English Romana

Tehnologii avansate de mediu in industria textila si sisteme integrate de supraveghere si prevenire a poluarii apelor reziduale

 


Contract: 31-053/ septembrie 2007

Acronim: ECOTEXENV

Rezumat:
Proiectul propus abordeaza obiective strategice de dezvoltare economica a sectorului textil din Romania si ale Platformei Tehnologice Europene pentru Viitorul Textilelor si Confectiilor, prin aplicarea biotehnologiilor, a tehnologiilor curate de finisare, a tehnologiilor avansate de epurare a apelor reziduale, cu efecte benefice asupra protectiei mediului si sanatatii umane. Realizarea acestui proiect complex apare din necesitatea rezolvarii unuia dintre cele mai dificile si importante capitole, respectiv cel referitor la protectia mediului, pe care Romania trebuie sa-l rezolve in perioada post-aderare. Scopul proiectului consta in elaborarea si realizarea de noi tehnologii ecologice de finisare a materialelor textile, elaborarea de sisteme integrate de mediu, monitorizare, simulare, tehnologii avansate de epurare, in vederea respectarii prevederilor Aquis-ului comunitar de mediu, atenuarea riscurilor pentru mediul inconjurator, reducerea consumului de apa, energie si posibilitati de reutilizare a apelor epurate. Gradul de noutate si originalitate al proiectului complex de cercetare consta in crearea de programe de modelare si simulare a proceselor de epurare a apelor din sectorul textil si parcurgerea simultana a urmatoarelor directii - atenuarea factorilor de risc pentru mediu prin realizarea si implementarea de tehnologii curate de finisare, elaborarea de tehnici moderne de epurare a apelor reziduale din industria textila prin utilizarea de rasini schimbatoare de ioni de ultima generatie, compusi macrociclici din clasa calixarenelor, metode fizico-chimice cu treapta de ozonizare, electrofloculare, noi tipuri de materiale adsorbante.

Obiectivele generale:
elaborarea si realizarea de noi tehnologii ecologice de finisare a materialelor textile, elaborarea de sisteme integrate de mediu, monitorizare, simulare procese tehnologice de epurare, elaborare tehnologii avansate de epurare, in vederea respectarii prevederilor Aquis-ului comunitar de mediu, atenuarea riscurilor pentru mediul inconjurator, reducerea consumului de apa, energie si posibilitati de reutilizare a apelor epurate.

Rezultate estimate a fi obtinute:
- Tehnologii „curate” de finisare textila si biotehnologii pentru atenuarea factorilor de risc pentru mediu, incadrarea in normativele nationale si europene de mediu prin utilizarea de auxiliari chimici ecologici multifunctionali, biocatalizatori cu specificitate mare de actiune si impact redus asupra mediului, agenti de albire optica / coloranti ecologici cu grad ridicat de epuizare, cumularea unor faze tehnologice, utilizarea de produse ecologice de finisare finala;
- Tehnologii moderne de epurare a apelor reziduale din industria textila prin utilizarea de: rasini schimbatoare de ioni de ultima generatie, compusi macrociclici din clasa calixarenelor, metode fizico – chimice cu treapta de ozonizare, electrofloculare, noi tipuri de materiale adsorbante (naturale, artificiale, sintetice si produse reziduale agricole si industriale);
- Programe de modelare si simulare a proceselor moderne de epurare cu implicatii eficiente asupra prevenirii poluarii, optimizarii tehnologiilor de epurare si posibilitati de control si automatizare a proceselor de epurare;
- Brevete de inventie;
- Articole publicate in reviste cotate ISI si alte reviste de specialitate recunoscute national si international;
- Referate prezentate la simpozioane si conferinte nationale si internationale.

 Institutia coordonatoare: Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Textile si Pielarie – INCDTP, Bucuresti
Date de contact: Str. Lucretiu Patrascanu nr. 16, Sector 3, cod postal 030508, Bucuresti, tel: 021-3404928, fax: 021-3405515, e-mail certex@ns.certex.ro

Componenta consortiului:
- UNIVERSITATEA TEHNICA “GH. ASACHI” IASI
- UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI - Centrul de Cercetari Energetice si de Protectia Mediului
- Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie - ICECHIM-Bucuresti
S.C. ICPE Bistrita S.A., jud. Bistrita-Nasaud
- S.C. PLASTPROD S.R.L., Holboca, jud. Iasi


Autoritatea contractanta: CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME - CNMP, Bucuresti, str. Mendeleev, nr. 21-25, sector 1, codul poştal 010362, telefon 311.59.92, fax 318.87.63

Durata proiectului: 36 luni (septembrie 2007 – septembrie 2010)

Activitatile si responsabilitatile aferente fiecarui participant:
Responsabilitatile tehnice ale partenerilor sunt prezentate in tabelul urmator:

unde:
Activitate I.1.: Studiu documentar asupra conceptelor de protectie a mediului inconjurator, a factorilor poluanti specifici proceselor de finisare textila si a surselor de provenienta
Activitate I.2: Studiu documentar privind metode si instalatii performante de depoluare a flotelor rezultate din procesele de finisare şi solutii tehnologice de depoluare
Activitate I.3: Modele conceptuale de prevenire a poluarii prin programe de modelare şi simulare a proceselor de finisare textila si epurare
Activitate II.1: Elaborarea solutiilor ecologice de finisare a materialelor textile, planuri şi scheme tehnologice de ecologizare
Activitate II.2: Elaborare tehnologii performante de epurare a apelor reziduale din industria textila
Activitatea III.1: Experimentari ecotehnologii si biotehnologii de finisare
Activitatea III.2: Experimentari tehnologii moderne de epurare ape reziduale pe instalatii de laborator
Activitate IV.1: Evaluarea indicatorilor tehnico-economici si calitativi (consumuri: apa, energie, chimicale, calitate articole textile, ape reziduale) aferente aplicarii noilor tehnologii
Activitatea V.1: Demonstrarea ecotehnologiilor de finisare a materialelor textile realizate, in scopul promovarii si aplicarii in societati comerciale textile
Activitatea V.2: Demonstrarea tehnologiilor moderne de epurarea a apelor reziduale in scopul promovarii si aplicarii in societatile comerciale textile
Activitatea V.3: Diseminare rezultatelor obtinute la finalizarea proiectului, participare la manifestari tehnico-stiintifice, creare CD-ROM si pagina WEB
Activitatea V.4: Identificare elemente de noutate si elaborare documentatie in vederea brevetarii

 Bugetul proiectului: 2.015.550 lei:
-de la bugetul de stat: 1.900.000 lei
-cofinantare: 115.550 lei

Descrierea/prezentarea diferitelor evenimente derulate in cadrul proiectului:

Realizarea fazei de executie: “MODELE CONCEPTUALE DE PREVENIRE A POLUARII”

Articole publicate: 
2 articole in Bul. Univ. Teh. Iasi, fasc. 5 Text.Pielarie, tom LIII(LVII), 2007, ISSN 1582-6392
2-art in Analele Univ. Oradea, Fasc Chimie, 2007
Comunicari stiintifice:
2 comunic the XIIIth Int.Conf. Text.Leather, octombrie 2007 Iasi;
2-comunic Internat.Conf. of fac.of.Sci.Univ. Oradea, nov.2007
1- com.-Int. Sci. Conf.-Rom. Agric. In UE,oct.2007 Iasi,
2 com. Int. Sci. Conf., Gabrovo, Bulgaria, noiembrie 2007
- 1 com-Int. Symp. Man and Environment, Timisoara, 2007


Date de contact ale directorului de proiect:
ing. Alina Popescu, Sef Departament Cercetare Chimie Textila & Protectia Mediului, tel. 021-3404200 int. 216/205, 
fax : 021-3405515, e-mail : certex@ns.certex.ro