SISTEME INTEGRATE DE MONITORIZARE SI CONTROL A APELOR UZATE, CALITATII SI SIGURANTEI PRODUSELOR TEXTILE COMERCIALIZATE IN ROMANIA SI BULGARIA”

ACRONIM – ”ENVICONTEH” cod- 129

 • AXA PRIORITARA 2: MEDIU - Utilizarea durabila si protectia resurselor naturale si a mediului, promovarea unui management eficient al riscului in zona transfrontaliera.
 • DOMENIU MAJOR DE INTERVENTIE 2.1- Dezvoltarea sistemelor comune de management pentru protectia mediului.
 • OBIECTIVELE PROIECTULUI:
 • stabilirea unei strategii comune pe termen scurt, mediu si lung specifice zonei transfrontaliere in domeniul protectiei mediului;
 • dezvoltarea de sisteme comune pentru monitorizarea si controlul protectiei mediului;
 • dezvoltarea de materiale informationale si promotionale comune privind protectia mediului
  • PARTENERII PROIECTULUI:
 • Lead Partner – Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Textile si Pielarie Bucuresti
 • P2 – Academia de Studii Economice - Centrul de Cercetari Analize si Politici Regionale
 • P3 – Centru de Sprijin in Afaceri pentru IMM-uri, Ruse
 • P4 – Camera de Comert si Industrie, Ruse
 • GRUPUL TINTA DE IMPLEMENTARE AL PROIECTULUI:
  • Societatile comerciale textile din cadrul Parcului Tehnologic si Industrial GIURGIU NORD SA –Romania;
  • Companii comerciale textile din Ruse – Bulgaria

 

MANAGER PROIECT - FLOAREA PRICOP

 

 

 

 

Crearea si implementarea unui sistem complex pentru monitorizarea si controlul mediului

 

SISTEME DE MONITORIZARE SI CONTROL A APELOR UZATE

In cadrul proiectului s-a continuat activitatea de monitorizare si control a parametrilor de calitate ai apelor pe tot fluxul tehnologic, in vederea crearii unei baze de date, care a fost deja realizata, cat si pentru gasirea unor solutii.

 • Pentru monitorizarea si controlul complex al proceselor de finisare si de epurare din cadrul societatilor comerciale si a Parcului Tehnologic Industrial Giurgiu Nord s-au desfasurat intalniri de lucru la sediul PTIGN intre membrii echipei de proiect de la INCDTP Bucuresti, persoanele cu responsabilitati in protectia mediului de la societatile comerciale si PTIGN si reprezentantii SC ICSI Ramnicu Valcea – furnizor de servicii pentru efectuarea analizelor apelor reziduale.

 

 • S-a continuat monitorizarea si controlul prin prelevarea de probe ape reziduale atat de la societatile comerciale SC UCO Tesatura si SC Pamartex pe fazele procesului tehnologic (spalare, vopsire), cat si de la Parcul Tehnologic Industrial Giurgiu Nord de la:
  • puturile de mare adancime 1 si 2, turnul de apa (ape de alimentare ale proceselor tehnologice industriale);
  • statia de epurare pe treptele de epurare (intrare statie, treapta 1, modul de aerare, treapta 2, modul iesire statie epurare);
 • S-au prelevat si analizat probe de namol de la statia de epurare.
 • S-au realizat testele de laborator pentru parametri fizico-mecanici si chimici conform procedurilor de monitorizare si control elaborate in cadrul acestei activitati si a standardelor nationale si internationale in vigoare.
 • S-au efectuat analize comparative ai indicatorilor de calitate pe toata perioada de monitorizare in vederea stabilirii retetelor optime de epurare.

 

 • S-au efectuat deplasari la diferite societati comerciale din zona transfrontaliera bulgara Ruse, impreuna cu partenerii BSC Ruse si RCCI Ruse: la “Fashco” din localitatea Byala si “Freshtex” din Popovo pentru prelevarea de probe ape uzate, evaluarea impactului proceselor tehnologice de finisare existente asupra poluarii apelor din statiile de epurare in vederea elaborarii de solutii pentru reducerea poluarii apelor deversate in efluientii naturali (ex. Raul Iantra, fluviul Dunarea)
 • S-au prelevat ape reziduale de la statiile de epurare pe faze tehnologice de tratare ale societatilor comerciale ce reprezinta grupul tinta din Bulgaria “FRESHTEX POPOVO si FASHCO BYALA” si s-au analizat conform procedurilor de monitorizare si control elaborate in cadrul acestei activitati de catre liderul de proiect.

 

 • S-a definitivat programul bazei de date a indicatorilor de calitate ai apelor uzate in vederea monitorizarii complexe si crearii unui management de mediu eficient.
 •  S-a efectuat procesarea datelor obtinute din monitorizarea indicatorilor de calitate ai apelor reziduale pentru stabilirea eficientei proceselor de epurare.

 
Pentru implementarea sistemului de monitorizare si control s-au efectuat informari si instruiri la grupul tinta din zona transfrontaliera Giurgiu Nord.

 • In vederea modernizarii proceselor de epurare din cadrul statiilor de epurare a societatilor comerciale textile, in functie de rezultatele obtinute la analizele indicatorilor de calitate ai apelor uzate efectuate pe modulele instalatiei de epurare s-au propus solutii pentru modernizarea instalatiei de epurare din cadrul PTIGN si implementat in cadrul acestei activitati, intercalarea sistemului de aerare cu rezultate deosebite in domeniul imbunatatirii gradului de epurare cu 20-70% .
 • S-au elaborat solutii tehnologice care stau la baza programelor de simulare, control si automatizare a proceselor de preepurare si epurare a apelor uzate (SPEAU, SEAU) din industria textila, solutii care se pot aplica prin realizarea de investitii in cadrul noilor programe de modernizare a societatilor comerciale textile.

Pentru implementarea solutiilor eficiente obtinute la grupul tinta din Romania privind reducerea poluarii apelor uzate INCDTP a organizat impreuna cu partenerii bulgari vizite de lucru si instruiri la sediul societatilor comerciale din grupul tinta din Bulgaria pentru monitorizarea indicatorilor de calitate ai apelor uzate si aplicarea solutiilor de tratare a apelor pentru reducerea poluarii efluientilor in zona ttransfrontaliera.

 • S-au stabilit tematicile de instruire pentru activitatea de training de la Giurgiu, s-au conceput brosuri pentru activitatea de diseminare a proiectului si s-au demarat procedurile de achizitie pentru serviciile corespunzatoare acestei activitati, impeuna cu partenerii din proiect.

De asemenea, pentru achizitia de echipamente, s-au solicitat oferte de la diverse firme producatoare de aparate de masura si control a calitatii apelor reziduale si s-au intocmit caietele de sarcini in vederea achizitiei acestora.

 • Au fost elaborate noi solutii tehnologice prietenoase mediului pentru procese de epurare in vederea atenuarii factorilor de risc pentru mediu),  personalizate pentru „Parcul Tehnologic si Industrial Giurgiu Nord” pentru:
 • modernizarea instalatiilor de tratare a apelor uzate,
 • modernizarea fluxului de epurare de la statia de epurare a parcului tehnologic si industrial Giurgiu Nord pe baza analizelor complexe a situatiei existente privind:
 • fluxul de epurare existent;
 • expertizarea treptelor de epurare;
 • dotarilor existente;
 • analizele fizico-mecanice si chimice ale parametrilor calitativi ai apelor uzate pe trepte de epurare comparativ cu valorile admise din normativele nationale coroborate cu normativele europene;
 • gradul de epurare a apelor uzate pe trepte de epurare
  • Diseminarea rezultatelor proiectului este un proces in curs de derulare, acesta fiind efectuat prin intermediul siteului dedicat proiectului, prezenta la diferite manifestarii stiintifice, elaborarea de brosuri etc.

In cadrul Conferintei “Cresterea competitivitatii regiunii transfrontaliere Romania – Bulgaria prin inovare si transfer tehnologic” doamna ing. Florina Pricop a prezentat rezultatele obtinute in cadrul proiectului ENVICONTEH, atat oral cat si prin poster, materiale informative.
Evenimentul a fost organizat de Ministerul de Externe, Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica, Camera de Comert, Industrie si Agricultura Mehedinti si Fundatia pentru Democratie, Cultura si Libertate – Filiala Calarasi, desfasurat pe 29–30 iunie 2012 in Municipiul Drobeta Turnu Severin, Judetul Mehedinti, la care au participat: domnul comisar al UE Johannes Hahn, domnul Andrei Marga, Ministrul Afacerilor Externe, domnul ministru Eduard Hellvig, doamna ministru Rovana Plumb precum si alti reprezentanti ai ministerelor si institutiilor din ROMANIA si BULGARIA implicate in implementarea Proiectelor Transfrontaliere.
De asemenea, in cadrul intalnirilor de lucru organizate atat cu partenerii, cat si cu grupul tinta, din Romania si cu societatile din Bulgaria au fost prezentate studiile tehnico-stiintifice realizate pe tematica proiectului, rezultatele experimentarilor efectuate si solutiile tehnologice elaborate de catre INCDTP cu eficienta in reducerea poluarii apelor uzate si respectarea AQ-ului comunitar de mediu in zona transfrontaliera RO – BG.
 

În perioada 27 - 28 septembrie 2012, în Parcul Tehnologic și Industrial Giurgiu Nord (PTIGN), a avut loc un training de informare și pregătire a companiilor care functionează în cadrul parcului, referitor la sistemele de monitorizare și control al apelor uzate.
La această sesiune de instruire au participat peste 20 de persoane din România și Bulgaria - ingineri, tehnicieni și persoane din conducerea firmelor vizate în proiect. Cursurile au fost susținute de dr. ing. Corina Moga, ing. Floarea Pricop – managerul de proiect și matematician Mihai Stan.

Sesiunea de training a început cu o scurtă prezentare privitoare la realizările activităților incluse în proiect, susținută de managerul proiectului - doamna inginer Floarea Pricop.

Pe parcursul celor două zile, participanții au fost informați cu privire la:

 • Monitorizarea parametrilor de proces al stațiilor de epurare a apelor uzate;
 • Factorii poluanți - soluții de epurare a apelor uzate provenite din industria  textilă;
 • Soluții pentru controlul indicatorilor și modalitățile de corectare a valorii acestora, aplicabile la PTIGN;
 • Programul de gestiune a bazei de date “WASTEWATER DB”.

 

  
Imagini de la primul training organizat

 

Această activitate a fost organizată de Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Textile și Pielărie – București, partener coordonator al proiectului.

De asemenea a fost organizata o expozitie a produselor ecologice fabricate de societățile care funcționează în cadrul PTING , care a fost vizitata de către participanți.

 

A doua sesiune de training  a fost organizata in Giurgiu, in perioada 15-17 Octobmbrie 2013, tot in cadrul Parcului Tehnologic si Industrial Giurgiu Nord Park (PTIGN). Temele prezentate de  traineri au fost urmatoarele:
• Tehnologii de epurare a apelor uzate din industria textila si propuneri de automatizare a statiilor de epurare
• Proceduri privind activitatea de monitorizare, control si asigurarea calitatii pentru apele uzate rezultate de la societatile comerciale textile
• Instruire privind utilizarea programului WASTEWATER DB.
 
Imagini de la cea de-a doua sesiune de training

Sesiunile de training au fost sustinute de catre ing. Aneta CHIVOIU, ing. Bogdan NASARIMBA-GRECESCU si domnul matematician Mihai Stan.
Printre cei 40 de participanti la cea de-a doua sesiune de training, remarcam prezenta reprezentantilor Agentiei locale de Mediu, precum si a altor personae de la diferite companii cu profil textile.
O a treia sesiune de training a avut loc in Bulgaria, in 3 locatii diferite, pentru a putea asigura prezenta a cator mai multi specialisti  din domeniul finisarii textile, precum si din alte domenii. Perioada de sustinere a trainingului a fost 5, 6 si 7 Noiembrie 2012 – in POPOVO, RUSE si BYALA – Bulgaria. In total, un numar de 35 de persoane au participat la prelegeri, ale caror subiecte au fost:

 • Poluanții care afectează calitatea apelor uzate din industria textila. Sisteme de monitorizare și control ale indicatorilor de calitate a apelor uzate în zona transfrontalieră româno-bulgara.

• Soluții tehnologice pentru tratarea apelor uzate generate de industria textilă și sisteme de automatizare a proceselor de tratare și monitorizare.

Alte activitati de diseminare au fost sustinute in 2 localitati din Bulgaria, respectiv Ruse – 11.12.2012; Dobrich – 12.12.2012 si Pleven – 13.12.2012. Au fost, de asemenea, invitati reprezentanții laboratoarelor regionale responsabile de protecția apelor din regiunea respectivă, Inspectoratul Regional pentru protecția apelor, Directia Bazinului - Pleven, precum si alte institutii. În timpul evenimentelor au fost prezentate rezultatele obținute până la acel moment în cadrul proiectului, precum și dispozitivul mobil pentru detectarea substanțelor periculoase de pe produsele textile comercializate.

Organizarea Conferentei Internationale cu titlul “Diseminarea rezultatelor proiectului si prezentarea ghidului privind factorii poluanti specifici, generate de catre companiile textile din zona transfrontaliera si solutii tehnologice de limitare a poluarii. 
Lucrarile conferintei au avut loc la Universitatea “ANGEL KANCEV” din Ruse, in zilele de 21-22.02.2013, bucurandu-se de prezenta a 63 de participanti romani si bulgari.

 
Imagini de la conferinta internationala

Dintre cei invitati, care au raspuns pozitiv colaboratoriii de la ICSI Ramnicu Valcea, representanti ai altor institutii: Agentia Regionala de Mediu Giurgiu, ICECHIM Bucuresti si alti reprezentati ai unor companii textile, ONG-uri din domeniul protectiei mediului etc.
De asemenea au participat:
- de la CBC Calarasi, reprezentanti ai Secretariatului Tehnic,a monitorilor economic si ethnic ai proiectului.
- reprezentanti ai companiilor din grupul tinta din Romania, de la Parcul Tehnologic si Industrial Giurgiu (manageri si specialisti) si de la celelalte companii de pe platforma;
- reprezentanti ai companiilor din grupul tinta din Romania, care au fost monitorizate pe parcursul proiectului;
- reprezentanti ai partenerilor (ASE Bucuresti, BSC-SME Ruse, RCCI Ruse), responsabili si personal direct interest de subiectele dezbatute in  cadrul conferintei.
Soluțiile tehnologice pentru îmbunătățirea protecției mediului, stipulate în Ghidul lansat la Conferinta, au contribuit la realizarea obiectivelor proiectului concretizate în dezvoltarea de sisteme moderne de monitorizarea și controlul calității apelor uzate, stabilirea unei strategii comune pe termen scurt, mediu și lung, că este specific în acest domeniu, prin cunoașterea și respectarea legislației UE în vigoare.
Au fost distribuite participantilor diferite brosuri, ghidul factorilor poluanti, precum si manualul de operare a bazei de date " WASTEWATER DB".

      

 

 

FACTORI POLUANTI SPECIFICI INDUSTRIEI TEXTILE CARE PRELUCREAZA MATERIALE TEXTILE CELULOZICE CU IMPACT ASUPRA MEDIULUI

Industria textila, pe parcursul intregului sau ciclu productiv, este confruntata cu nenumarate probleme legate de mediu, iar un inventar al factorilor si proceselor cu impact asupra mediului inconjurator evidentiaza amploarea fenomenului.
Un rol determinant in afectarea mediului (apa, sol, aer) il au:
Materiile prime:

 • Fibrele naturale – celulozice (bumbac, in, canepa) au un impact negativ asupra mediului, in masura in care cultura necesita produse chimice, care sunt o sursa de poluare pentru apa si sol.
 •      Fibrele celulozice au un impact negativ prin:
 • ingrasaminte Þ poluarea solului si a apei;
 • substantele chimice utilizate pentru cresterea plantelor (DDT, Lindan) Þ poluare aer, toxicitate acvatica;
 • impuritati insotitoare ale fibrelor:
  • ceruri, grasimi Þ poluarea apei, aerului
  • metale Þ toxicitate acvatica, inhibitor in sistemele de epurare, acumulare in namol
  • reziduri de substante de lubrifiere utilizate in procesul de recoltare Þ poluarea apei, aerului

                                 
Prelucrarile mecanice:

 • Filarea – praful, zgomotul, prezenta produselor lubrifiante sunt probleme comune tuturor materiilor prime naturale care trebuie sa fie prelucrate singure sau in amestec;
 • Teserea – zgomotul, produsele de incleiere, praful si eventual utilizarea biocidelor sunt comune la cvasitotalitatea produselor textile.
 • Prelucrarea preliminara si finisarea induc cele mai mari probleme de poluare a mediului, din intreg lantul transformarilor textile.

          In cadrul proiectului s-a studiat la SC UCO TESATURA Giurgiu de pe platforma PTIGN, corelatia intre principalii factori poluanti generati pe faze tehnologice cu influente asupra Indicatorilor de calitate ai apelor reziduale si modalitatile de tratare in statiile de epurare in vederea incadrarii in Normativele Nationale si Europene

Mai jos se prezinta schematic corelatiile dintre fazele tehnologice de prelucrare textila, factorii poluanti, influentele asupra indicatorilor de calitate ai apelor uzate si modalitatile de tratare a apelor uzate.
Oval: URZIREOval: INCLEIEREOval: TESEREOval: ALBIRE  

 

SISTEME DE MONITORIZARE SI CONTROL AL APELOR UZATE

Legislaţia, constrângerile impuse de mediu, costurile operării staţiei de epurare, impun o funcţionare eficientă a acesteia, ceea ce presupune obţinerea de informaţii actualizate despre parametrii proceselor de epurare. Aceste informaţii necesită din partea operatorilor decizii corecte şi în timp scurt referitoare la controlul procesului. O mică schimbare a unui parametru într-un proces determină schimbări nu numai în procesul respectiv, dar şi în procesele din aval şi/sau amonte.
Monitorizarea parametrilor în procesele de epurare reprezintă o activitate esenţială în staţiile de epurare a apelor uzate, ea fiind strâns legată de monitorizarea mediului în general. Scopul ei este de a urmări gradul de conformare cu legislaţia, prin monitorizarea parametrilor de calitate a apei la ieşirea din staţiile de epurare şi de a urmări funcţionarea proceselor de epurare şi eficienţa acestora, prin monitorizarea parametrilor de epurare.
Monitorizarea parametrilor de epurare este elementul de bază pentru optimizarea proceselor de epurare. Ea conduce la minimizarea pierderilor, planificarea mentenanţei şi reparaţiilor şi micşorarea pierderilor prin economia de energie.
Indicatorii de calitate ai apei au caracter de variabile continue şi deci pot lua orice valori numerice între anumite limite. Din acest punct de vedere culegerea de date trebuie considerată ca o operaţie statistică de selecţie în vederea estimării unor valori tipice, ca de exemplu media aritmetică, dispersia datelor etc.
Culegerea datelor de calitate a apei este un proces complex, care include două aspecte importante:

 • determinarea prin măsurători efective, cu mijloace de măsurare manuale sau automate, a indicatorilor de calitate;
 • înregistrarea datelor obţinute în scopul prelucrării, stocării şi valorificării.

 

CONCLUZII PRIVIND ANALIZAREA COMPARATIVA A PARAMETRILOR DE CALITATE AI APELOR UZATE CUPRINSE IN BAZA DE DATE DIN CADRUL STAŢIEI DE EPURARE A PTIGN PE TREPTE DE EPURARE SI FATA DE NORMATIVELE NATIONALE IN VIGOARE ALINEATE LA NORMATIVELE EUROPENE

          Din analiza valorilor prezentate in baza de date, reprezentand evolutia pH-ului si a gradului de epurare a pH-ului pe perioada analizata, se poate observa evolutia valorilor înregistrate ale pH-ului. De cele mai multe ori după treapta I de epurare se constată o creştere a pH-lui, astfel încât în cea de a doua treaptă de epurare se regăsesc valori mai ridicate. Acest fapt este explicabil datorită soluţiei de hidroxid de calciu care este injectată în camera de reacţie. Soluţia nu reacţionează complet în cadrul treptei I, reactivul trecând în treapta a II-a unde se finalizează procesul de reacţie cu apa uzată. Din acest motiv la finalul treptei a II-a se propune realizarea unei trepte de corecţie pH, solutie cuprinsa şi in „Expertiza tehnică privind modernizarea instalaţiilor de tratare a apelor reziduale şi de deshidratare a nămolului din staţia de epurare a Parcului Tehnologic şi Industrial Giurgiu Nord”.
Din datele experimentale prezentate şi detaliate în raportul pentru Parcul Tehnologic şi Industrial Giurgiu Nord, după treapta de tratare chimică şi floculare în bazinul de reacţie este necesar un mai bun control al pH –ului şi corecţia în treapta a doua de epurare (conform Expertiza tehnică privind modernizarea instalaţiilor de tratare a apelor reziduale şi de deshidratare a nămolului din staţia de epurare a Parcului Tehnologic şi Industrial Giurgiu Nord, contract de prestări servicii nr. 49/26.07.2012, încheiat între DFR Systems SRL şi INCDTP în cadrul proiectului ENVICONTEH).

 • Pentru controlul şi monitorizarea pH-ului în treapta a doua de decantare se impune dotarea sistemului cu o instalaţie de corecţie pH cu sonda pH integrată şi posibilitatea de transmitere automata a parametrilor de funcţionare.

Instalaţia este alcătuita din controler de reglare şi afişare parametrii, pompă dozatoare cu diafragmă, sonda de pH on-line cu cablu de transmisie.
Controlerul de reglare va putea afişa valorile pH local şi va putea transmite în semnal unificat 4 - 20 mA la sistemul de monitorizare.
Pompa dozatoare va putea funcţiona atât manual prin reglarea lungimii cursei membranei între 0 - 100%, sau prin reglarea frecvenţei pulsaţiilor între 10-100% în interval de 10%, cât şi automat.
În modul de lucru automat, dozarea se va face prin scalare liniară a semnalului de la sondă, pompa primind semnal în semnal unificat 4-20 mA de la controlerul de pH.
De asemenea se propune şi monitorizarea şi automatizarea acestui proces, solutii cuprinse in „Expertiza tehnică privind soluţii de modernizare a tehnologiilor de epurare din staţia de epurare a Parcului Tehnologic şi Industrial Giurgiu Nord”.  
Soluţia propusă constă in scăderea valorii acestui parametru prin injectarea de acid sulfuric cu ajutorul unei pompe dozatoare pe care PTIGN si achiziţia unui pH-metru pe care il va amplasa la finalul treptei II de tratare.

 • Soluţia propusă a fost preluată de PTIGN şi este in curs de implementare prin investiţia proprie a parcului.
 • Din analiza valorilor prezentate pentru parametrul materii in suspensie se constata faptul că în majoritatea cazurilor valoarea acestui parametru pe toate treptele de epurare ale staţiei este mai mică decât valoarea de 350 mg/l, valoare impusă prin legislaţia în vigoare. Cu toate că valoarea se află sub pragul admis de normele NTPA, pe parcursul procesului de epurare aceasta scade confirmandu-se eficienta tehnologiilor aplicate pe treptele de epurare,privind gradul de epurare pe perioada analizata.
 • Valorile azotului amoniacal se încadrează cu mult sub limitele impuse. Valorile la intrarea în staţie sunt foarte reduse. Se constată totuşi o uşoară creştere către ieşire. Există câteva cazuri când la evacuarea din staţia de epurare s-au înregistrat valori mai mari decât la intrare. Prezenţa în concentraţie mare a azotului amoniacal în apele epurate, cu concentraţii mai mari decât în apele uzate brute, relevă faptul ca în staţie se realizează transformarea azotului organic în azot amoniacal, iar procesele de nitrificare nu se realizează în proporţia corespunzătoare, fapt evidenţiat de concentraţiile reduse de azotaţi din efluentul staţiei de epurare. Nitrificarea se realizează în prezenta oxigenului din aerul insuflat prin sistemele de aerare.
 • În cadrul staţiei de epurare a PTIGN s-a realizat, in cadrul proiectului, un sistem de aerare cu bule grosiere. Urmare a experimentarilor efectuate si a rezultatelor analizelor parametrilor se recomandă modernizarea sistemului de aerare prin generarea de bule fine. Acest sistem de aerare ar conduce şi la o mai bună eliminare a detergenţilor care prezinta valori mai mari in anumite perioade dar nedepăşind valoarea din NTPA.
 • Cianurile totale şi sulfurile nu ridică niciun fel de probleme pentru staţia de epurare a Parcului tehnologic şi Industrial Giurgiu Nord.
 •  Compuşii sulfului (sulfaţii şi sulfiţii)- nu prezintă valori peste limita impusă in NTPA de 600 mg/l pe toate modulele de epurare ale statiei, ca urmare a ecologizării tehnologiei de vopsire realizate la SC UCO Tesatura in etapele anterioare ale proiectului.
 • Eficienţa tehnologiilor de epurare privind parametru sulfati care reprezinta gradul de epurare pentru parametrul sulfati de 19,28%-63,85% functie de valorile parametrului la intrarea si iesirea din statia de epurare.
 • Metalele (nichel, crom, plumb, cadmiu, zinc, cupru) nu generează probleme staţiei de epurare, astfel încât la evacuarea în sistemul de canalizare publică nu se înregistrează depăşiri ale valorilor impuse prin normele NTPA. Cromul hexavalent şi manganul total nu reprezintă niciun fel de probleme pentru staţia de epurare, şi în acest caz valorile pe modulele de epurare fiind mult sub cele impuse de legislaţie.
 • Valorile pentru parametrii CBO5 şi CCOCr la iesirea din statia de epurare sunt sub limita valorilor impuse in NTPA. Valorile mici ale CBO5 arată faptul că nu este necesară o treaptă biologică în cadrul staţiei de epurare.

Eficienta tehnologiilor de tratare in modulele de epurare ale statiei pentru parametrii CCOCr şi CBO5 care reprezinta gradul de epurare pentru acesti parametri cu valori cuprinse intre (20,45%-71,85% pentru CCOCr şi 33,54%-74,58% pentru CBO5).

 

PROIECTAREA SI REALIZAREA bazei de date A INDICATORILOR DE CALITATE
PENTRU APELE UZATE

Programul de gestiune a bazei de date a sistemului ENVICONTEH a fost denumita WASTEWATER DB si se utilizeaza in societatile comerciale textile dotate cu statii de epurare.
Structura instrumentului software WASTEWATER DB a rezultat ca urmare a unei analize sistemice realizate la mai multe întreprinderi din industria textila (Parcul Industrial Giurgiu, UCO, Parmatex S.A.), unde pot sa apara probleme privind impactul asupra mediului (ex. poluarea apelor deversate de la operatiile de finisaj textil cu ape reziduale conţinând coloranţi şi alţi poluanţi chimici industriali), dar şi asupra calităţii vieţii consumatorului de produse ale fabricii.
WASTEWATER DB este proiectat şi realizat însă într-un mod general, astfel încât să poată fi folosit de către orice unitate economică ce presupune monitorizarea parametrilor privind apa uzata, construirea de scenarii privind poluarea şi luarea de decizii privind o dezvoltare durabilă.
WASTEWATER DB rulează ca aplicaţie Windows pe calculatoare de tip Personal Computer. El sintetizează în tabele, grafice, diagrame situaţia calităţii apei.
WASTEWATER DB este un instrument software de luare a deciziilor "prescriptiv", opus instrumentelor descriptive sau normative. Un instrument "prescriptiv" este acela care încearcă să amplifice abilitatea umană de a lua decizii, prin structurarea şi analizarea informaţiei. 
Baza de date a sistemului WASTEWATER DB este compusă din mai multe tabele ce conţin date privind seturi, surse de poluare, poluanţi, măsurători, probe, parametrii de mediu avuţi în vedere, acte normative privind mediul, analize, grafice, diagrame, etc. Aplicatia este compusa din mai multe tabele si ecrane organizate intr-o interfata prietenoasa accesibila si unui nespecialist.
Produsul soft realizat este format din doua componente esentiale procesului de monitorizare:

 • O componenta constituita dintr-o baza de date, care asigura fondul statistic necesar monitorizarii
 • O a doua componenta care constituie programul propriu-zis de monitorizare.


 

REALIZAREA SISTEMULUI DE MONITORIZARE

Sistemul de monitorizare este acea componentă a sistemului informaţional care realizează achiziţia, transmiterea, stocarea şi prelucrarea datelor. El este un sistem deosebit de complex, care se integrează într-un cadru organizatoric bine conturat în care lucrează personal specializat.
Elementele unui sistem de monitorizare se pot grupa în următoarele componente:

 • Baza tehnică sau hardware-ul;
 • Sistemul de programe sau software-ul;
 • Baza informaţională;
 • Resurse umane şi cadru organizatoric.

Baza tehnică sau hardware-ul reprezintă totalitatea mijloacelor de culegere, transmitere şi prelucrare a datelor, în care locul central în deţine calculatorul electronic.

Componentele hardware ale unui sistem de monitorizare

 

PROPUNERE PENTRU AUTOMATIZAREA STAŢIEI DE EPURARE A PARCULUI TEHNOLOGIC ŞI INDUSTRIAL GIURGIU NORD

În vederea îmbunătăţiri tehnologiilor de epurare ape uzate în Parcul Tehnologic şi Industrial Giurgiu Nord, a fost realizată o expertiză privind gradul de automatizare şi monitorizare în fluxul tehnologic. Au fost expertizate gradual funcţionalitatea şi integritatea instalaţiilor ce deservesc staţiei de epurare, toate având drept scop realizarea unei propuneri de retehnologizare a instalaţiilor de automatizare şi monitorizare.
Sistemul de monitorizare a calităţii apei este un subsistem al sistemului general de automatizare şi se va dimensiona având în vedere următoarele aspecte:
- stabilirea obiectivelor monitorizării;
- descrierea zonei ce va fi supusă monitorizării;
- tipul de informaţii necesare şi modul de obţinere a acestor informaţii (variabilele care vor fi măsurate, tipuri probe, locul de recoltare, amplasare senzori pentru măsurări automate etc.);
- frecvenţa de recoltare a probelor şi timpul necesar efectuării analizelor off-line;
- estimarea necesarului de resurse (umane, financiare etc.).
Monitorizarea calităţii apei se efectuează pentru a verifica dacă aceasta este potrivită pentru utilizare (apă potabilă, apă pentru irigaţii, apă industrială, apă reziduală care se deversează fie în sistemul de canalizare sau în efluenţii naturali, etc.).
Monitorizarea calităţii apei este un proces de analiză, interpretare şi comunicare către factorii decizionali şi către populaţie a proprietarilor fizico-chimice, biologice şi microbiologice ale apei. Sistemul de monitorizare trebuie să fie flexibil şi adaptat în funcţie de necesităţile locale, naţionale sau globale.
În funcţie de informaţiile disponibile, anumite sisteme şi programe de monitorizare sunt concepute pentru a funcţiona pe termen lung şi pentru a oferi un volum larg de rezultate, altele sunt concentrate pe un singur obiectiv şi pentru o perioadă scurtă de timp. Pentru a conferi claritate şi eficienţă unui sistem de monitorizare, este necesară precizarea obiectivelor de monitorizare. Obiectivele pot fi generale, fără o detaliere iniţiala a sub-obiectivelor, sau detaliate.
Pentru a realiza obiectivele propuse prin implementarea sistemului de monitorizare automatizare au fost luate în calcul următoarele aspecte:
- locul de realizare a monitorizării: Parcul Tehnologic şi Industrial Giurgiu Nord;
- scopul realizării automatizării, monitorizării: retehnologizare exploatare, funcţionare automat a instalaţiilor de alimentare cu apă, dozare chimicale, monitorizare parametri on-line la dispecer, gestionarea şi stocarea unei baze de date cu funcţionarea staţiei, asigurarea calităţii apelor deversate conform standardelor în vigoare;
- informaţiile privind calitatea apei achiziţionate în câmp cu ajutorul aparatelor de măsura şi control pe fiecare treaptă a epurării;
- informaţiile privind resursele umane şi financiare necesare pentru monitorizare;
- cui îi sunt destinate datele şi informaţiile obţinute prin monitorizare şi cum vor fi folosite aceste date (pentru decizii de control al poluării, pentru elaborare de standarde, pentru avertizare - alarmare, pentru completarea bazei de cunoştinţe).
Actualmente sunt în plină dezvoltare sistemele de monitorizare cu mai multe obiective, care converg către programe de monitorizare naţionale, care trebuie să ţină seama de modul actual şi de perspectiva de utilizare a apei la nivel naţional, de surse de poluare actuale şi de perspectivă, de modalităţi globale de control al poluării, de condiţiile geologice şi de categoriile de apa etc.

 

PROPUNERI DE AUTOMATIZARE A STAŢIEI DE EPURARE A PTIGN

Retehnologizarea are drept ţintă instalaţiile existente ce pot fi modernizate cât şi instalaţiile noi de automatizare şi monitorizarea a procesului. Instalaţiile de automatizare vor uşura munca personalului de exploatare, prin asigurarea funcţionarii automate a procesului, iar instalaţiile de monitorizare vor conduce la o mai bună înţelegere a funcţionarii procesului în flux prin instalarea de puncte noi de măsură cu traductoare moderne de ultimă generaţie.

Automatizare instalaţiilor existente
Instalaţiile electrice existente prezintă un grad ridicat de uzură şi pericol electric în exploatare. Din acest motiv necesită înlocuire parţială sau totală.

PROPUNEREA DE MONITORIZARE ÎN CADRUL PITGN
Sistemul de monitorizare va acoperi întreg fluxul tehnologic preluând date atât din instalaţiile existente cât şi de la aparatura de măsură şi control, instalată în vederea monitorizării permanente a calităţii apei.
Aplicaţia de monitorizare se încadrează în tipul programelor SCADA (Supervizory Control and Data Aqusition) şi colectează date din câmp prin intermediul unui sistem de achiziţie date cu PLC instalat în flux atât pentru control la nivel de proces cât şi pentru achiziţia de semnale analogice on-line.

Ansamblu sistem SCADA de monitorizare în cadrul PITGN
Selectarea punctelor de monitorizare ia în considerare sursele punctiforme semnificative, punctele adecvate de monitorizare a calităţii factorilor de mediu în cazul nostru: monitorizarea calităţii apelor uzate înainte şi după epurare) şi monitorizarea parametrilor critici ai procesului. Sursele punctiforme ale emisiilor de poluanţi care sunt considerate semnificative în ceea ce priveşte impactul posibil asupra mediului şi acelea care necesită existenţa măsurilor de reducere a poluării pentru a respecta nivelurile de emisie acceptabile trebuie monitorizate. Punctele de monitorizare au fost determinate luând în considerare rezultatele modelării dispersiei şi locaţia receptorilor vulnerabili. Pe lângă monitorizarea emisiilor şi imisiiilor, programul de monitorizare ia în considerare acei parametrii critici ai procesului, care pot avea un impact semnificativ asupra mediului, în cazul în care condiţiile de funcţionare ale procesului sunt anormale fapt ce poate duce la depăşiri ale valorilor limită de emisie.

Se poate afirma că implementarea unui sistem de automatizare în cadrul staţiei de epurare a PTIGN poate conduce la economii de energie şi la o funcţionare în parametrii impuşi de normele NTPA.

 

CONCLUZII

In cadrul acestei etape a proiectului s-a continuat activitatea de monitorizare si control a parametrilor de calitate ai apelor pe tot fluxul tehnologic, pentru crearea bazei de date si a programului de gestiune a bazei de date denumit WASTEWATER DB care se va utiliza in societatile comerciale textile dotate cu statii de epurare.
Programul de gestiune a bazei de date a proiectului ENVICONTEH a fost denumit WASTEWATER DB, destinat utilizarii in societatile comerciale textile dotate cu statii de epurare.
Structura instrumentului software WASTEWATER DB a rezultat ca urmare a unei analize sistemice realizate la mai multe întreprinderi din industria textila din zona transfrontaliera RO - BG (Parcul Industrial Giurgiu, UCO, Parmatex S.A.), la care s-au realizat experimentari privind impactul asupra mediului datorat poluarii apelor deversate de la operatiile de finisaj textil, analizarea parametrilor fizico-chimici de calitate comparativ cu normativele nationale alineate la cele din Uniunea Europeana.
Din datele experimentale prezentate şi detaliate în Raportul Tehnic se constata necesitatea controlului şi monitorizarii si corectarii pH-ului în treapta a doua de decantare a statiei.
Soluţia propusă a fost preluată de PTIGN şi este in curs de implementare prin investiţia proprie a parcului.
          De asemenea in cadrul staţiei de epurare a PTIGN s-a realizat in etapele anterioare ale proiectului un sistem de aerare cu bule grosiere. Urmare a experimentarilor si monitorizarii saptamanale efectuate si a rezultatelor analizelor parametrilor se recomandă modernizarea sistemului de aerare prin generarea de bule fine. Acest sistem de aerare ar conduce şi la o mai bună eliminare a detergenţilor care prezinta valori mai mari in anumite perioade dar nedepăşind valoarea din NTPA.
           Concluziile privind analizarea comparativa a parametrilor de calitate ai apelor uzate cuprinse in baza de date din cadrul staţiei de epurare a a PTIGN pe trepte de epurare si fata de normativele nationale in vigoare alineate la normativele europene au scos in evidenta:

 • necesitatea realizarii unor procedee moderne de monitorizare si control a parametrilor de calitate din staţiile de epurare;
 • amplasarea pe toate treptele de epuare de senzori şi traductoare pentru măsurarea parametrilor în epurarea apelor uzate;
 • automatizare instalaţiilor existente prin solutiile noi propuse;
 • modernizarea tehnologiilor de epurare;
 • vizualizarea şi controlul parametrilor de calitate ai apelor uzate cu ajutorul unor echipamente moderne de analiza si control a statiilor de epurare

Avantajele sistemelor inovative de monitorizare constau in prelucrarea valorilor indicatorilor principali de calitate in timp real in vederea luarii unor decizii privind gestionarea corespunzatoare a resurselor de apa:

  • avertizare in cazul depasirii unor indicatori si posibilitatea corectarii rapide;
  • alarmare in cazul unor poluari accidentale;

incadrarea automata a datelor in timp real intr-o categorie de calitate a starii apei din sectiunea de monitorizare, ceea ce recomanda implicit posibilitati de valorificare in diverse utilizari sau refolosiri in procesele de productie; Activităţile legate de monitorizarea factorilor de mediu devin tot mai atractive şi creează elementele de atractivitate din partea potenţialilor întreprinzători şi investitori.
Solutiile propuse vin în sprijinul instituţiilor responsabile cu managementul situaţiilor de urgenta de la nivel local până la nivel european.

 • avantajul tehnic rezultă din soluţia high-tech adoptată care reduce timpul de informare cu privire la apariţia evenimentelor cu impact negativ de mediu;
 • avantajul operaţional se concretizează în timpul de luare a deciziei şi de intervenţie care poate fi salutar în diminuarea impactului asupra mediului.

          Luand in considerare multiplele facilitati in procesul de analiza a datelor si prognozare a deciziilor, este evident impactul pozitiv asupra reducerii consumului de materiale si reactivi, manopera si a cheltuielilor pentru o mai buna gestionare a resurselor de apa. Aceste elemente reprezinta parghiile prin care se pot implementa noile solutii elaborate si propuse in cadrul proiectului ENVICONTEH, concomitent cu reducerea cheltuielilor de gestionare corespunzatoare a resurselor de apa.