English Romana

Tehnologii competitive de prelucrare a deseurilor  textile si din piele in produse cu valoare adaugata mare - IOTEXPEL

Program: CERCETARE DE EXCELENTA – MENER

Perioada de derulare a proiectului: 24.07.2006 – 15.09.2008 

Parteneri
Centrul de Economia Serviciilor si Industriei Bucuresti
Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad
Unversitatea “Gh. Asachi” Iasi
S.C. LACECA S.A.Bucuresti
SC Industria Iutei SA Bucuresti
SC OVM-ICCPET SA Bucuresti
SC FI–RI Vigonia SA Timisoara

Obiective
Stabilirea tehnologiilor flexibile, ecologice de prelucrare clasica, neconventionala a deseurilor textile tip bumbac/lana/liberiene si din piele in produse cu valoare adaugata mare
Realizare modelul experimental pentru descompunerea termica a deseurilor si a metodei de activare a produsului solid rezultat pentru obtinere de carbune activ fibros

 Etape 
1. Realizarea unui sistem informational modern privind deseurile textile si din piele/ 30.07.2007
2. Cercetari privind evaluarea si proiectarea de solutii/metode de reciclare a deseurilor textile si din piele in produse competitive cu valoare adaugata mare, experimentari tehnologice de prelucrare a fibrelor recuperate in produse clasice/ 10.12.2007
3. Experimentari tehnologice de prelucrare a fibrelor recuperate in produse neconventionale, caracterizare fizico-mecanica, fizico–chimica si structurala a noilor produse/ 01.07.2008
4. Demonstrarea functionalitatii si utilitatii tehnologiilor de procesare a deseurilor textile/piele in produse competitive cu valoare adaugata mare, contributii la stabilirea strategiei de reciclare a deseurilor textile si din piele/ 15.09.2008


Rezumat 

Rezultate

- 5 produse noi realizate

-1 tehnologie noua

- 5 studii

- 1 brevet nou propus

- 4 articole publicate, din care 1 in reviste cotate ISI

- 2 carti publicate in tara

- 19 comunicari sustinute la nivel national

- 10 comunicari sustinute la nivel international

- 2 manifestari organizate

- 1 propunere de proiect acceptata la programe internationale (EUREKA)

Detaliere rezultate