TEX CONF”.

Crearea unor parteneriate solide la nivel de tara, dar si contributia la crearea unui spatiu european de cercetare, în cadrul caruia sa fie promovata excelenta, s-au realizat prin integrarea în Platformele tehnologice europene, Retele de cercetare, Asociatii si organizatii profesionale etc.

Obtinerea în anul 2006 a Diplomei si Trofeului Creativitatii, editia a VII-a, la sectiunea Cercetare – Învatamânt, acordata de OSIM si a Diplomei si locului II în Topul National al Firmelor, editia 2006 pentru Cercetare, Dezvoltare si High-Tech, acordata de Camera de Comert si Industrie a României, demonstreaza ca INCDTP este pregatit sa faca fata constrângerilor dar si sa beneficieze de oportunitatile integrarii României în UE la 1.01.2007.

Lucrarea prezinta succint rezultatele obtinute în activitatea desfasurata în anul 2006 de catre Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile si Pielarie.

Lucrarea este structurata în doua capitole de baza:
Raportul de activitate al INCDTP pe anul 2006;
Obiectivele strategice ale INCDTP pentru anul 2007.

Raportul de activitate pe anul 2006 este structurat în 16 capitole, cuprinzând rezultatele activitatilor de baza si conexe desfasurate de INCDTP, în conformitate cu HG 1413/2004.

Obiectivele strategice pentru anul 2007 sunt conturate în corelatie cu Strategia de dezvoltare a INCDTP pentru perioada 2007 – 2013 si orizontul 2020.

 
Capitolele raportului (prezentate mai jos, bilingv, in format PDF)

Cuvant inainte 
Cuprins
Prezentarea INCDTP
Activitatea de cercetare
Inovare
Manifestari stiintifice 
Informare-documentare
Activitatea de publicatii 
Productia de unicate si serii scurte
Activitatea de servicii si consultanta
Cadrul relational
Obiective strategice 2007