"Operaţiuni ecologice transfrontaliere pentru o zonă integrată de afaceri" – ECO BIZ

09.09.2012:
Sesiunea: Formare pentru reprezentantii de afaceri – in utilizarea conceptului eco pentru dezvoltare durabila, 11-12.09.2012 - tabel cu cursantii romani selectati

Cесията "Обучение за представители на бизнеса – използването на еко концепцията за устойчиво развитие", 11-12.09.2012 - tаблицата български студенти избрани

03.09.2012:
The lecturers that were selected for the “Future and Eco-business” Conference (which will take place on 13.09.2012 at the Danubius Cross Border Business Centre in Giurgiu within the ECO BIZ project - MIS-ETC code 216) are:

1.Popescu Gabriel
2.Miron Andreea
3.Kasparian Christina
4.Moga Ioana Corina
5.Dobrescu Paul
6.Chivoiu Aneta
7.Trica Carmen
8.Ciobanu Laura

Head of the Lecturers Selecting Committee

23.08.2012: În cadrul proiectului ECO BIZ, I.N.C.D.T.P. organizează următoarele manifestări:
- Sesiunea „Formare pentru reprezentanţii de afaceri – în utilizarea conceptului eco pentru dezvoltare durabilă” - 11-12.09.2012
- Conferinţa “Viitorul afacerilor ecologice” - 13.09.2012

Ambele manifestări vor avea loc la sediul Centrului de Afaceri Transfrontalier Danubius, din oraşul Giurgiu, strada Bucureşti, bloc 114, scara A, mezanin, judeţul Giurgiu, România. Invitatia si agenda manifestarilor le puteti descarca aici.

Pentru a putea participa, trebuie sa completati formularul / formularele de mai jos:
- Formular de participare la sesiune
- Chestionarul de evaluare pentru sesiune
- Formular de participare la conferinta

Within the ECO BIZ project, I.N.C.D.T.P. invites you to participate to:
- Session “Training of Business Representatives in using the eco concept for the sustainable development of their activities” - 11-12.09.2012
- Conference “Future and Eco-business” - 13.09.2012

Both events will take place at the Danubius Cross Border Business Centre, in Giurgiu, Bucureşti street, block 114, stair A, Giurgiu county, Romania. The invitation and the agenda of the events can be downloaded here.

To participate, you must fill the following form / forms:
- Participation form - for session
- Evaluation questionnaire - for session
- Participation form - for conference


В рамките на проекта ЕКО БИЗ, I.N.C.D.T.P. организира следните мероприятия:
- Семинар „ Обучение за представителите на бизнеса – за прилагане на еко концепцията в дългосрочен план“ – 11-12.09.2012 г
- Конференция „ Бъдещето на еко бизнеса“ – 13.09.2012

И двете мероприятия ще се състоят в сградата на Центърът за трансграничен бизнес Данубис в град Гюргево, ул. :Букурещ“, бл. 114, вх. А, област Гюргево, Румъния.
Покана и календар на събитията може да изтеглите here.

To participate, you must fill the following form / forms:
- Participation form - for session
- Evaluation questionnaire - for session
- Participation form - for conference

23.08.2012: As part of the project “Ecologic Cross Border Operations for a Business Integrated Zone ECO-BIZ”, a Conference entitled “Future and Eco-business” will take place on 13.09.2012 at Danubius Cross Border Business Centre in Giurgiu.
The conference themes refer to the following fields: ecology, marketing, commerce, agriculture, sustainable development, management of European Funds.

If you are interested to participate as lecturers for the conference, please send until 05.09.2012 your proposals of specialists in the above mentioned fields, together with their CVs.

The selection criteria include:
- university degree,
- minimum 5 years of work experience,
- professional competences in one or more of the above mentioned fields,
- experience in presenting papers at various events etc.

Each lecture is allotted maximum one hour per field and the presentation will be performed in Powerpoint. This activity will be performed on contractual basis, in accordance with the provisions and budget of the project: “Ecologic Cross-Border Operations for a Business Integrated Zone ECO-BIZ” MIS ETC code: 216.

For additional information, please contact Dr. Eng. Emilia Visileanu - Assistant for event management, audit and project promotion:
- e-mail: emiliavisileanu@yahoo.com ; visilean@ns.certex.ro,
- telephone: 0722542851.

Axa prioritară 3: Dezvoltare economică şi socială

Domeniul major de intervenţie: 3.1 Sprijin pentru cooperarea de afaceri transfrontaliere şi promovarea unei imagini şi identităţi regionale

Parteneri:
- Partener Lider – Consiliul Județean Giurgiu, România - http://www.certex.ro
- Partener 2 – Centrul de Sprijin în Afaceri pentru IMM-uri – Ruse, Bulgaria - http://ccapr.ase.ro
- Partener 3 – Universitatea "Anghel Kancev" – Ruse, Bulgaria - http://www.bsc.rousse.bg/
- Partener 4 – Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile si Pielarie Bucuresti, Romania - http://www.certex.ro/
- Partener 5 – Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Fundulea, România - http://www.bsc.rousse.bg/

Perioada de implementare a proiectului: 28 iulie 2011 – 27 ianuarie 2013


Obiectivele proiectului :

General:
- Asigurarea sprijinului pentru cooperarea transfrontalieră în afaceri şi promovarea produselor locale şi creşterea potenţialului investiţional al regiunii Giurgiu-Ruse în vederea creării unei imagini pozitive a regiunii şi reducerii dezavantajelor

Specifice:
- Crearea, dezvoltarea şi implementarea unor instrumente pentru a fi utilizate în analiza dezvoltării socio-economice a regiunii transfrontaliere Giurgiu-Ruse şi în elaborarea hărţilor socio-economice GIS ale regiunii;
- Asigurarea de consultanţă specializată pe aspecte cheie ale eficienţei economice şi ecologice pentru afacerile existente în regiune, în vederea sprijinirii lor în implementarea unor metode de afaceri sustenabile eficiente şi ecologice;
- Introducerea unui arbore inovativ de măsuri constând într-un e-mall – un lanţ de magazine on-line cu produse ecologice, o comunitate virtuală (forum) bazată pe comunicaţii privind teme de afaceri comune şi o platformă e-marketing de cooperare transfrontalieră;
- Creşterea cooperării în eco-business şi identificarea punctelor comune de schimburi economice în regiunea transfrontalieră Giurgiu-Ruse prin elaborarea unei strategii comune


Grupuri ţintă:

- Comunităţile de afaceri din regiunea transfrontalieră Giurgiu-Ruse;
- 40 de IMM-uri din Judeţul Giurgiu şi Districtul Ruse vor beneficia de consultanţă gratuită şi vor participa la sesiuni de formare;
- 40 de eco-producători de produse biologice şi furnizori de servicii ecologice participanţi la Târgul ECO BIZ;
- 10 comunități dezavantajate participante la seminarul despre potenţialul eco-agriculturii Centrul de Afaceri Transfrontalier "Danubius" şi Centrul de Sprijin în Afaceri pentru IMM-uri – Ruse, Bulgaria


Principalele activităţi ale proiectului :

- Lansarea proiectului
- Achiziţii publice
- Informare şi publicitate
- Analiza tendinţelor ecologice ale mediului de afaceri
- Sesiuni de formare şi informare
- Puncte de informare
- ECO BIZ Net (caravana – seminarii în comunităţi rurale)
- Dezvoltarea infrastructurii E-afaceri
- Instalare Data Center şi achiziţionarea echipamentelor de birou
- Expoziţia ECO BIZ
- Închiderea proiectului


Rezultate estimate
:

- 1 studiu asupra dimensiunilor ecologice ale afacerilor din regiune 1 studiu de cercetare cu tema "Riscuri critice şi probleme din prezent ale stadiului de dezvoltare al eco-afacerilor din cadrul regiunii transfrontaliere Giurgiu-Ruse"
- 1 strategie de marketing pentru promovarea avantajelor zonei posibililor investitori
- Organizarea caravanei ECO BIZ. Se va crea o reţea de cooperare între 10 localităţi dezavantajate din Giurgiu pentru instruirea IMM-urilor locale în accesarea fondurilor europene, diseminarea strategiei ECO BIZ, promovarea conceptelor de afacere ecologică şi a avantajelor acesteia, prezentarea celor mai bune exemple şi practici din regiune
- Se vor crea în Judeţul Giurgiu 2 puncte de informare, fiecare oferind servicii gratuite de consultanţă celor interesaţi în demararea unei afaceri. Fiecare punct de informare va fi dotat cu mobilier, echipamente IT (laptop, imprimantă, xerox, telefon fix) şi un info chioşc dotat cu soft specializat de consultanţă în afaceri
- Se vor achiziţiona echipamente IT şi se vor realiza softuri care se vor concretiza în:
●Infrastructura e-afaceri pentru a fi folosită de companiile din România şi Bulgaria;
●Un e-mall de produse ecologice
●O comunitate virtuală (forum) pe teme de afaceri, platforma de e-marketing pentru colaborare transfrontalieră între furnizorii de servicii și bunuri
- 1 prezentare multimedia şi publicarea a 150 DVD-uri despre conceptul ECO BIZ
- Broşuri – conţinând prezentarea proiectului
- Broşuri – conţinând informaţii despre eco-afaceriResposabil din partea INCDTP: Ing. Laura CHIRIAC
E-mail: certex@ns.certex.ro
Phone: +40.21.340.49.28
Fax: +40.21.340.55.15