English Romana


Retea de management pentru dezvoltarea unui model de estimare si prevenire a crizelor la nivel regional in industria de confectii

Pro–Crisis


Program: CORINT, Subprogram EURO

Perioada de derulare a proiectului: 20062008

Parteneri: INCDTP  Coordonator national proiect
dr ing. Emilia Visileanu

Obiective:
Proiectul “Retea de management pentru dezvoltarea unui model de estimare si prevenire a crizelor la nivel regional in industria de confectii” (acronim PRO-CRISIS) are ca obiectiv principal sa dezvolte si sa experimenteze un model de previzionare si prevenire a crizelor la nivel regional, care sunt in mod direct dependente de sectorul de confectii, la nivelul Uniunii Europene.
Partenerii proiectului la nivel european sunt organizatii specializate din Grecia, Franta, Portugalia, Spania si in calitate de observatori Romania si Bulgaria, de asemenea participanti la proiect. 
Initiat la nivelul UE sub deviza “Abordarea inovativa a managementului schimbarii”, proiectul va avea doua categorii de rezultate:
1) Managementul restructurarii in cadrul caruia se vor elabora solutii de restructurare prin analiza capacitatii de adaptare si anticipare a raspunsului companiilor, lucratorilor si autoritatilor publice la situatiile de criza (cu 4 axe prioritare).
2) Managementul schimbarilor demografice prin care se va acorda sprijin pentru initiative inovative de promovare si crestere a ratei de angajare a lucratorilor de toate varstele (cu 6 axe prioritare).

Forme de diseminare a rezultatelor
 referat prezentat in cadrul simpozionului “Cooperare internationala si cercetare de excelenta  rezultate si perspective”, Program CORINT, Predeal, 28-30.11.2006