English Romana

Promovarea participarii cercetarii stiintifice in domeniul textilelor tehnice cu aplicatii in aeronautica-spatiu si medicina


Program: Cercetare de excelenta CEEX – Modul III – Promovare a participarii la programele europene si internationale de cercetare

Acronim: AEROMED

Rezumatul proiectului
Proiectul are ca scop promovarea participării comunitatii stiintifice romanesti, cu activitate in domeniul textilelor tehnice pentru aeronautica-spatiu si medicina, la programele europene şi internaţionale de cercetare. Proiectul va contribui la intarirea colaborării stiintifice si tehnice pe termen lung, în domeniul textilelor tehnice atat la nivel national cat si european si la abordarea de activitati comune de cercetare care vor constitui propuneri pentru viitorul Program Cadru 7.
Proiectul raspunde tendintei manifestate pe plan european, in domeniul industriei textile, si promovate de Platforma tehnologica europeana “Viitorul Textilelor si Confectiilor” respectiv de trecere de la produsele de larg consum catre produse specializate obtinute prin procese flexibile high-tech si de extindere a textilelor ca materie prima in multe sectoare industriale si noi domenii de aplicare. In ultimele doua decenii, textilele au gasit o gama mare de aplicatii in sectoare diverse cum ar fi: vehicule auto, feroviar, marin, aerospatial, inginerie, constructii, agricultura, tehnologii energetice si de mediu, sanatate, aparare. Realizarea suporturilor textile utilizate in medicina ca materiale de uz intern sau extern, reprezinta o mare si importanta parte a industriei textile. In ceea ce priveste textilele tehnice cu utilizare in aeronautica si spatiu, dezvoltarea stiintei materialelor a permis realizarea de materiale cu proprietari prestabilite in functie de aplicatiile dorite, care pot face fata celor mai agresive conditii de mediu sau exploatare

Scopul proiectului :
Dezvoltarea partneriatului stiintific si tehnic dintre institutiile de cercetare din România cu activitate de cercetare in domeniul textilelor tehnice si cele similare din spaţiul european in scopul participării comunitatii stiintifice romanesti, la programele europene şi internaţionale de cercetare, a cresterii vizibilitatii cercetarii din Romania si integrarii in retele si Platforme tehnologice europene.

Obiective:
– Formarea de parteneriate stiintifice si tehnice intre institutele partenere in proiect si institutiile / echipele de cercetare externe, cu activitate in domeniul textilelor tehnice cu aplicatii in aeronautica-spatiu si medicina.
– Pregatirea de propuneri de proiecte comune de cerectare-dezvoltare in PC7 si realizarea racordarii institutiilor romanesti la retelele europene de cercetare din domeniul articolelor tehnice cu aplicatii in aeronautica-spatiu si medicina.
– Organizarea unei conferintei internationale in scopul creşterii vizibilităţii internaţionale a comunitatii stiintifice romanesti.

Rezultate estimate:
- Propuneri de proiecte de cercetare la Programul Cadru 7;
- Integrarea institutiilor participante la proiect in retele de cercetare europene si in platformele tehnologice europene;
- Participari la manifestari stiintifice nationale si internationale din domeniul proiectului;
- Referate stiintifice prezentate la manifestari stiintifice nationale si internationale din domeniul proiectului;
- Organizarea unei Conferinte internationale in domeniul articolelor tehnice cu aplicatii in aeronautica-spatiu si medicina.

Institutia coordonatoare:
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile si Pielarie – INCDTP
Adresa: Bucuresti,str.Lucretiu Patrascanu, nr.16, sector 3, Cod postal 030508,
Telefon: 021 340 49 28, 
Fax : 021 340 55 15, 
Director General: Dr.ing. Emilia Visileanu
Director proiect: Ing. Claudia Niculescu

Componenta consortiului:
- Universitatea Politehnica Bucuresti - Centrul de Cercetări pentru Aeronautică şi Spaţiu – UPB-CCAS
Adresa: Bucuresti, Splaiul Independenţei nr. 313, sector 6, cod postal 060042
Telefon: 021-4029461
Fax : 021-3180110
Rector: Prof. Dr.ing. Ecaterina Andronescu
Responsabil proiect:Prof. Dr. ing. Cornelius Berbente

- Institutul National de Cercetari Aerospatiale “Elie Carafoli - INCAS 
Adresa: Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu, nr. 220, sector 6,
Telefon: 021-4340083
Fax : 021-4340082, 
Director General: Dr.ing. Catalin Nae
Responsabil proiect: Dr. ing. Valentin Butoescu

Autoritatea contractanta (finantatoare a proiectului):
Centrul National de Management Programe – CNMP
Adresa : Bucuresti, str. Mendeleev, nr. 21 – 25, sect. 1, cod postal 010362, 
Tel/fax 311 59 92, 
e_mail: panaitescu@cnmp.ro, 
Director General: Serban Panaitescu

Perioada de derulare a proiectului: 01.08.2006 - 31.07.2008

Plan de realizare:

Etapa I: Pregatirea partneriatului S/T in domeniul textilelor tehnice cu aplicatii in aeronautica-spatiu si medicina, dintre instituţiile de cercetare din România şi cele similare din spaţiul european
 /
I.1 Realizarea materialelor promotionale ale proiectului
I.2 Intilniri de lucru ale partenerilor pentru identificarea resurselor materiale, umane si a dotarilor in domeniul proiectului, elaborarea politicii comune de promovare a participarii la programele europene de cercetare si racordare la directiile de cercetare ale Platformei tehnologice europene „Viitorul textilelor si Imbracamintei” 
I.3 Achizitia de echipamente de cercetare
Rezultate:
- Baza de date cu resursele umane si dotarile utilizate la proiect de catre parteneri;
- Pliant de promovare a proiectului;
- Participarea la Brokeragul Textiles & Wastewaters, 16-17 noiembrie 2006, Bucuresti, Romania cu propunerea de proiect „ Integrated System for Calculating the Performances of Special Textile Structures” 
- Expresia de interes depusa la EASN (European Aeronautics Science Network) pentru propunerea de proiect STREP, cu titlul “Influnce of Vorticity on Porous Membranes” in scopul participarii la primul call FP7.;
- Participarea directorul de proiect la actiunile de prezentare a Programului Cadru 7 pe ariile de interes ale proiectului si anume: European Conference GEO WELCOMES FP7, organizata in cadrul proiectului ERA ENV, in data de 15.09.2006, Constanta - Romania, si International Conference New EU Member States and Security Research, organizata de ASD (AeroSpace and Defence Industries Association of Europe), 23-24.11.2006, Bucuresti, Romania.

Etapa II: Stabilirea parteneriatelor externe in domeniul textilelor tehnice cu aplicatii in aeronautica-spatiu si medicina, a temelor si obiectivelor de interes comun /
II.1 Masa rotunda cu invitarea partenerilor externi pentru identificarea tematicilor de interes comun pentru colaborare la viitorul program PC7. 
Semnarea acordurilor ferme de colaborare
II.2 Schimburi de personal intre parteneri in stagii scurte de formare pentru pregatirea propunerilor de proiecte comune de cercetare pentru FP7, corelate cu directiile PT 6.
II.3 Achizitia de echipamente de cercetare
Rezultate:
-Parteneriate pentru propuneri de proiecte;
- Propuneri de proiecte pentru Programul Cadru 7: Advanced Textile for Aerostructures – TxAS; si Network embedded parallel processing system for parachute design – PARASOFT, depuse la call EURATEX (TEPPIES -Textile Project Proposal Information Exchange System);
- Participarea colectivului la scrierea proiectelor pentru FP7: WHITEX (depus cu nr. 212223 /05.2007), PILOT (depus cu nr. 212359-1/05.2007), NOTEREFIGA (depus cu nr. 203831-1), MADISON ( depus la call FP7 – AAT – 2007 – RTD – 1), SCRATCH (depus la call FP-7 AAT – 2007 – RTD – 1, AAT.2007.7.5)
- Organizarea Simpozionului international “Platformele tehnologice –generatoare de idei pentru proiecte la Programul Cadru VII al UE”, 22 Iunie 2007, Bucuresti
- Organizarea Mesei rotunde ”Multifunctional textile materials”din cadrul “The 5th Conference –New Research Trends in Material Science” – ARM 5, 5-7 septembrie 2007, Sibiu
- Participare la cursuri de instruire pentru scrierea proiectelor pentru FP7, “How to Write a Competitive Proposal from Framework 7”, organizat de RARMA –Romania in colaborare cu HYPERION Ltd. din Irlanda . 
- Participarea la Seminarul “IPR ISSUES WITH FP& PROJECTS: PRACTICAL ASPECTS”.organizat de IPR Helpdesk
- Participarea directorului de proiect la intalnirea de lucru a Comitetului Tehnic CEN/TC 248 “ –WG 10, Textiles and Textiles Products”, 26 - 27 iunie 2007, Brussels;
- Participarea directorului de proiect la Targul international de Protectie individuala, securitate si sanatate in munca, 17-21 Septembrie 2007, Dusseldorf;
- Participarea responsabilului stiintific al partenerului INCAS, la “International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics” - ICNAAM 2007, 16-20 septembrie in Grecia- Lucrarea Modelarea matematica si calculul numeric aferent pentru un profil subtire in regim nestationar”
- Participarea specialistului in aeronautica Conf.dr. ing. Matius Stoia, UPB, Facultatea de Inginerie Aerospatiala la Scoala de vara si Workshop-ul “Small scale turbulence: Theory, Phenomenology and Applications”, 13-27 august 2007, Cargese-Franta.

Etapa III: Dezvoltarea parteneriatelor S/T in domeniul textilelor tehnice cu aplicatii in aeronautica-spatiu si medicina /
III.1 Pregatirea cadrului operational pentru organizarea unei conferintei cu participare internationala pentru diseminarea cunostintelor din
domeniul proiectului 
III.2 Participarea la sesiuni de pregatire a propunerilor de proiecte pentru programele europene si Internationale
III.3 Realizarea de propuneri de proiecte de cerectare-dezvoltare in cadrul PC7 si realizare aracordarii institutiilor romanesti la retelele europene de cercetare din domeniul articolelor tehnice cu aplicatii in aeronautica-spatiu
si medicina.
Rezultate: 
- Proiectul NOTEREFIGA, depus cu nr. 203831-2, in call-ul FP-NMP-2007
SME-1 si intrat lafinantare;
- Organizarea Workshop-ului international “Reglementări impuse de libera circulaţie a confecţiilor textile pe piaţa globală” cu participarea Grupului Tehnic pentru Confectii din cadrul Platformei tehnologice Europene pentru Textile si Imbracaminte
- Intalniri de lucru cu specialisti din strainatate;
- Pregatirea primei Conferinte Internationale dedicata Textilelor tehnice;
- Participarea directorului de proiect la reuniunea Comitetului Tehnic pentru Textile si Confectii ,CEN/TC 248 ,29.10-01.11.2007, Sofia
- Lucrari stiintifice publicate in reviste de specialitate:
-SEMIANALYTICAL METHOD FOR THE WING AERODYNAMICS – publicata in Buletinul stiintific al Universitatii “Politehnica” Timisoara, Tom 52(66), Fascicola 3, 2007 (Autori: C. Berbente, S. Danaila, M.Stoia-Djeska – UPB-Facultatea de Inginerie Aerospatiala) 
-A PHYSICAL AND THEORETICAL ANALYSIS OF THE VORTEX BREAKDOWN ON DELTA WINGS - publicata in Buletinul stiintific al Universitatii “Politehnica” Timisoara, Tom 52(66), Fascicola 3, 2007 (Autori:M.Stoia-Djeska, S. Danaila , C. Berbente – UPB-Facultatea de Inginerie Aerospatiala) 
- ON THE AERODYNAMIC CHARACTERISTICS OF A CLASS OF AIRFOILS WITH CONTINUOUS CURVATURE AT SUBSONIC, TRANSONIC AND SUPERSONIC REGIMES – publicata in Buletinul stiintific al Universitatii “Politehnica” Bucuresti, 2007 (Autori: C. Berbente , S. Danaila– UPB-Facultatea de Inginerie Aerospatiala)
- TURBULENCE MODEL FOR PREDICTING HEAT TRANSFER IN BOUNDARY LAYER FLOW sustinuta de Prof.Dr. ing Sterian Danaila la Workshop-ul Scolii de vara “Small scale turbulence : Theory, Phenomenology and Applications” din Franta.

Etapa IV: Organizarea conferintei internationale /
IV.1 Organizarea conferintei internationale in domeniul articolelor tehnice cu aplicatii in aeronautica-spatiu si medicina, in conformitate cu politica EURATEX
IV.2 Participarea la activitati suport in vederea integrarii in proiecte de tip ERA-NET si platformele tehnologice europene sau in alte initiative de corelare a programelor nationale de cercetare
Rezultate:
- Prima Conferinta internationala “TEXTILE TEHNICE – DOMENIU MULTIDISCIPLINAR, 22-23 Mai 2008, Bucuresti

Bugetul proiectului:
- finantare de la bugetul de stat - 200 000 lei

Informatii relevante:
Pe toata perioada de desfasurare a proiectului s-a urmarit participarea si /sau organizarea de manifestari stiintifice in scopul realizarii de contacte cu comunitatea stiintifica europeana din domeniu, realizarii de actiuni in cadrul Platformei Tehnologice Europene si promovarii rezultatelor cercetarii. 
In cadrul acestui proiect s-a organizat Prima Conferinta internationala pentru domeniul textilelor tehnice, Tex Teh I, 22-23 mai 2008. 
Realizari obtinute dupa finalizarea proiectului:
- Organizarea celei de-a doua conferinte internationala pe domeniul textilelor tehnice Tex Teh II- 7-8 mai 2009 
- Participarea specialistilor institutului la intalniri ale membrilor organizatiilor europene:
01-02 aprilie 2009 – A 4-a Conferinta anuala a Platformei Tehnologice Europene pentru Textile si Imbracaminte 
07 mai 2009- TEXTRANET- Reteaua europeana a organizatiilor de cercetare din textile
- Includerea Directorului de proiect ca expert la Platforma tehnologica Europena pentru Textile si imbracaminte la grupul tematic 7 - New concepts & technologies for design and mass customisation in Clothing & Fashion
- Sustinerea de lucrari stiintifice la manifestari stiintifice din domeniul proiectului:
Conferinta Internationala de Stiinte aerospatiale „AEROSPATIAL 2008”, 01-02 octombrie 2008

Datele de contact ale directorului de proiect:
Ing. Claudia Niculescu
Adresa: Bucuresti,str.Lucretiu Patrascanu, nr.16, sector 3, Cod postal 030508,
Telefon: 021 340 49 28, 
Fax : 021 340 55 15, 
e-mail : certex@ns.certex.ro; claudiacornelianiculescu@yahoo.com