English Romana

Cresterea performantei in activitatea de CDI prin atingerea dotarii state-of-the-art in laboratorul de investigare


Program: PNCDI 2, Capacitati Modulul 1

Contract nr: 53 / septembrie 2007

Acronim: STARTEX 

Perioada de derulare a proiectului: septembrie 2007 - septembrie 2009

Parteneri
INCDTP - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile si Pielarie Bucuresti 

Obiectivul proiectului:
In cadrul proiectului STARTEX s-a avut in vedere modernizarea infrastructurii existente in INCDTP, prin dotarea laboratorului de testare fizico-chimica cu echipamente de ultima generatie, care sa poata raspunde progresului tehnologic din domeniu. Atingerea acestui obiectiv a implicat activitati de modernizare a spatiului, completate cu achizitii de accesorii si echipamente moderne destinate testarii complexe.

Obiective generale:
Obiectivele principale care s-au urmarit in cadrul acestui proiect au fost: 
- modernizarea si completarea infrastructurii de cercetare, pentru a permite participarea
cercetatorilor la programe internationale de cercetare.
- incurajarea cercetarii ca metoda de dezvoltare a resurselor umane ce activeaza in domenii
moderne ale stiintei
- promovarea cooperarii internationale

Obiective specifice: 
- crearea unui laborator de excelenta in ceea ce priveste caracterizarea fizico – chimica a materialelor textile
- atragerea tinerilor absolventi catre acest domeniu de cercetare asigurandu-le dotari de ultima generatie
- cresterea vizibilitatii cercetarii romanesti prin prisma realizarii de studii complexe ce implica testari avansate
- diversificarea parteneriatelor cu domenii conexe de cercetare.

Etapele derularii proiectului pe semestre de raportare: 
1 - Intocmirea caietului de sarcini pentru amenajarea spatiului
2 - Amenajarea spatiului destinat incercarilor fizico - chimice si achizitia mobilierului si a echipamentelor uzuale de laborator
3 - Achizitie de echipamente complexe de testare
4 - Punerea in functiune a echipamentelor si auditul echipei desemnate de ANCS pentru constatarea rezultatului final al investitiei

Descrierea activitatilor intreprinse in etapa 1:

Obiectivele fazei de executie au fost urmatoarele: 
- Intrunirea comisiei de experti in vederea stabilirii planului de amenajare
- Intocmirea caietului de sarcini pentru subcontractarea activitatii de amenajare spatiu
- Demararea activitatii de amenajare spatiu (inlocuirea tamplariei vechi, metalice existente, cu tamplarie din PVC, necesara pentru a impiedica intrarea curentilor de aer si realizarea unei bune izolari termice si fonice, lucrari de reparatii ale peretilor interiori si a glafurilor, urmate de igienizarea peretilor prin aplicare de vopsea lavabila alba.)

Activitatea complexa de amenajare a spatiului destinat laboratorului de investigare a presupus urmatoarele activitati:
1. etapa de planificare (documentare privind stadiul actual al dotarilor existente la institutiile similare la nivel european, urmate de intalniri de lucru ale colectivului pentru stabilirea configuratiei laboratorului bazate pe criterii precum: functionalitate, estetica, flexibilitate)
2. dezafectarea si mutarea provizorie a dotarii existente
3. renovarea spatiului

Descrierea activitatilor intreprinse in etapa 2:

Obiectivele fazei de executie au fost urmatoarele: 
- Finalizarea amenajarii spatiului si montarea instalatiei de climatizare
- Intocmirea documentatiei pentru achizitia mobilierului de laborator si a niselor chimice
- Intocmirea documentatiei pentru achizitia echipamentelor uzuale de laborator
- Achizitia mobilierului de laborator si a echipamentelor uzuale de laborator
- Montarea in spatiul amenajat a produselor achizitionate

In etapa a doua s-a continuat si finalizat activitatea de amenajare a spatiului destinat laboratorului de investigare. S-a inlocuit reteaua de electricitate (prize, fire) pentru a evita eventuale fluctuatii de tensiune sau scurt-circuitari, ce ar fi putut afecta echipamentele pe care le alimenteaza.
S-au montat aparate de aer conditionat, pentru a se asigura climatul necesar desfasurarii incercarilor, conform specificatiilor din standardele de metoda. S-au inlocuit usile laboratorului cu usi din PVC, care asigura o mai buna izolatie termica si fonica.
A fost inlaturat linoleumul vechi din dotare si inlocuit cu limoleum neinflamabil destinat laboratoarelor chimice cu rezistenta la acizi si care sa nu favorizeze deraparea pe suprafata umeda, pentru a se evita accidentele ce pot surveni la locul de munca. 
A fost montat tavan fals si sisteme de iluminat, pentru a crea un climat corespunzator desfasurarii activitatilor.
S-au realizat caiete de sarcini detaliate, pentru achizitia mobilierului de laborator necesar si a niselor chimice. Avand in vedere faptul ca se urmareste dotarea unui laborator de investigare fizico-chimica, s-a considerat a fi imperios necesar sa se testeze mostre din produsele ofertate de catre participantii la licitatie. Pe baza rezultatelor obtinute la testele de rezistenta la agenti chimici, precum si pe baza propunerii tehnice facute, a fost desemnata oferta castigatoare, care a raspuns cerintelor formulate.

Descrierea activitatilor intreprinse in etapa 3:

Obiectivele fazei de executie au fost urmatoarele: 
- Intocmirea documentelor pentru achizitia echipamentelor complexe de laborator 
- Achizitia echipamentelor de laborator
- Montarea echipamentelor achizitionate in laborator

In contextul crizei economice din anul 2009, care a afectat bugetul alocat cercetarii, pentru realizarea unui numar cat mai mare si diversificat de achizitii, echipamentele din lista de aparatura necesara au fost supuse unei drastice selectii. 
Avand in vedere modificarile aduse finantarii proiectului, in speta miscorarea cotei de finantare la pragul de 57 % fata de prevederile contractuale initiale, realizarea achizitiilor in cadrul proiectului a fost corelata cu ajustarea bugetului disponibil pentru aceasta etapa a proiectului. Achizitiile au fost inghetate pana cand s-a putut realiza o bugetare optima, astfel incat sa fie atinse obiectivele asumate prin cererea de finantare. Decalarea termenului la care s-au desfasurat achizitiile nu a afectat desfasurarea proiectului, ci a condus la o mai justa si riguroasa executie bugetara a acestuia.
Astfel, anumite echipamente nu au mai putut fi achizitionate in cadrul acestui proiect ca urmare a pretului mare de achizitie si ca urmare a cresterii valorii produselor fata de estimarea de pret efectuata la momentul depunerii propunerii de proiect. Toate aceste ajustari ale listei de echipamente de achizitionat in cadrul proiectului, impuse ca efect a imposibilitatii unei finantari complete a etapei 3 a proiectului au fost operate cu acordul Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica prin actele aditionale nr. 2 / 19.03.2009 si nr. 3 / 20.05.2009.

Pentru echipamentele cu valoare sub 15 000 euro, a fost selectata procedura de achizitie directa conform art. 19, alin.1, din OUG 34/2006, iar pentru echipamentele a caror valoare cumulata depaseste pragul de 15 000 euro, s-au lansat licitatii tip cerere de oferta, conform legii achizitiilor publice (OUG 34/2006) cu modificarile si completarile ulterioare.

Descrierea activitatilor intreprinse in etapa 4:

Obiectivele fazei de executie au fost urmatoarele:
- Punerea in functiune a echipamentelor
- Efectuarea training-ului pentru instruirea personalului laboratorului privind modul de utilizare a noilor echipamente achizitionate
- Actualizarea paginii de web a INCDTP cu prezentarea noii infrastructuri
- Auditul echipei desemnate de ANCS pentru constatarea rezultatelor

Echipamentele achizitionate in cadrul proiectului au fost puse in functiune de catre specialisti ai firmelor furnizoare, activitate urmata de instruiri privind modul de utilizare si intretinere a infrastructurii noi cu care a fost innobilat laboratorul de investigare.
Ca si etapa finala a proiectului de investitii, in scopul confirmarii faptului ca s-a realizat cu succes dotarea unui laborator de investigare de tip state-of-the-art, a fost invitata si se asteapta vizita unei echipe de auditori din partea ANCS, care sa consemneze realizarea obiectivelor asumate in cadrul proiectului STARTEX.

Mai jos sunt prezentate imagini ce prezinta comparativ situatia existenta inainte de castigarea acestui contract de finantare (in partea stanga) si modul de amplasare a mobilierului si a echipamentelor achizitionate in cadrul proiectului STARTEX, de-a lungul celor trei etape derulate pana in prezent (in partea dreapta).


Diseminarea rezultatelor proiectului
:
Rezultatele proiectului au fost prezentate in cadrul workshop-ului „Contributia textilelor la cresterea calitatii vietii”, organizat de INCDTP in data de 19.02.2009, prin lucrarea: “Investigare versus inovare”.
Cu aceasta ocazie au participat reprezentanti ai altor institutii publice, oameni de afaceri, agenti economici care desfasoara activitati in domeniul textile-pielarie si auxiliare acestora. In cadrul simpozionului a fost prezentat stadiul actual al realizarilor obtinute in cadrul proiectului precum si obiectivele si strategiile propuse in cadrul acestui proiect.

Servicii oferite de noul laborator realizat in cadrul proiectului:
- incercari de laborator acreditate in conformitate cu SR EN ISO/CEI 17025:2005 pentru fibre, fire si produse textile plane (oferta incercarilor si a standardelor de metoda utilizate sunt disponibile pe pagina de web www.certex.ro)
- suport pentru IMM prin elaborarea de rapoarte de incercare recunoscute national si international (455 solicitari in anul 2008)
- instruire specializata in contextul programei de invatamant

Date de contact:
Director de proiect chim. Adriana Subtirica
Adresa: Str.Lucretiu Patrascanu nr.16, Bucuresti , sector 3 
Tel : 021-3404928, fax : 021-3405515,
e-mail : certex@ns.certex.ro

Impactul generat de proiect:
In urmatorii doi ani, se prevede ca laboratorul de investigare se va dovedi un important suport logistic pentru echipele de cercetare din cadrul proiectelor nationale si internationale.
Consideram ca prioritatile strategice ale INCDTP, raportate direct la misiunea si declaratia strategica a acestuia, vor trebui sa abordeze, in perioada urmatoare, aspecte de inovare si cercetare, mobilitati si asocieri institutionale. In acest context, principalele prioritati ale INCDTP vor fi: 
- dezvoltarea de poli de excelenta prin formarea de parteneriate nationale intre universitati si institute CDI si IMM-uri high-tech pentru dezvoltarea tehnologica a unor domenii cu potential economic pentru Romania
- consolidarea si dezvoltarea prestigiului national si international al institutului; 
- deschiderea ofertei de sprijinire a IMM-urilor si compatibilizarea acestei oferte cu cerintele actuale si de perspectiva ale economiei; 
- contributia la dezvoltarea stiintifica si tehnologica a Romaniei, prin pregatirea de cadre de specialitate cu studii superioare si prin realizarea unui transfer optim de valori stiintifice si tehnologice; 
- dezvoltarea relatiilor de cooperare cu centre de cercetare si universitati din tara si din strainatate si integrarea activitatii institutului in programele de cercetare la nivel european si mondial; 
- crearea unei atmosfere stimulative de munca, bazata pe responsabilitate, seriozitate si colaborare. 
Prin misiune si prin obiectivele stabilite, sustinem integrarea INCDTP in randul centrelor de cercetare de prestigiu din strainatate, determinand o reala atractivitate pentru calitatea serviciilor de cercetare oferite.

Raport de audit: AICI puteti vizualiza raportul incheiat in urma vizitei de audit din data de 01.09.2009