English Romana

Sistem optic integrat de gestionare a defectelor din
industria textila

 


Contract: 71-142/ 2007

Acronim: TEXDEF

Rezumat:
Industria textila prin particularitatile sale, este caracterizata pe fiecare flux tehnologic (filatura, tesatorie, finisaj), de o varietate de defecte (mai mult sau mai putin evidente ) cu implicatii directe asupra calitatii produsului finit. Una din modalitatile productive de a raspunde situatiilor legate de o monitorizare eficienta si sigura este aceea a monitorizarii opto-electronice a defectelor pe flux, proces care comporta principial urmatoarele activitati:
 instalarea unui aparat de monitorizare (evidentiere) a defectelor existente pe materialul supus analizei (in general camera de luat vederi sau alt tip de monitorizare: laser etc.);
 inspectia vizuala automatizata (camere de luat vederi) ca proces in sine;
 stocarea, gestionarea si clasificarea defectelor;
 inchiderea buclei prin marcarea printr-o procedura oarecare a pozitiei in spatiu si timp a defectului evidentiat;
 elaborarea raportului final asociat probei (balotului) testate.
Din punct de vedere tehnologic necesitatea elaborarii unei astfel de monitorizari este impusa de mai multe cauze:
 varietatea mare a defectelor;
 multitudinea modelelor impuse de necesitatile cerintei pietei de desfacere (modele care sa difere ca desen, design, care sa fie insa in ton cu moda);
 productivitatea scazuta a supervizorului uman al carui randament scade odata cu timpul;
 si nu in ultima instanta necesitatea indreptarii erorilor de pe flux datorate unor cauze tehnologice asupra caruia operatorul intervine tarziu dupa ce s-au rebutat cantitati semnificative din metraj.
Importanta tematicii atat din punct de vedere stiintific (utilizarea unor noi algoritmi privind recunoasterea formelor) cat si cea economica deosebit de importanta datorita numeroaselor implicatii (automatizarea procesului de control a calitatii, obiectivarea acestuia, cresterea productivitatii de cel putin conci ori) a facut ca intr-un timp scurt sa se formeze un consortiu international care a permis depunerea la primului call-ul din cadrul FP7, ICT, o propunere de proiect cu subiect vizand oarecum acelasi subiect al defectelor. A fost inregistrat sub numarul 216988, sub titlul “Complex system for optical supervising management and digital classification of the defects in the textile industry”, in cadrul primului call FP 7-ICT-2007-1

Obiectivele generale si rezultate estimate a fi obtinute:
Proiectul are ca obiectiv principal realizarea unui sistem optic integrat de monitorizare a defectelor si o gestionare a lor. In vederea atingerii acestui obiectiv se impune desfasurarea unor activitati care se desfasoara pe doua planuri, unul privind componenta de soft si hard a sistemului, celalalt plan vizand elementul de sustinere a senzorului optic astfel incat sistemul de baleiere a produsului sa fie cat mai eficient. Prin complexitatea procesului care sta la baza sistemului de monitorizare un prim obiectiv specific masurabil il constituie realizarea unei baze de date de imagini, care sa contina etaloanele defectelor existente in practica tehnologica textila. Un alt obiectiv impus de tematica il constituie achizitionarea unei camere de luat vederi de inalta rezolutie, capabila sa realizeze o monitorizare cat mai apropiata de realitate. Cum in general industria textila este caracterizata de o varietate mare de modele de dimensiuni diferite, se impune realizarea unui sistem de baleiere cat mai flexibil astfel incat monitorizarea sa nu fie influentata de nici o modificare a caracteristicilor produsului monitorizat.
Realizarea acestui sistem constructiv care constituie un alt obiectiv al proiectului trebuie coroborata cu realizarea retelei de transmisie a imaginilor captate, care trebuie legat la un server de mare putere si viteza de calcul. Odata realizat acest ansamblu se urmareste realizarea programelor de preluare a imaginii, procesare, decelare a defectelor, gestionarea lor, eventual intreruperea procesului de control in caz de defecte repetate (si inlaturare a cauzei) precum si a programelor de interfata. In consecinta in decursul derularii proiectului vom intalni toata gama de activitati cercetare pura, cercetare aplicativa, demonstrare, diseminare a rezultatelor etc.

 Institutia coordonatoare: Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Textile si Pielarie – INCDTP, Bucuresti
Date de contact: Str. Lucretiu Patrascanu nr. 16, Sector 3, cod postal 030508, Bucuresti, tel: 021-3404928, fax: 021-3405515, e-mail certex@ns.certex.ro

Componenta consortiului:
- Institutul N.C.D. pentru Textile si Pielarie Bucuresti
- Institutul N.C.D in Informatica Bucuresti
- Universitatea Tehnica ‘Gh. Asachi”-Iasi
- Universitatea “Aurel Vlaicu” Arad

Autoritatea contractanta: CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME - CNMP, Bucuresti, str. Mendeleev, nr. 21-25, sector 1, codul postal 010362, telefon 311.59.92, fax 318.87.63

Durata proiectului: 34 luni

Activitatile si responsabilitatile aferente fiecarui participant:

Etapa I. Studiul si analiza cerintelor (termen 20.12.2007)
Activitate I.1. Stabilirea componentelor functionale, software si arhitectura sistemului integrat/ A.1.2. Elaborare modele conceptuale si teorii
Etapa II Dezvoltarea componentelor functionale si software (termen 30.06.2008)
Activitatea II.1/A2.1. Studiu
Activitatea II.2 Proiectarea si realizarea componentelor software/ A.2.4. Proiectare model experimental / A.2.5. Realizare model experimental
Activitatea II.3/B.2. Diseminarea pe scară largă prin comunicarea si publicarea nationala sau internationala a rezultatelor.
Etapa III Testarea si validarea functionalitătii componentelor software si a sistemului de monitorizare (termen 30.01.2009)
Activitatea III.1 Testarea si validarea functionalitătii componentelor software/ A.3.6. Experimentarea si verificarea prototipului
Activitatea III.2 Diseminare informatii/ B.2. Diseminarea pe scară largă prin comunicarea si publicarea nationala sau internationala a rezultatelor
Activitatea III.2 Diseminare informatii/ B.2. Diseminarea pe scară largă prin comunicarea si publicarea nationala sau internationala a rezultatelor.
Etapa IV. Proiectarea, realizarea si experimentarea prototipului sistemului integrat (30.11.2099)
Activitatea IV.1. Proiectare prototip de sistem integrat A.IV.2. Realizarea prototipului
Activitatea IV.3. Diseminare informatii./B2Diseminarea pe scară largă prin comunicarea si publicarea nationala sau internationala a rezultatelor.
Activitatea IV.4. Experimentarea prototipului sistemului integrat / A.IV.5 Experimentarea si verificarea prototipului.
Activitatea IV.5. Diseminare informatii./B2. Diseminarea pe scară largă prin comunicarea si publicarea nationala sau internationala a rezultatelor.
Etapa V. Implementarea sistemului integrat multimedia, diseminarea cunostintelor S/T si a rezultatelor obtinute prin realizarea proiectului (termen 30.06.2010)
Activitatea V.1.Implementarea si punerea în exploatare a sistemului/ A.3.6. Experimentarea si verificarea sistemului.
Activitatea V.2Diseminare informatii / B.2 Diseminarea pe scară largă prin comunicarea si publicarea nationala sau internationala a rezultatelor

Responsabilitati
Institutul N.C.D. pentru Textile si Pielarie:
 - participa la elaborarea nomenclatorului de imagini cu defecte de fir;
 - proiecteaza si executa (din punct de vedere mecanic) sistemul de monitorizare;
 - furnizeaza elementele necesare proiectarii si elaborarii bazei de date de gestionare a bazei de date de imagini dcu defecte;
 - testeaza in cadrul statiilor pilot din institut functionalitatea bazei de date in timp real;
 - participa la incarcarea bazei de date cu elemente specifice temei.
 - participa la desfasurarea activitatilor de diseminare (articole/participare la simpozioane/conferinte) 
Institutul N.C.D in Informatica Bucuresti:
 - proiecteaza si executa baza de date de gestionare a imaginilor de defecte;
 - realizeaza intefetele impuse de tematica;
 - participa la desfasurarea activitatilor de diseminare
 Universitatea Tehnica ‘Gh. Asachi”-Iasi:
 - participa la elaborarea nomenclatorului de imagini cu defecte din tesatura si tricot;
 - participa la identificarea, scanarea si incarcarea in baza cu imagini specifice defectelor de pe fluxul tehnologic;
 - participa la testele in timp real care vor avea loc pe utilajul din statia pilot;
 - participa la activitatea de diseminare
Universitatea “Aurel Vlaicu” Arad:
 - participa la elaborarea nomenclatorului de imagini cu defecte din sectiile de finisaj textil;
 - participa la identificarea, scanarea si incarcarea in baza cu imagini specifice defectelor de pe fluxul tehnologic din sectiile de finisaj;
 - participa la testele in timp real care vor avea loc pe utilajul din statia pilot;
 - participa la activitatea de diseminare.

 Bugetul proiectului: 2.015.550 lei:
-de la bugetul de stat: 1.700.000 lei
-cofinantare: 0 lei

Descrierea/prezentarea diferitelor evenimente derulate in cadrul proiectului:
- intre 27.05.2008 dl. Stan Mihai a participat la conferinta internationala PROGRESS2008-Ivanovo (Rusia), cu lucrarea “Structuri metatextile”, care a fost prezentata in cadrul seminarului dedicat a doua subiecte importante respectiv metamateriale ( lucrarea “Metamateriale”, a dlui Smirnov N. Alexandr Academia de Textile Ivanovo) si structuri textile cu memoria deformarii (prezentata de prof. Jing-Lian Hu de la Institutul Politehnic Hong-Kong)
intre 5-8 iunie 2008, dna. dr. ing. Carmen Ghituleasa va participa la Conferinta Internationala “Women Shaping Science”, ce se va desfasura la Vilnius, Lituania;
va avea contacte cu specialisti de la institute de cercetare si universitati cu traditie privind promovarea femeilor in activitatea stiintifica si indeosebi in alegerea si instruirea pentru o cariera in cercetarea stiintifica;
va participa la discutii privind potentiale colaborari in proiecte de cercetare europene, programul FP7 – People, in scopul incurajarii participarii active a femeilor la activitatea de cercetare stiintifica; conferinta va oferi de asemenea oportunitati pentru evidentierea directiilor de actiune la nivelul Platformei Europene a Femeilor Oameni de Stiinta EPWS, din cadrul careia INCDTP face parte prin reprezentantii sai;
va disemina rezultatele activitatii de cercetare stiintifica din INCDTP si promovarea imaginii acestuia peste hotare

Date de contact ale directorului de proiect:
mat. Stan Mihai
e-mail: certex@ns.certex.ro, sdorelm@yahoo.com