English Romana

Dezvoltare laborator acreditat pe domeniul incercarilor din reglementarile europene privind eticheta ecologica


Acronim: ECOET

Institutia coordonatoare:
Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Textile si Pielarie (INCDTP), Bucuresti, str. Lucretiu Patrascanu nr, 16, sector 3, tel. 021- 3404200, fax: 021-3405515, www.certex.ro, e-mail: certex@ns.certex.ro, Director General: Dr. ing. Emilia Visileanu, Director de proiect: Drd. Ing. Ana-Maria Mocioiu 

Rezumatul proiectului:
Proiectul a urmarit dezvoltarea laboratorului INCDTP, acreditat, pentru extinderea domeniului de servicii de evaluare a conformitatii produselor si tehnologiilor de obtinere a produselor textile in conformitate cu directivele si reglementarile europene de acordare a etichetei ecologice. S-a avut in vedere elaborarea metodologiilor de testare a substantelor periculoase pentru sanatatea omului si pentru protectia mediului, rezultate din tehnologii noi si produse noi, caracterizate printr-o valoare adaugata mare.

Obiectivul general: dezvoltarea laboratorului INCDTP, acreditat pentru ca acesta sa poata asigura servicii de evaluare a conformitatii produselor textile in conformitate cu directivele si reglementarile europene de acordare a etichetei ecologice. Astfel de incercari complexe, necesita o aparatura performanta si nu se realizeaza in tara.
Se are in vedere elaborarea metodologiilor de testare a substantelor periculoase pentru sanatatea omului si pentru protectia mediului, rezultate din tehnologii noi si produse noi multifunctionale, beneficiind de competenta personalului si de dotarea INCDTP.

Obiectivele specifice:
- Extinderea domeniul de acreditare al laboratorului acreditat al INCDTP cu incercarile necesare acordarii etichetei ecologice pentru materiale textile, in concordanta cu prevederile directivelor europene pentru ecoetichetare. Metodele de incercare care vor fi elaborate si acreditate in cadrul proiecrului sunt: 
o Determinarea continutului de metale grele;
o Determinarea emisiilor de formaldehida;
o Determinarea continutului de pentaclorfenol;
- Dotarea laboratorului acreditat al INCDTP cu aparatura necesara noilor metode implementate;
- Informarea producatorilor, exportatorii romani despre cerintele etichetei ecologice impuse de piata europeana;
- Dezvoltarea strategiei pe termen lung a industriei textile din Romania privitor la crestera valorii adaugate in produsele romanesti.
- Pregatirea specialistilor in domeniul evaluarii conformitatii produselor.

Etapele proiectului si rezultate semnificative obtinute:

Etapa I: Dezvoltarea metodelor de determinare a emisiilor de formaldehida in conformitate cu reglementarile europene de acordare a etichetei ecologice.

Rezultate obtinute: 
- elaborare metodologie de determinare a formaldehidei libere de pe materialele textile, utilizand un spectrofotometru UV-VIS;
- elaborare procedura specifica de laborator pentru determinarea formaldehidei libere conform standardelor europene in vigoare;
- acreditare metoda.

Etapa II: Dezvoltarea domeniului de servicii a laboratorului acreditat pentru determinarea metalelor grele de pe materialele textile.
 
Rezultate obtinute: 
- elaborare metodologie de determinare a metalelor grele de pe materialele textile, folosind spectrometrul de absorbţie atomică Varian 880 AA. 
- elaborare procedura specifica de lucru pentru determinarea metalelor grele de pe materialele textile;
- acreditare metoda.

Etapa III Evaluarea sistemului de calitate al laboratorului

III.1. Elaborare metodologie de identificare a pentaclorfenolului de pe materialele textile pe gaz cromatograf.
Rezultate obtinute:
- elaborare metodologie de determinare a pentaclorfenolului de pe materialele textile;
- elaborare procedura specifica de laborator pentru determinarea pentraclorfenolului de pe materialele textile prin cromatografie in faza gazoasa.
- acreditare metoda.
- realizare CD cu cerintele etichetei ecologice europene pentru textile si o scurta prezentare a celor mai importante eco etichete.

Etapa IV Diseminare rezultate
Prezentarea intr-o manifestare stiintifica a cerintelor reglementarilor europene cu privire la produsele textile.
La conferinta nationala, de la Mamaia ’’TINIMTEX’’ au fost prezentate cerintele Etichetei Ecologice, analizele care pot fi efectuate de laboratoarele acreditate INCDTP.

Manifestari stiintifice:
- Întâlnirea Euratex-expert pentru TEG9, « Evaluarea ciclului de viaţă la produsele textile ! » Bruxelles, Belgia ;
- Conferinta internationala ITC&DC 2006 ”3rd International Textile, Clothing and Design Conference- Magic World of Textiles” Croatia- Dubrovnik

Beneficiarii:
- producatorii de produse textile care vor avea posibilitatea de a-si evalua performantele conform cu cerintele europene de ecoetichetare, de a-si imbunatati calitatea produselor, de a promova si a fi competitivi pe piata europeana. In special IMM-urile vor beneficia de testarile in tara a produselor etichetate ecologic, deoarece in alte tari costurile sunt mult mai ridicare (situatie in care nu se acorda si consultanta de specialitate adecvata) necesare promovarii si mentinerii pe piata europeana;
- autoritatile de evaluare a conformitatii produselor (organisme de inspectie si certificare produse), autoritati de supraveghere a pietei (organizatii de protectie a consumatorilor, vama).
Romania a creat cadrul legislativ adecvat preluarii Directivelor si reglementarilor europene de aplicare a etichetei ecologice dar infrastructura necesara implementarii lor nu exista, de aceea se propune acest proiect.