English Romana

Solutii tehnologice inovative de proiectare si realizare echipamente tactice in cadrul SC TACTICA OUTDOOR SRL

PROGRAMUL DE FINANTARE: PN III /Programul 2 – Cresterea competitivitatii economiei  romanesti prin cercetare, dezvoltare si inovare, Subprogramul 2.1. Competitivitate prin cercetare, dezvoltare si Inovare, "Cecuri de inovare"

ACRONIM: TACTIC
Contract finantare nr.: 195CI/2018

 Responsabil proiect: Dr. Ing. Sabina Olaru, sabina.olaru@certex.ro
Data de incepere: 25.07.2018                       Data de finalizare: 31.12.2018
Adresa de web a Programului: https://uefiscdi.ro/cecuri-de-inovare

Parteneri:

 

                      

 

Contractor - SC TACTICA OUTDOOR SRL

 

Furnizor de servicii de cercetare  - INCDTP – Bucuresti

 

OBIECTIVUL GENERAL:

Cresterea calitatii produselor si implicit a competitivitatii societatii SC TACTICA OUTDOOR SRL, prin introducerea solutiilor tehnologice inovative de proiectare si realizare echipamente tactice, cu evidentierea avantajelor competitive, de la idee la realizarea prototipului sau produsului si testarea acestuia..

ETAPELE PROIECTULUI:

I   Etapa raport final (rezumat al Raportului tehnico-științific aferent etapei I si lista actualizata a publicatiilor)

II  Etapa raport de impact (rezumat al Raportului de impact aferent etapei II> si lista actualizata a publicatiilor)

 

 CONCEPT STIINTIFIC / ELEMENTE DE NOUTATE:

 • Extinderea realizarii echipamentelor tactice in sistem personalizat, dar folosind facilitatile productiei in sistem industrial;
 • Introducerea unei noi aplicatii IT in confectionarea echipamentelor personalizate prin scanrea 3D a subiectului cu dimensiuni in afara standardelor de marimi de confectii;
 • Analiza particularitatilor individuale ale corpului, necesare in proiectarea tiparelor personalizate;
 • Utilizarea corpului virtual sau avatarului in verificarea tiparelor;
 • Simularea in spatiul virtual si modelarea 3D a tiparelor pe corpul virtual pentru evaluarea corespondentei dimensionale;

REZULTATE EXPLOATABILE:

 • Raport de cercetare privind rezultatele obtinute;
 • Protocoale de masurare a persoanelor selectate, in vederea personalizarii echipamentelor tactice;
 • Tiparele in format electronic a echipamentului tactic personalizat, selectat de catre compania beneficiara SC TACTICA OUTDOOR SRL;
 • Prototipul virtual al echipamentului tactic personalizat, selectat de catre compania beneficiara SC TACTICA OUTDOOR SRL ;
 • Prototipul real al echipamentului tactic personalizat, selectat de catre compania beneficiara SC TACTICA OUTDOOR SRL ;
 • Rapoarte de testare a purtabilitatii echipamentului tactic personalizat;
 • Rapoarte de testare pentru analize fizico-mecanice si fizico-chimice specifice in laboratoarele acreditate ale INCDTP;
 • Publicatii/comunicari stiintifice de diseminare a rezultatelor proiectului in reviste de specialitate sau manifestari nationale/internationale (minim 2 articole/comunicari);