SOLICITANT:
PARTENERI:Investeste în oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

Axa prioritara nr.1 "Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere"

Domeniul major de interventie: 1.5 "Programe doctorale si post-doctorale in sprijinul cercetarii"

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane: Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

OIPOSDRU

OBIECTIVE SPECIFICE:

¢ proiectarea si dezvoltarea de noi discipline si curricule de formare profesionala postoctorala flexibile, adaptabile cerintelor cercetarii stiintifice din domenii prioritare de varf, respectiv: tehnologiile societatii informationale, materiale, produse si procese inovative;

¢ adaptarea, orientarea si corelarea continutului curriculei de formare postdoctorala cu cerintele mediului economic;

¢ dezvoltarea retelelor intre universitati si centre/institute de cercetare precum si consolidarii interferentelor dintre invatamantul superior, cercetare si mediul de afaceri prin cresterea sustinuta a gradului de profesionalizare /informatizare a pregatirii postdoctorale;

¢ incurajarea si dezvoltarea programelor de studii postdoctorale de tip Joint Degrees (bazate pe joint curricula) intre universitati din tara si strainatate in scopul implicarii in proiecte comune de cercetare;

¢ dezvoltarea schimbului de bune practici cu universitati performante din tara si strainatate;

¢ initierea si dezvoltarea de activitati de tutorat si indrumare pentru cercetatorii post-doctoranzi pe parcursul programului post-doctoral.