English Romana


Virtual Collaborative Design Environment

Enviro-Tex-Design

Finantare : Programul Cadru 7 

Durata : 36 luni 
Anul finalizarii : 2011 
• Partener român: Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Textile si Pielarie 

Obiective generale
Obiectivul principal al proiectului consta in crearea unei platforme colaborative intre clienti si producatori, care va ghida intreprinderile textile/pielarie in conceperea de produse cu caracteristicile de performanta dorite. Platforma contine instrumente informatice care permit:
- ghidarea producatorilor, in fiecare etapa a procesului de design, in selectarea si realizarea celor mai perfomante proprietati ale produselor
- simularea & vizualizarea prototipurilor create
- integrarea tutuor aspectelor ciclului de viata al produselor. 
- evaluarea compusilor chimici interzisi de legislatia internationala, de directivele europene, de eco-etichete
- vizualizarea distributiei substantelor chimice pe produsele simulate virtual
- schimb de date intre parteneri in timp real
- identificarea celui mai adecvat parteneriat pentru a se asigura capacitatea de a reactiona rapid la noile tendinte luand in considerare profilul si comportarea pietei 

Obiective specifice:
Obiectivele specifice proiectului sunt cuprinse in pachetele de lucru WP1 – WP 6:
WP1: Definire Sistem: Cerinte – Identificare Prioritati –Specificatii generale 
WP2: Collaborative Virtual Design Platform: - Retea de colaborare in timp real; Web service dedicat clientilor; Schimb dinamic de date
WP3: Cunostinte & Luare Decizii: Instrumente de decizie; Modul de evaluare performante
WP4: Simulare & Vizualizare: Simulare colaborativa in timp real; Vizualizarea distributiei substantelor chimice & toxicologie; Interfata 3D intuitiva
WP5: Retea de organizare a productiei: Retea parteneri; Generare de specificatii tehnice;
WP6: Integrare &Demonstrare 

Rezultate :
Obiectivul proiectului Enviro-Tex-Design consta in crearea unei platforme colaborative de Design Virtual 3D, dedicata proiectarii de noi produse textile si din piele/incaltaminte care sa protejeze mediului si sanatatea umana, tinand cont de reglementarile si standardele existente pentru substantele toxice.
Platforma suport numita "Design Virtual 3D Colaborativ bazat pe Cunostiinte " integreaza instrumente suport de luare a deciziilor privind performantele produselor textile si din piele, efectele asupra mediului, a sanatatii si reglementarile pentru substantele toxice utilizate in industria usoara, precum si librariile aferente de materiale si substante chimice. 
Pe baza analizei cerintele intreprinderilor mici si mijlocii, ale cerintele pietei si a cerintelor clientilor cu privire la functia produsului, performantele sale si impactul EHS, s-au stabilit sistemele necesare si interfetele dintre diferitele sub-sisteme, respectiv:
- Interfata pentru captarea cerintelor clientului si modelarea produsului de catre utilizator
- Libraria de substante chimice cu seturi de date privind EHS
- Libraria de materiale continand caracteristicile materialelor
- Modulul de evaluare a performantelor
- Instrumentele ajutatoare de decizie pentru probleme de mediu, sanatate si siguranta
- Generatorul de specificatii tehnice
- Vizualizarea in timp real a produselor realizate si a substantelor toxice asociate,
- Interfata pentru interactiunea si pentru captarea cerintelor utilizatorului,
- Cadrul de productie si generatorul de specificatii tehnice ale produselor realizate (pagini de date).
Validarea structurii si a componentelor platformei se efectueaza pe doua studii caz de afaceri: primul referitor la textile-imbracaminte si cel de al doilea referitor la incaltaminte. Platforma web asigura indrumarea clientilor pentru proiectarea intregului proces de la faza initiala de design pana la dezvoltarea produsului final in vederea realizarii caracteristicilor performantei dorite, a produselor cu cel mai eficient cost si cel mai scazut impact asupra sanatatii umane si a mediului.
Mai mult se are in vedere economisirea timpului necesar dezvoltarii produsului final, reducerea timpului de marketing si de acceptare pe piata curenta a unui nou produs. In vederea atingerii obiectivelor mai sus mentionate, platforma "colaborativa de design virtual 3D" include realizarea a 3 functionalitati principale:
(a) O interfata intuitiva 3D pentru mediul de lucru colaborativ 3D permitand interactiunea in timp real dintre clienti si producatori
(b) O simulare dinamica in timp real si vizualizarea produsului prin dezvoltarea unor prototipuri virtuale
(c) un Serviciu Web cu acces nelimitat. 
Platforma colaborativa de design virtual este formata din doua componente majore, respectiv:
1. Instrumente de luare a deciziilor EHS care contin:
- cerinte EHS derivand din interactiunea client-producator, corespunzatoare scopului / utilizarii si / sau destinatiei geografice a produsului,
- constrangeri EHS furnizate de reglementarile locale/regionale (REACH in Europa),
- un set de date continand substantele cu impact asupra sanatatii si mediului si libraria de materiale, 
- recomandari in stagiul de proiectare in termeni de probleme EHS impreuna cu vizualizarea 3D a distributiei chimice si toxicologice pe suprafata produselor realizate,
(a) Modulul de Evaluare a Performantei (PEM) care contine:
- formulele de calcul a performantelor materialelor textille/pielarie;
- specificatiile performantelor produselor in conformitate cu cerintele clientului si / sau cu tipul de produs (imbracaminte protectoare, echipament sportiv, etc.),
- vizualizarea grafica 3D a performantelor calculate, indicand, pe prototipul virtual, nivelul de compatibilitate realizat comparativ cu cel asteptat.
PEM este interconectat cu:
- libraria de materiale continand caracteristicile materialelor;
- matricea interactiunilor: modulul de definire a modelelor comportamentale.
Mai specific, principalele componente care sunt instalate in sau sunt conectate extern cu Platforma de Design Virtual 3D Colaborativ - CVD sunt urmatoarele:
 Interfata utilizator 3D pentru vizualizare virtuala a substantelor toxice existente in produs, utilizabila inca din timpul fazei de proiectare;
 Modulul de Evaluare a Performantei: acest modul asigura o evaluare a performantei proprietatilor produselor prin intermediul abordarii performantei globale (ex. confortul hidrotermal, pilling, protectia solara) cu ajutorul unei formule matematice. Pentru evaluarea performantelor este necesara conectarea modulului PEM cu libraria de materiale care va furniza proprietatile performantei asociate unui material specific si cu modulul de predictie a comportamentului materialelor.
 Biblioteca de Materiale care contine toate caracteristicile materialelor .
 Instrumentul EHS de Luare a Deciziei: acest modul va fi alcatuit din trei seturi de date diferite privind substantele toxice, impactul de mediu si reglementarile / standardale privind utilizarea substantelor chimice in materiale textile si din piele.
 Vizualizarea Dinamica si Simularea Sub-sistemului pentru evaluarea proprietatilor produselor create (ex. simulare drapaj si design produse). 
 Cadrul de Productie care consta in elaborarea unui proces care permite crearea unei retele online de productie bazata pe conceptul de "Micro Fabrica Extinsa" si totodata a unui Generator tehnic de Fise de Date pentru facilitarea schimbului de date. 

Proiectul SkillTex cuprinde rezultatele a trei proiecte europene pentru sectorul de textile si imbracaminte, respectiv SMADETEX (coordonat de CITEVE - Portugalia), FIBRIN si QUALITEX (coordonate de INCDTP - Romania) pentru crearea unui curs de e-learning care sa integreze cunostintele dobandite prin desfasurarea acestor proiecte.
Proiectele initiale au reprezentat parteneriate intre 8 tari europene: Portugalia, Spania, Grecia, Polonia, Romania, Slovenia, Turcia, Ungaria.

Pentru mai multe detalii despre proiect, vă rugăm să ne contactaţi sau să vizitaţi website-ul proiectului
– http://paris.atc.gr/envirotex-platform


 
Consortiu:

1Coordonator Institut Français Textile Habillement (IFTH) Cercetare Franta
2 Athens Technology Center (ATC) IMM (Tehnologie) Grecia
3 INCDTP Cercetare Romania
4 Tecnotessile Cercetare Italia
5 Fraunhofer IGD Cercetare Germania
6 Modern Testing Services (MTS) IMM (Tehnologie) Germania
7 Inotex IMM (Tehnologie) Rep. Ceha 
8 Elkede Cercetare Grecia
9 APM Asociatie Romania
10 Flory IMM (Industrie) Franta
11 Pecci IMM (Industrie) Italy
12 Color-Textil IMM (Industrie) Germany
13 Slezanfm IMM (Industrie) Rep. Ceha
14 Union des Industries Textiles (UIT) Asociatie Franta
15 MARI IMM (Industrie) Grecia