English Romana

Produse textile inovative pentru îmbunătătirea functiilor biofiziologice şi a performantelor organismului uman


Program: AMCSIT - INOVARE

Perioada de derulare a proiectului: 6.10.2008 - 15.10.2011

Parteneri
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile si Pielarie Bucuresti 

Obiectiv:
Realizarea unor produse tricotate inovative cu cu rol de crestere a performantelor organismului uman sau de prevenire, ameliorare si recuperare a unor afectiuni circulatorii sau dermatologice care sa contribuie la cresterea calitatii vietii si a gradului de integrare sociala, respectiv articole de îmbracaminte exterioara si subvestimentare tricotate cu proprietati deosebite din punct de vedere a functionalitatii si confortului

Etape
1. Stadiul şi tendinţele pe plan naţional şi european/internaţional al produselor textile destinate îmbunătăţirii calităţii vieţii: materii prime/ tehnologii/ metode de testare/ normative europene. Proiectare structuri tricotate/ 15.11. 2008
2. Realizare şi testare variante de produse tricotate inovative - modele functionale. Prezentarea şi demonstrarea funcţionalităţii şi utilităţii produselor/ 15.05.2009
3. Elaborare documentatie de analiză tehnico-economică şi a specificatiilor tehnice de realizare a prototipurilor/ 15.11.2009
4. Realizare prototip variante produse tricotate/ 15.08.2010
5. Raportarea efectelor economice obţinute de către SC MAGNUM SA beneficiar, ca urmare a utilizării de noi utilaje şi accesorii pentru tricotare tipuri de tricoturi cu valoare adăugată mare în scopul îmbunătăţirii calităţii vieţii/ 15.10.2011

Forme de diseminare a rezultatelor:
- Organizare workshop, realizare pagina web; publicare articole în reviste naţionale de specialitate 
- Intocmire documentatie privind protejare marcă, desen, model

Rezultate:
Studiu tehnic privind stadiul şi tendinţele pe plan naţional si internaţional al produselor textile inovative destinate îmbunătăţirii calităţii vieţii