English Romana

Alinierea industriei textile si de confectii la cerintele cadrului reglementat al Uniunii Europene


Program: Plan sectorial in domeniul cercetarii – dezvoltarii din industrie/2007, obiectiv general nr.3: Armonizarea standardelor/normelor si indicatorilor tehnico-economici/sistemelor informatice cu legislatia si reglementarile UE.

Contract: 31/839789/ 2007

Rezumat:
Liberalizarea completa a comertului mondial cu textile, confectii de imbracaminte, incepand cu 1.01.2005 a deschis portile de acces pe piata a tuturor produselor, indeosebi a celor de provenienta asiatica; aceasta creand o concurenta agresiva productiei romanesti.
Circulatia produselor pe piata libera, “globalizata”, impune respectarea reglementarilor specifice dar si certificarea conformitatii, eco-etichetarea produselor, cerinte pentru indeplinirea carora, firmele romanesti vor fi nevoite sa aloce fonduri suplimentare; cele care nu vor reusi aceasta, vor disparea treptat de pe piata.

Fiecare clasa de produse textile este guvernata de reglementari specifice: legi, standarde, certificari ale calitatii dar si alte reglementari care tind a fi bariere netarifare in cale comertului. Astfel in cadrul proiectului s-au evaluat reglementari pentru: 
a) Fibre, fire, tesaturi
Legislatia Uniunii Europene include Directiva 96/74/CE pentru denumirea textilelor (completata cu Directiva 97/37/CE) prin care producatorii sau reprezentantii lor trebuie sa includa la etichetarea produselor compozitia fibroasa a produsului textil. 
b) Echipamente de protectie
Echipamentele de protectie sunt supravegheate prin directiva europeana , preluata in legislatia romana impreuna cu standardele armonizate( HG 115/2004, Ord. MMSSF 94/2006). Si pentru aceaste reglementari, care implica o multitudine de produse dintre care unele textile se pune problema eficientizarii, diseminarii informatiilor, gasirii de cai accesibile pentru agentii economici de a cunoaste cerintele specifice unui produs.
c) Dispozitive medicale
Directivele specifice sunt foarte complexe iar reglementarile in tara au fost continuu modificate.
Prin intrarea in UE, Romania trebuie sa implementeze rapid directivele preluate, coerent cu alte reglementari.( HG 911/2005 + Ord. MSP 789/2006, HG 344/2004+Ord. MS 962/2005, HG 798/2003+ ord. MS 1219/2005). 
d) Jucarii pentru copii din materiale textile sunt reglementate de Directiva 88/378/CEE”Securitatea jucariilor”transpusa in legislatia romana prin HG 396/2003. Se prevede ca jucariile introduse pe piata sa nu puna in pericol sanatatea si securitatea utilizatorilor sau a unei terte persoane, atunci cand sunt utilizate conform destinatiei si sa poarte marcajul CE.
e) Eco etichetarea produselor textile este descrisa de o serie de reglementari la nivelul Uniunii Europene dar si la nivelul tarilor, al unor asociatii de producatori, asociatii ale consumatorilor sau distribuitorului.
f) Produse tehnice : produse realizate din textile sunt cele pentru constructii, pentru automobile, aeronave, care fac obiectul altor reglementari dispersate in legislatia sectoarelor respective sau in normativele impuse de ramura.
g) Protectia mediului : produse care sa contribuie la dezvoltarea durabila a societatii.
Din cele cateva exemple enumerate se intrevede complexitatea reglementarilor pentru produsele textile si necesitatea unei sinteze, pentru nevoile agentilor economici, in special IMM-uri care nu dispun de fonduri si numar suficient de tehnicieni pentru cunoasterea acestei legislatii.

Obiectivele proiectului:
- Identificarea reglementarilor nationale, europene si internationale referitoare la sectorul textil;
- Consultarea agentilor economici si a altor factori interesati in eficientizarea reglementarilor pentru industria textila;
- Dezvoltarea unei baze de date de legislatie pentru sectorul textil.

Conducator de proiect:
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile si Pielarie 


Parteneri:
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Muncii,INCDPM
Grupul de Economie Aplicata, GEA
Asociatia Romana de Standardizare, ASRO

Autoritatea contractanta:
MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR, Bucuresti, str. Apolodor nr.17, sector 5 , tel: 319.97.59/ 2409., fax: 311.64.44

Durata proiectului:
oct. 2007 – 30 noiembrie 2008

Activitati:

I. Analiza reglementarilor europene referitoare la industria textila si de confectii
I.1 Management de proiect 
I.2 Directive europene si standarde armonizate pentru textile 
I.3 Analiza reglementarilor europene pentru echipamente de protectie utilizeaza produse textile
I.4 Analiza politicilor comerciale, fiscale si vamale la nivivel national si al UE cu implicatii asupre industriei textile 

II. Analiza impactului transpunerii reglementarilor europene pentru agentii economici din Romania
II.1 Management de proiect
II.2 Dezvoltarea unei baze de date cu legislatie specifica pentru IMM din sectorul textil 
II.3 Identificarea grupurilor tinta, elaborare si diseminare de chestionare
II.4 Dezvoltarea unei pagini web a proiectului
III. Elaborare recomandari privind eficientizarea legislatiei din domeniul textil 
III.1 Management de proiect 
III.2 Centralizare si sistematizare informatii relevante din consultarea factorilor interesati 
III.3 Elaborare raport de recomandari privind eficientizarea legislatiei aplicabile domeniului textil 
III.4 Elaborare ghid de utilizare a legislatei specifice sectorului textil 
III.5 Promovarea rezultatelor proiectului la manifestari cu specialistii din sectorul textil

Bugetul proiectului:  320.000 lei 

Descrierea/prezentarea diferitelor evenimente derulate in cadrul proiectului:

Ghidul legislativ pentru agentii economici din industria textila, elaborat in cadrul proiectului este disponibil celor interesati.

Pentru informatii va rugam sa contactati: Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Textile si Pielarie – INCDTP, Bucuresti, Str. Lucretiu Patrascanu nr. 16, Sector 3, cod postal 030508, Bucuresti, tel: 021-3404928, fax: 021-3405515, e-mail certex@ns.certex.ro

Utilizatorii directi ai acestui ghid pot fi:
- agentii economici din sectorul textile-confectii producatori sau utilizatori de fibre, fire, tesaturi, netesute, tricotaje, produse textile tehnice, geotextile, produse medicale textile, echipamente de protectie; producatorii de autoturisme, de materiale de constructii, mobila, aeronave;
- asociatii patronale, asociatii profesionale,
- institutii de invatamant superior;
- organisme de certificare a produselor; 
- organisme de supraveghere a pietei.

Date de contact ale directorului de proiect:
cerc. Marilena Niculescu, sef Departament Standarde, 
tel. 021-3404200 int. 209, fax : 021-3405515, e-mail : certex@ns.certex.ro