English Romana

OPTIMIZAREA GAMEI DE NETESUTE DE LANA PENTRU TERMO SI FONO IZOLATII

PROGRAMUL DE FINANTARE: PN III /Programul 2 – Cresterea competitivitatii economiei  romanesti prin cercetare, dezvoltare si inovare, Subprogramul 2.1. Competitivitate prin cercetare, dezvoltare si Inovare, "Cecuri de inovare"

ACRONIM: RO-IZOLANA
CONTRACT DE FINANTARE NR.: 150CI/2018

 RESPONSABIL PROIECT: Dr. Ing. Catalin Grosu, catalin.grosu@certex.ro
DATA DE INCEPERE: 04.07.2018                       DATA DE FINALIZARE: 31.12.2018
ADRESA WEB: https://uefiscdi.ro/cecuri-de-inovare

BENEFICIAR:

. CORA TRADING & SERVICE SRL

FURNIZOR DE SERVICII:

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU TEXTILE SI PIELARIE  - INCDTP Bucuresti

 

OBIECTIVUL GENERAL: Maximizarea sustenabila a activitatii economice a firmei, prin realizarea de produse inovative din fibre naturale (fibre de lana grosiera), care sa fie utilizate pentru proprietatile lor de izolare termica si fonica.

OBIECTIVE SPECIFICE:

Contributii la:

 • valorificarea fibrelor de lana romaneasca in produse cu valoare adaugata mare;
 • dezvoltarea unor sectoare economice convergente (textil, agricol, constructii civile si adaposturi pentru situatii de urgenta, automotive, mobila, etc;
 • crearea de noi locuri de munca;
 • imbunatatirea competentelor si aptitudinilor tehnice.

 CONCEPT STIINTIFIC / ELEMENTE DE NOUTATE: Crearea de produse din fibre naturale (fibre de lana), cu valoare adaugata ridicata, potential a fi utilizate pentru proprietatile lor de izolare termica si fonica.

ETAPELE PROIECTULUI:

  I. Etapa raport final (rezumat al RAPORTULUI TEHNICO-STIINTIFIC AFERENT ETAPEI I si LISTA ACTUALIZATA A PUBLICATIILOR.)
  II. Etapa raport de impact (rezumat al RAPORTULUI DE IMPACT AFERENT ETAPEI II si LISTA ACTUALIZATA A PUBLICATIILOR.)

REZULTATE EXPLOATABILE:

 • Specificatie tehnica privind limitele de variatie ale caracteristicilor amestecului fibros;
 • Matrice de realizare a amestecului fibros din fibre naturale (fibre de lana); Fisa tehnologica de realizare a produsului (structuri textile neconventionale), pe tehnologia adaptata a SC Cora Trading & Service SRL
 • Modele experimentale de structuri textile neconventionale S1, S2, S3 si S4 sunt realizate. aflate in dotarea SC Cora Trading & Service SRL;
 • Raport de testare a structurilor S1 S2 S3 si S4.

REZULTATE OBTINUTE:

 • Raport de cercetare privind rezultatele obtinute;
 • Matrice de experimentare care cuprinde variantele structurale posibil de obtinut in cadrul S.C. CORA TRADING & SERVICE S.R.L., in vederea selectarii celor 4 variante model experimental de structuri textile neconventionale pentru termoizolatii.
  1. Specificatie tehnica de realizare a structurilor obtinute;
  2. Raport de testare a structurilor obtinute.