English Romana


Stimularea participarii IMM–urilor din textile–confectii la proiectele europene

Fashion to Future


Program: CORINT, Subprogram EU-RO

Perioada de derulare a proiectului: 01.06.2006 -31.05.2008 

Parteneri: INCDTP – Coordonator national proiect
dr ing. Emilia Visileanu

Obiective:
Proiectul “Stimularea participarii IMM-urilor din textile-confectii la proiectele europene” (acronim F2F) se incadreaza in preocuparile comunitatii stiintifice nationale si internationale de C-D-I pentru stimularea realizarii transferului tehnologic si incurajarea si sprijinirea participarii IMM-urilor la activitatea de cercetare, in cadrul programelor nationale si europene. Obiectivul general al proiectului este acela de a stimula competitivitatea componentei IMM-urilor din industria textile-confectii la nivel EU–MED (Uniunea Europeana si tarile partenere din parteneriatul Euro-Mediteranean), largit, cu scopul unei mai bune abordari, cooperari si participari la viitoarele initiative europene de cercetare si inovare. 
Obiectivul general al partenerului roman, INCDTP este de crestere a performantei IMM–urilor din industria textile–confectii din Romania si a capacitatii acestora de a participa la proiecte in cadrul Programului FP7, in scopul absorbtiei eficiente a rezultatelor cercetarii si cresterii competitivitatii, cresterea inter–conexiunilor dintre IMM-uri sau grupuri de IMM-uri si alte structuri ale ETI (Economic Technological Intelligence) in vederea promovarii crearii de retele, clustere.

Forme de diseminare a rezultatelor
– pliant de prezentare
– simpozion Program CORINT, “Cooperare internationala si cercetare de excelenta – rezultate si perspective”, Predeal, 28–30.11.2006