English Romana


O noua imbracaminte - CAD pentru modelarea geometrica 2D/3D a confectiilorProgram: EUREKA
Acronim: G-CAD

Rezumatul proiectului
Proiectul are ca scop dezvoltarea de noi metode si instrumente de proiectare moderne, rapide si exacte pentru intreprinderile din sectorul confectiilor de imbracaminte cu ajutorul carora acestea sa creasca calitatea produselor, gradul de potrivire corp-produs si implicit cresterea competitivitatii.
Proiectul urmareste si stimularea participarii IMM – urilor romanesti, cu profil inovativ la proiecte EUREKA si întarirea colaborarii dintre unitatile de cercetare si IMM –urile din Romania.
In cadrul proiectului se va dezvolta un nou sistem CAD pentru proiectarea imbracamintei care va oferi si un mediu de modelare geometrica 2D/3D modern si robust. Sistemul ce se va dezvolta, CAD 2D/3D pentru imbracaminte, nu va avea restrictiile anacronice ale prelucrarii 2D si va profita de modelarea riguroasa 3D geometrica si de tehnologia de scanare 3D a corpului.
Pentru indeplinirea acestui obiectiv se vor dezvolta module kernels pentru proiectarea confectiilor de imbracaminte bazate pe aplicarea regulilor clasice de proiectare (cu algoritmi standard de constructie geometrica), regulilor suplimentare de proiectare (definirea matematică a tuturor curbelor de contur), parametrizarea completa a tiparului si stabilirea seturilor complete de variabile si relatii. 
Aceasta abordare solicită automatizarea procesului de măsurare şi proiectare deoarece numărul mare al parametrilor antropo-morfologici şi regulile de proiectare suplimentare fac imposibilă construcţia geometrică clasică chiar şi în interiorul celor mai avansate aplicaţii CAD. Noile tehnici de măsurare şi rutinele specializate de proiectare care implementează tehnici de optimizare matematică vin în întâmpinarea realizarii confectiilor si probarii virtuale.
Proba virtuală, practic constituie verificarea de ansamblu a produsului pe corpul scanat în special sub aspect estetic, pentru a permite clientului să se vizualizeze îmbrăcat înaintea realizării efective a obiectului de vestimentaţie.

Obiectivele generale si rezultatele estimate a fi obtinute
Obiective generale: 
- Proiectarea unei set de date antropometrice tridimensionale utile in proiectarea si potrivirea produselor de imbracaminte;
- Elaborare algoritmi de proiectare a confectiilor, rutine de proiectare si Module Kernels necesare realizarii sistemului modular de proiecatre si modelare;
- Elaborarea unui model de sistem informational modular de proiectare si modelare a confectiilor, CAD 2D/3D.
Rezultate estimate:
- Studii, analize privind informatiile , definitiile si cerintele legate de regulile de proiectare a confectiilor de imbracaminte pe baza masurtorilor standard si 3D si analize privind metode si instrumente de proiectare si potrivire a confectiilor de imbracaminte
- Algoritmi de proiectare a confectiilor, Rutine de proiectare, Module Kernels si Dimensiuni antropometrice 3D necesare realizarii sistemului modular de proiecatre si modelare;
- Prototip sistem modular de proiectare CAD si modelare 2D/3D;
- Workshop cu participarea partenerilor straini;
- Caiet de sarcini / specificatia sistemului; 
- Manual de utilizare a sistemului ;
- Studiu de piata / Studiu de diagnoza si prognoza
- Cerere de brevet;
- Raport privind efectele economice

Institutia coordonatoare
S.C. STOFE BUHUSI S.A 
Adresa: Buhusi,str.Libertatii, nr.36, judet Bacau, Cod postal 605100
Telefon: +4 0234 261001 
Fax : + 4 0234 265917
e-mail: stofebh@dns-net.ro
Director General: Ing. Stefan Campanu
Director proiect: Ing. Maria Ciorobitca

Componenta consortiului
■ ELKEDE- Technology and Design Center,s.a 
Adresa: Grecia, Metamorphosi, 12 km Athens-Lamia National Road, Cod postal 14452,
Telefon: +30 210 2855580
Fax : +30 210 2846471
e-mail: azar@elkede.gr
Manager: Theodore Giakoumakis
Director proiect: Dr. Phillip Azariadis

■ Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile si Pielarie – INCDTP
Adresa: Bucuresti,str.Lucretiu Patrascanu, nr.16, sector 3, Cod postal 030508,
Telefon: +4 021 340 49 28
Fax : +4 021 340 55 15
e-mail: certex@ns.certex.ro
Director General: Dr.ing. Emilia Visileanu
Responsabil proiect: Ing. Claudia Niculescu 

■ Universitatea Tehnica „Gh. Asachi”– Facultatea de Textile – Pielarie
Adresa: Iasi, str. Prof. D. Mangeron, nr.53, corp TEX 2, Cod postal 700050
Telefon: +4 0232-278683 
Fax : +4 0232-230491,
e-mail: polytech@mail.tuiasi.ro
Rector: Prof. Univ. Dr.ing. Ion Giurma
Responsabil proiect: Prof. Univ. Dr.ing.Emilia Filipescu

■ S.C DIAMAN ART S.R.L 
Adresa: Iasi, str. Silvestru nr.2, cod postal 700090
Telefon: +4 0726192339
Fax : +4 0332414843
e-mail: manuela@diamanart.ro
Director: Dr.ing. Manuela Diaconu
Responsabil proiect: Dr.ing. Manuela Diaconu

■ S.C CASA VILI FASHION S.R.L
Adresa: Bucuresti, str. Leonida nr.2, cod postal 020555
Telefon: +4 0212103081
Fax : +4 0212103526
e-mail: casavili@b.astral.ro 
Administrator: Geta Panait
Responsabil proiect: Ing. Viorel Panait

Autoritatea contractanta (finantatoare a proiectului)
AGENŢIA MANAGERIALĂ DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ, INOVARE ŞI TRANSFER TEHNOLOGIC AMCSIT – Politehnica
Adresa : Splaiul Independenţei, nr. 313, sector 6 codul poştal 060042,
Telefon: +4021 3170907 
Fax: +4 021 3170907
e-mail: inovare@amcsit.ro, 
Director General: Prof. dr. ing. Nicolae VASILIU

Durata proiectului: 12.09.2008 - 12.09.2011 

Activitati si rezultate:

Etapa I: Studii, analize privind proiectarea si potrivirea confectiilor de imbracaminte / I.1 Studii, analize 
Rezultate: Raport cercetare / Studiu documentar privind cerintele si regulile de proiectare a confectiilor de imbracaminte avand la baza dimensiunile antropometrice standard si 3D si analiza metodelor si a instrumentelor de proiectare si potrivire a confectiilor de imbracaminte. Date privind proiectarea imbracamintei, nivelul actual al actorilor industriali -1 buc.

Etapa II
: Elaborare model sistem informational modular de proiectare si modelare 3D confectii / II.1 Elaborare model/solutie sistem informational de proiectare si modelare
Rezultate: Raport de cercetare/Concepte de proiectare (algoritmi, rutine, dimensiuni antropometrice 3D) 
Module software Kernels -2 buc 
Model experimental sistem modular de proiectare – 1 buc

Etapa III
. Verificare sistem software modular si realizare prototip / III.1 Verificare-Experimentare solutie; III.2 Elaborare referential initial; III.3 Elaborare documentatie tehnica de realizare si documentatie tehnico-economica
Rezultate: Raport de cercetare / Raport de verificare/testare – 1 buc
Caiet de sarcini / specificatia sistemului – 1 buc
Studiu de diagnoza si prognoza / Studiu de piata –1 buc

Etapa IV
: Realizare -experimentare prototip sistem software de proiectare si modelare 3D a confectiiilor / IV. Proiectare , realizare si experimentare prototip; IV.2 Elaborare manual de utilizare; IV.3 Identificarea si protejarea 
drepturilor de proprietate intelectuala
Rezultate: Raport de cercetare /
Prototip sistem software de proiectare, modelare 3D – 1buc
Manual de utilizare – 1buc
Cerere de brevet – 1 buc

Etapa V
: Raportarea efectelor economice obtinute de agentii economici / V.1 Inventarierea si cuantificarea efectelor economice obtinute
Rezultate: Raport privind efectele economice obtinute – 1 buc

Bugetul proiectului: 1 742 000 lei din care:
- de la bugetul de stat: 871 000 lei
- din cofinantare: 871 000 lei

Datele de contact ale directorului de proiect
Ing. Maria Ciorobitca
Adresa: Buhusi,str.Libertatii nr.36, judet Bacau, Cod postal 605100
Telefon: +4 0748816248 
Fax : +4 0234 265917
e-mail : stofebh@dns-net.ro ; maria_ciorobitca@yahoo.com