English Romana


Proiect de cercetare: “De la teorie la practică - PRACTICA”

 

Program de cercetare: POSDRU/90/2.1/S/60423

 

Perioada de derulare: 02.08.2010-31.07.2013

 

Obiectivul general al proiectului PRACTICA este dezvoltarea aptitudinilor practice, specifice fabricaţiei, producţiei şi cercetării, pentru studenţii din cadrul învăţământului superior pentru textile-confectii.

 

Parteneri:

Coordonator - Universitatea tehnica “Gh. Asachi” Iasi – Facultatea de Textile, Pielarie si Management Industrial

INCDTP - Bucuresti

Institutul de Inventica - Iasi

ASITEX

 

Obiective specifice:

 1. Organizarea practicii pentru şapte specializări acreditate;
 2. Organizarea a trei stagii proiectate gradual pentru un număr de 824 de studenţi;
 3. Formarea unui număr de 46 de tutori din cadrul a 29 firme selectate ca parteneri de practică;
 4. Înfiinţarea unei firme simulate care să integreze activităţi de proiectare, monitorizare a fabricaţiei, comercializare şi conducere specifice firmelor reale partenere.

 

Rezultate:

 1.  824 de studenţi de la șapte specializări.
 2.  46 tutori
 3.  29 parteneriate
 4.  1134 stagii de practică
 5.  7 seminarii de instruire a tutorilor
 6.  3 workshop-uri organizate
 7.  1134 convenţii de practică individuale
 8.  număr de materiale suport elaborate, editate şi tipărite:

            -3 îndrumare de practică (anii II, III şi IV), multiplicate în min.150 exemplare anual

            -2 caiete de practică (anii II şi III), multiplicate în min.150 exemplare anual

-1 ghid pentru îndrumarea practicii, adresat tutorilor de practică, multiplicat în min.50 de exemplare anual.

            -1 ghid de bune practici multiplicat în min.200 de exemplare în anul 3 al proiectului.