English Romana


Echipamente de lucru personalizate prin tehnologie informationala inovativa

de proiectare si modelare virtuala

 

PROGRAMUL DE FINANTARE: PN III /Programul 2 – Cresterea competitivitatii economiei  romanesti prin cercetare, dezvoltare si inovare/ CECURI DE INOVARE

ACRONIM: PRECHIP
Contract finantare nr.: 103CI/2017

 Cod proiect: PN-III-P2-2.1-CI-2017-0119
Data de incepere: 25.07.2017                       Data de finalizare: 31.12.2017
Adresa de web a Programului: https://uefiscdi.ro/cecuri-de-inovare

Parteneri:

 

    Contractor - SC C&A Company Impex SRL

                        Furnizor de servicii de cercetare  - INCDTP - Bucuresti

 

 

OBIECTIVUL GENERAL:

Cresterea competitivitatii si implicit a calitatii produselor obtinute in cadrul SC C&A Company Impex SRL, prin introducerea si aplicarea tehnologiei informationale inovative de proiectare si modelare virtuala a echipamentelor de lucru, deja validata in cadrul INCDTP, subliniind importanta personalizarii produselor vestimentare si avantajele sale competitive, de la idee la realizarea prototipului sau produsului si testarea acestuia.

 

ETAPELE PROIECTULUI:

I. Etapa raport final (rezumat al Raportului tehnico-științific aferent etapei I si lista actualizata a publicatiilor)

II. Raport de impact (rezumat al Raportului de impact aferent etapei II si lista actualizata a publicatiilor)

 

 ELEMENTE DE NOUTATE:

·         Introducerea unui noi aplicatii IT in confectionarea echipamentelor personalizate prin scanarea 3D a subiectului cu dimensiuni in afara standardelor de marimi de confectii;

·         Analiza indicatorilor antropo-morfologici individuali necesari in proiectarea tiparelor personalizate;

·         Verificarea tiparelor personalizate prin utilizarea corpului virtual;

·         Evaluarea corespondentei dimensionale prin simularea in spatiul virtual si modelarea 3D a tiparelor pe corpul virtual.

 

REZULTATE EXPLOATABILE:

·         Raport de cercetare privind rezultatele obtinute;

·         Protocol de masurare a persoanei selectate in vederea personalizarii echipamentelor de lucru, valorificat prin intermediul metodologiei specifice si transferul de cunostiinte prin instruirea personalului de specialitate;

·         Tiparele in format electronic ale echipamentului de lucru personalizat, respectiv Costum vatuit antistatic si ignifug, selectat de catre compania beneficiara SC C&A Company Impex SRL, valorificate prin transferarea acestor pe suport CD catre compania beneficiara;

·         Prototip virtual al echipamentului de lucru personalizat, respectiv Costum vatuit antistatic si ignifug, selectat de catre compania beneficiara SC C&A Company Impex SRL, valorificat prin intermediul metodologiei specifice si transferul de cunostiinte prin instruirea personalului de specialitate;

·         Prototip real al echipamentului de lucru personalizat, respectiv Costum vatuit antistatic si ignifug, selectat de catre compania beneficiara SC C&A Company Impex SRL, valorificat prin transferarea lui la beneficiar; 

·         Raport de testare a purtabilitatii echipamentului de lucru personalizat;

·         Rapoarte de testare pentru analize chimice variate in laboratoarele acreditate ale INCDTP, valorificate prin transferarea acestora catre compania beneficiara;

·         Publicatii/comunicari stiintifice de diseminare a rezultatelor proiectului.