English Romana

Dezvoltare durabila prin realizarea si testarea de articole tehnice textile tesute destinate proceselor curate din industrie

 

Acronim: TEXIND

Rezumatul proiectului:
Tema se integreaza in prioritatea tematica “Modalitati si mecanisme pentru reducerea poluarii mediului”, in scopul crearii de produse, procese si tehnologii curate precum si dezvoltarea de noi materiale, produse si procese cu inalta valoare adaugata. 
Proiectul urmareste obtinerea de rezultate in concordanta cu conceptul de dezvoltare durabila, ce presupune integrarea obiectivelor economice cu cele ecologice si de protectie a mediului. 
Printre articolele tehnice, filtrele textile si-au dovedit utilitatea, iar piata acestor produse se afla in continua crestere, fiind impusa de necesitatea de a avea o filtrare cat mai fina si de efluenti (ape si aer) cat mai curati (puri). 
Aceste articole tehnice se caracterizeaza prin diversitatea sectoarelor de utilizare, a varietatii mediilor de filtrare si a parametrilor de proces, a naturii si caracteristicilor fizico-chimice ale materialelor textile, a parametrilor tehnologici de realizare a tesaturii si a tratamentelor de finisare superioara aplicate. 
Reteaua de parteneriat a acestui proiect este alcatuita din sisteme organizatorice de CD si agenti economici privati din domeniul: tehnologiilor mecanice si chimice textile, realizarii de sisteme mecanice textile, de sisteme mecatronice, de sisteme pneumo-hidraulice, de sisteme electronice si de automatizare, precum si al proceselor industriale generatoare de medii cu impuritati.

Obiectiv general:
Obiectivul general al proiectului este realizarea de articole tehnice textile tesute destinate filtrarii de diverse medii: ape reziduale, uleiuri cu impuritati, gaze cu suspensii 

Obiective specifice:
- Elaborare soft pentru proiectarea materialelor textile tesute filtrante
- Realizarea-testarea de articole tehnice textile tesute destinate proceselor curate din industrie 
- Proiectarea de echipamente de testare a parametrilor de filtrare a textilelor filtrante tesute pentru diverse medii.

Rezultate estimate:
ETAPA I: studiu -fundamentarea principiilor de apreciere a tesutelor filtrante; studiu - fundamentarea indicatorilor de calitate materiale tesute filtrante; studiu - stadiul tehnic actual in domeniu; articole in reviste de specialitate.
ETAPA II: metode si algoritm de proiectare materiale textile tesute filtrante; soft pentru proiectare asistata de calculator a materialelor textile tesute filtrante simple si compuse; studiu masini de tesut destinate obtinerii de tesaturi tehnice; studiu tehnologii de finisare specifice domeniului; articole in reviste de specialitate.
ETAPA III: studiu standuri de testare materiale filtrante; documentatie evaluare –optimizare componente echipamente; proiect MF echipamente testare pentru lichide; proiect MF echipament testare pentru gaze; articole in reviste de specialitate; lucrari /participari la conferinte/targuri/expozitii nationale/internationale.
ETAPA IV: buletine de analiza investigari fizico-chimice variante de tesaturi filtrante; articole in reviste de specialitate.
ETAPA V: buletine de analiza investigari fizico-mecanice variante de tesaturi filtrante; documentatie cerere de brevet de inventie; raport de experimentare; articol acceptat spre publicare in revista de specialitate.

Institutia coordonatoare:
Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Textile si Pielarie (INCDTP), Bucuresti, str. Lucretiu Patrascanu nr, 16, sector 3, tel. 021- 3404200, fax: 021-3405515, www.certex.ro, e-mail: certex@ns.certex.ro, Director General: Dr. ing. Emilia Visileanu, Director de proiect: ing. Daniela Bucur

Componenta consortiului: 
– P1: Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi Iasi - Centrul de Cercetare şi Transfer Tehnologic-Polytech (UT Iasi Polytech), Iasi, str. Mangeron Nr. 59, cod 700050, telefon (0232) 278683/1137, fax (0232) 230491, Rector Prof. Dr. Ing. Nicolae Badea, Responsabil de proiect: Prof. dr. ing. Ioan Cioara
– P2: Universitatea Politehnica din Bucuresti - Centrul National de Cercetare a Performantelor Sistemelor Tehnologice – Optimum (CNCPST), Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 313, sector 6, cod postal 060042, telefon: 021- 402 94 61, fax: 021- 411 53 65, Rector Prof. dr. ing. Ecaterina Andronescu, Director: Prof. Dr. ing. Constantin Ispas, Responsabil de proiect: sl. dr. ing. Anca Bucuresteanu 
– P3: Universitatea "Politehnica" din Bucuresti – Centrul de Cercetare Dezvoltare pentru Mecatronica, (UPB CCDM) Bucureşti, Splaiul Independentei nr. 313, sector 6, cod postal 060042, telefon: 021 - 402 94 61, fax: 021- 411 53 64, Rector Prof. dr. ing. Ecaterina Andronescu, Director Prof. Dr. ing. Nicolae Alexandrescu, Responsabil de proiect: Prof. dr. ing. Horia Panaitopol 
– P4: SC COVIMPEX SRL Bucuresti, Str. Baba Novac nr. 9D-9F,sector 3, cod postal 031623, telefon: 021 – 324 14 65, fax: 021-324 49 40, Director: dr. ing. Camelia Handolescu, Responsabil de proiect: dr. ing. Camelia Handolescu 
– P5: SC STIROM SA Bucuresti, Blv. Theodor Pallady Nr.45, sector 3, cod postal 335588, telefon: 021 – 201 85 01, fax: 021-345 10 23, Director ing. Nikolaos Barlagiannis, Responsabil de proiect: Drd. ing. Ileana Iorga

Autoritatea contractanta: Centrul National de Management Programe

Aria tematica: III Mediu

Numar contract: 31 - 088/2007

Durata proiectului: 18.09.2007 - 10.12.2010. 

Activitatile si responsabilitatile fiecarui participant:


Etapa I Fundamentarea indicatorilor de calitate si evaluarea stadiului tehnic in domeniul articolelor tehnice textile tesute destinate proceselor curate din industrie
 - termen: 15.12.2007
Activitati
I.1 Fundamentarea principiilor de apreciere obiectiva a caracteristicilor de functionalitate ale materialelor textile tesute destinate filtrarii
I.2 Fundamentarea teoretica a indicatorilor de calitate ale materialelor textile tesute destinate filtrarii
I.3 Evaluarea stadiului tehnic actual in domeniu, la nivel national si international privind materiile prime, tehnologii de realizare, domeniile de aplicare, conceptul de <dezvoltare durabila>
I.4 Diseminarea pe scara larga prin comunicarea / publicarea nationala/internationala a rezultatelor
Rolul si responsabilitatile partenerilor
- INCDTP coordoneaza activitatea intregului proiect , colaboreaza la elaborarea studiilor, asigura accesul la baza proprie de documentare, asigura sprijin logistic, disemineaza rezultatele, elaboreaza raportul de activitate
- P1 UT Iasi colaboreaza la elaborarea studiului-textile tesute si studiu stadiul tehnic, asigura accesul la baza de documentare cercetare, disemineaza rezultatele
- P2 UPB CNCPST colaboreaza la elaborarea studiului –dezvoltare durabila, asigura accesul la baza proprie de documentare, disemineaza rezultatele
- P3 UPB CCDM colaboreaza la elaborarea studiului –stadiul tehnic, asigura accesul la baza de documentare cercetare, disemineaza rezultatele

Etapa II Elaborare soft pentru proiectare asistata de calculator a materialelor textile tesute filtrante simple si compuse - termen: 15.06.2008
Activitati
II.1 Elaborare de metode şi algoritm de proiectare corelate cu caracteristicile de functionalitate ale materialelor textile tesute filtrante simple si compuse
II.2 Elaborare soft pentru proiectare asistata de calculator a materialelor textile tesute filtrante simple si compuse
II.3 Analiza utilajelor specifice productiei de tesaturi grele pentru aplicatii industriale
II.4 Evaluare si selectionare utilaje specifice productiei de tesaturi grele 
II.5 Identificarea de tehnologii de finisare superioara specifice tesaturilor destinate filtrarii
II.6 Diseminarea pe scara larga prin comunicarea / publicarea nationala/internationala a rezultatelor 
Rolul si responsabilitatile partenerilor
- INCDTP coordoneaza activitatea intregului proiect , colaboreaza la elaborare metode si soft, evalueaza si selectioneaza masini tesut, organizeaza achizitionare masina de tesut, identifica tehnologii de finisare specifice, asigura accesul la baza proprie de documentare, asigura sprijin logistic, disemineaza rezultatele, elaboreaza raportul de activitate
- P1 UT Iasi elaboreaza metode si soft, identifica tehnologii de finisare specifice, asigura accesul la baza de documentare cercetare, disemineaza rezultatele
- P4 Covimpex realizeaza analiza utilajelor specifice productiei de tesaturi grele pentru aplicatii industriale

Etapa III Elaborare documentatie proiectare model functional echipament de testare a materialor textile tesute destinate filtrarii
 - termen: 15.03.2009
Activitati
III.1 Evaluarea stadiului de realizare pe plan mondial a echipamentelor de testare a materialelor filtrante
III.2 Simularea functionarii in regim static si dinamic a echipamentului de testare a materialor textile tesute destinate filtrarii
III.3 Elaborare documentatie proiectare model functional echipament de testare a materialor textile tesute destinate filtrarii
III.4 Diseminarea pe scara larga prin comunicarea / publicarea nationala/internationala a rezultatelor 
III.5 Participare la manifestari tehnico - stiintifice
Rolul si responsabilitatile partenerilor
- INCDTP coordoneaza activitatea intregului proiect , colaboreaza la elaborarea studiului, la simularea functionarii echipamentului, la elaborare documentatie proiectare mecanica, electrica, asigura accesul la baza proprie de documentare, asigura sprijin logistic, disemineaza rezultatele, elaboreaza raportul de activitate
- P1 UT Iasi disemineaza rezultatele, participa la manifestari stintifice
- P2 UPB CNCPST colaboreaza la elaborarea studiului, la simularea functionarii echipamentului, la elaborare documentatie proiectare pneumo-hidraulica, asigura accesul la baza proprie de documentare, disemineaza rezultatele
- P3 UPB CCDM colaboreaza la elaborarea studiului –stadiul de realizare pe plan mondial asigura accesul la baza de documentare cercetare

Etapa IV Realizare de variante experimentale de tesaturi destinate filtrarii - termen: 15.12.2009
Activitati
IV.1 Realizarea de variante experimentale de tesaturi destinate filtrarii
IV.2 Investigari fizico - chimice de laborator ale variantelor realizate 
IV.3 Diseminarea pe scara larga prin comunicarea / publicarea nationala/internationala a rezultatelor 

Rolul si responsabilitatile partenerilor
- INCDTP coordoneaza activitatea intregului proiect , realizeaza variante tesaturi filtrante, investigheaza fizico-chimic tesaturile realizate, asigura accesul la baza proprie de documentare, asigura sprijin logistic, disemineaza rezultatele, elaboreaza raportul de activitate
- P1 UT Iasi participa la realizarea de variante tesaturi filtrante, la interpretarea analizelor de laborator, asigura sprijin logistic, disemineaza rezultatele.

Etapa V Realizarea de variante experimentale de tesaturi destinate filtrarii cu tratament de finisare - termen: 10.12.2010
Activitati
V.1 Realizarea de variante experimentale de tesaturi grele cu tratament de finisare
V.2 Elaborare documentatie brevet de inventie
V.3 Experimentarea industriala a materialelor textile tesute realizate
V.4 Diseminarea rezultatelor
Rolul si responsabilitatile partenerilor
- INCDTP coordoneaza activitatea intregului proiect, realizeaza variante experimentale de tesaturi grele cu tratament de finisare, elaboreaza documentatie brevet de inventie, experimenteaza industrial materialele textile tesute realizate, asigura accesul la baza proprie de documentare, asigura sprijin logistic, disemineaza rezultatele, elaboreaza raportul de activitate
- P1 UT Iasi participa la realizarea de variante experimentale de tesaturi, asigura sprijin logistic, disemineaza rezultatele
- P5 STIROM asigura accesul in firma pentru experimentari industriale ale variantelor de tesaturi fitrante si participa la experimentari

Bugetul proiectului:
Finantare de la buget: 1.218.622 lei
Cofinantare: 30.000 lei

Rezultate intermediare:
• Studiu privind fundamentarea principiilor de apreciere obiectiva a materialelor tesute filtrante
• Studiu privind fundamentarea teoretica a indicatorilor de calitate ale materialelor textile tesute filtrante
• Studiu privind stadiului tehnic actual in domeniu
• Studiu masini de tesut destinate obtinerii de tesaturi tehnice
• Studiu tehnologii de finisare specifice tesaturilor destinate filtrarii
• Soft pentru proiectarea asistata de calculator materiale textile tesute filtrante simple si compuse
• Cerere de brevet “Procedeu de proiectare a tesaturilor filtrante”, Ioan Cioara, Lucica Cioara, Daniela Bucur, nr. inregistrare OSIM A00175/25.02.2009 
• Studiu echipamente de testare realizate pentru textile tesute pe plan mondial
• Proiect model functional echipament de testare textile tesute pentru lichide
• Proiect model functional echipament de testare textile tesute pentru gaze
• Rapoarte de incercari pentru fire textile specifice realizarii de tesaturi tehnice filtrante
• Rapoarte de incercari pentru variante de tesaturi tehnice filtrante
• Rapoarte de incercari investigari fizico – chimice pentru variante de tesaturi filtrante
• Mostre reprezentand variante de tesaturi tehnice filtrante

Diseminare:

Comunicari la manifestari stiintifice:
• Metoda si soft de proiectare a mediilor filtrante tesute, I.oan Cioara, Lucica Cioara, Doina Cascaval, Conferinta Nationala de Învatamant Virtual CNIV 2008, Constanta, 31.10 – 2.11. 2008 
• Soft de proiectare a mediilor filtrante tesute, Ioan Cioara, Lucica Cioara, Doina Cascaval, Daniela Bucur, Simpozionul Anual al Specialistilor din Industria de Tricotaje-Confectii, Iasi, 13-15 .11. 2008
• Proiectarea functionala a tesaturilor filtrante cu structura simpla, Lucica Cioara, Ioan Cioara, Doina Caşcaval, Tex Teh II, Conferinta internationala, Bucuresti, 7-8.05.2009
• Proiectarea functionala a tesaturilor filtrante cu structura compusa, Lucica Cioara, Ioan Cioara, Doina Caşcaval, Tex Teh II, Conferinta internationala, Bucuresti, 7-8.05.2009
• Procedeu de proiectare a tesaturilor filtrante, Lucica Cioarã, Ioan Cioarã, Daniela Bucur, The 13-th International Salon of Research, Innovation and Technological Transfer „Inventica 2009” – 4-6.06.2009, Iasi, poster
• Study of the structure influence on the architecture of filtering tissue pores, Ioan Cioara, Lucica Cioara, Textile tehnice – prezent si viitor, Simpozion 22-23.10.2009, Iasi, poster
• Dezvoltare durabila prin realizarea si testarea de articole tehnice textile tesute destinate proceselor curate din industrie, Daniela Bucur, contract 31-088, sedinta publica program “Parteneriate in domeniile prioritare”, INMA, Bucuresti, 25.11.2009

Publicatii:
• Dezvoltarea durabila - forma de creştere economica. Partea I - Concepte şi principii de dezvoltare durabila, Annca Bucureşteanu, Daniela Bucur, Industria textila, volum 59 nr. 2/2008, revista cotata ISI, ISSN 1222 – 5347, Editura CERTEX, Bucuresti, pag. 69-72
• Dezvoltarea masinilor din preparatia tesatoriei. Partea I. Masini de bobinat si urzitoare, autori: Camelia Handolescu, Ovidiu Handolescu, Daniela Bucur, Gheorghe Nicula, Industria textila, volum 59 nr. 5/2008, revista cotata ISI , ISSN 1222 – 5347, Editura CERTEX , Bucuresti, pag. 195-197
• Metoda si soft de proiectare a mediilor filtrante tesute, Ioan Cioara, Lucica Cioara, Doina Cascaval, volum Conferinta Nationala de Invatamant Virtual CNIV 2008, Constanta intre 31.10 – 2.11. 2008, ISBN 977-1842-470-801, Editura Universitatea din Bucuresti si Universitatea „Ovidius” Constanta, pag. 60-65
• Soft de proiectare a mediilor filtrante tesute, Ioan Cioara, Lucica Cioara, Doina Cascaval, Daniela Bucur, volum Simpozionul Anual al Specialistilor din Industria de Tricotaje-Confectii, Iasi, 13-15 .11. 2008, ISBN 978-973-730-546-6, Editura Performantica Iasi, pag. 597-602
• Entwurfsmethoden und –algorythmen der filtergewebe mit einfachen strukturen, Ioan Cioara, Lucica Cioara, Daniela Bucur, Buletinul Institutului Politehnic din Iasi, publicat de Universitatea Tehnica “Ghe. Asachi” Iasi, Tomul LII (LVI), Fasc. 3-4, 2008, Sectia Textile Pielarie, pag. 62-66
• Criterii de apreciere a functionalitatii mediilor filtrante obtinute prin tesere, Ioan Cioara, Lucica Cioara, Industria textila volum 60 nr. 1/2009, revista cotata ISI, ISSN 1222 – 5347, Editura CERTEX , Bucuresti, pag. 21 – 25
• Dezvoltarea durabila – forma de crestere economica. Partea a II a. Proiectarea si simularea standurilor de testare a elementelor textile de filtrare, Dan Prodan, Anca Bucuresteanu, Daniela Bucur, Industria textila volum 60, nr. 5/2009, revista cotata ISI, ISSN 1222 – 5347, Editura CERTEX, Bucuresti, pag. 279-283
• Functional design of filtering woven fabrics with simple structure, Lucica Cioara, Ioan Cioara, Doina Caşcaval, Tex Teh II, Conferinta internationala, Bucuresti, 7-8.05.2009, proceeding, ISBN – 978 – 973 – 1716 – 46 -6, pag. 22
• Functional design of filtering woven fabrics with compound structure, Lucica Cioara, Ioan Cioara, Doina Caşcaval, Tex Teh II, Conferinta internationala, Bucuresti, 7-8.05.2009, proceeding, ISBN – 978 – 973 – 1716 – 46 -6, pag. 27
• Procedeu de proiectare a tesaturilor filtrante, Lucica Cioara, Ioan Cioara, Daniela Bucur, The 13-th International Salon of Research, Innovation and Technological Transfer „Inventica 2009” – 4-6.06.2009, Iasi, volum lucrari, ISBN 978 973 730 6104, Editura Performantica, Iasi, pag. 816; 866
• Study of the structure influence on the architecture of filtering tissue pores, Ioan Cioara, Lucica Cioara, Buletinul Institutului Politehnic din Iasi, publicat de Universitatea Tehnica “Ghe. Asachi” Iasi, Tomul LV (LIX), Fasc. 4, 2009, Sectia Textile Pielarie, pag. 46 -54

Premii
- Premiul de popularitate ”SIVECO”, pentru lucrarea „Metoda si soft de proiectare a mediilor filtrante tesute”, Ioan Cioara, Lucica Cioara, Doina Cascaval, Conferinta Nationala de Invatamant Virtual CNIV 2008, Constanta, 31.10 – 2.11. 2008
- Diploma de excelenta cu Medalia Salonului Inventica 2009 pentru inventia “Procedeu de proiectare a tesaturilor filtrante”, Ioan Cioara, Lucica Cioara, Daniela Bucur, The 13-th International Salon of Research, Innovation and Technological Transfer, Iasi, 4-6.06.2009

Link-uri:
- P1: Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi Iasi - Centrul de Cercetare şi Transfer Tehnologic-Polytech (UT Iasi Polytech), Iasi, www.tex.tuiasi.ro
- P2: Universitatea Politehnica din Bucuresti - Centrul National de Cercetare a Performantelor Sistemelor Tehnologice – Optimum (CNCPST), www.pub.ro
- P3: Universitatea "Politehnica" din Bucuresti – Centrul de Cercetare Dezvoltare pentru Mecatronica, www.pub.ro
- P4: SC COVIMPEX SRL Bucuresti, www.covimpex.ro
- P5: SC STIROM SA Bucuresti, www.stirom.ro

Date de contact director de proiect:
ing. Daniela Bucur
INCDTP, Bucuresti, str. Lucretiu Patrascanu nr, 16, sector 3, tel. 021- 3404200 / 202 , fax: 021-3405515, e-mail: certex@ns.certex.ro