English Romana

Tehnologie informationala inovativa de proiectare şi personalizare

a echipamentelor de lucru

 

 

PROGRAMUL DE FINANTARE: PN III /Programul 2 – Cresterea competitivitatii economiei  romanesti prin cercetare, dezvoltare si inovare/ CECURI DE INOVARE

ACRONIM: ITECHIP
Contract finantare nr.: 54CI/2017

 Cod proiect: PN-III-P2-2.1-CI-2017-0046
Data de incepere: 25.07.2017                       Data de finalizare: 31.12.2017
Adresa de web a Programului: https://uefiscdi.ro/cecuri-de-inovare

Parteneri:

 

    Contractor - SC MENTOR SRL

                  Furnizor de servicii de cercetare  - INCDTP - Bucuresti

 

 

OBIECTIVUL GENERAL:

Cresterea competitivitatii si a calitatii produselor obtinute la nivelul societatii SC MENTOR SRL, prin aplicarea tehnologiei informationale inovative de proiectare si personalizare a echipamentelor de lucru, deja validata in cadrul INCDTP, cu evidentierea importantei personalizarii confectiilor si avantajele sale competitive, de la idee la  realizarea prototipului sau produsului si testarea acestuia.

 

ETAPELE PROIECTULUI:

I. Etapa raport final (rezumat al Raportului tehnico-științific aferent etapei I si lista actualizata a publicatiilor)

II. Raport de impact (rezumat al Raportului de impact aferent etapei II si lista actualizata a publicatiilor)

 

 ELEMENTE DE NOUTATE:

·         Scanarea tridimensionala a subiectului cu conformatie atipica si dimensiuni in afara standardelor de marimi de confectii (introducem o noua aplicatie IT in confectionarea echipamentelor personalizate);

·         Analiza particularitatilor individuale ale corpului, necesare in proiectarea tiparelor personalizate;

·         Utilizarea corpului virtual in verificarea tiparelor;

·         Simularea in spatiul virtual si modelarea 3D a tiparelor pe corpul virtual pentru evaluarea corespondentei dimensionale.

 

REZULTATE EXPLOATABILE:

·         Raport de cercetare privind rezultatele obtinute;

·         Protocol de masurare a persoanei selectate in vederea personalizarii echipamentelor de lucru, valorificat prin intermediul metodologiei specifice si transferul de cunostiinte prin instruirea personalului de specialitate;

·         Tiparele in format electronic ale echipamentului de lucru personalizat, respectiv Costum  unic cu doi pantaloni, selectat de catre compania beneficiara SC MENTOR SRL, valorificate prin transferarea acestora pe suport CD catre compania beneficiara;

·         Prototip virtual al echipamentului de lucru personalizat, respectiv Costum  unic cu doi pantaloni, selectat de catre compania beneficiara SC MENTOR SRL, valorificat prin intermediul metodologiei specifice si transferul de cunostiinte prin instruirea personalului de specialitate;

·         Prototip real al echipamentului de lucru personalizat, respectiv Costum  unic cu doi pantaloni, selectat de catre compania beneficiara SC MENTOR SRL, valorificat prin transferarea lui la beneficiar; 

·         Raport de testare a purtabilitatii echipamentului de lucru personalizat;

·         Rapoarte de testare pentru analize chimice variate in laboratoarele acreditate ale INCDTP, valorificate prin transferarea acestora catre compania beneficiara;

·         Publicatii/comunicari stiintifice de diseminare a rezultatelor proiectului.