English Romana

Dispozitive medicale invazive si neinvazive din materiale textile high – tech


Program: CEEX – MATNANTECH

Perioada de derulare a proiectului: 30.10.2005 – 30.03.2008 

Parteneri
– Institutul national de Cercetare–Dezvoltare pentru Textile si Pielarie – Coordonator 
– Universitatea Tehnica “ Gh.Asachi” – Iasi 
– Universitatea de Medicina si Farmacie “Victor Babes” – Timisoara 
– Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara “ Horia Hulubei” – Magurele 

Rezumatul proiectului
Obiectivul tinta al proiectului l-a constituit obtinerea de materiale textile high tech destinate fabricarii de dispozitive medicale invazive si neinvazive cu caracteristici biomedicale si biofunctionale specifice domeniilor de utilizare clinica, conform nivelului impus de standardele internationale din domeniu, in vederea crearii premizelor de fundamentare si extindere a liberei circulatii a produselor romanesti pe piata internationala.
Pentru atingerea acestui obiectiv proiectul s-a finalizat cu omologarea produselor.
In acest sens, proiectul a fost corelat cu obiectivele Platformei Europene Tehnologice pentru Textile care prevede dezvoltarea de trasee tehnologice strategice, identificarea lipsurilor tehnologice si a barierelor de comercializare. 
Un accent special a fost pus pe aspectele resurselor din initiativele strategice de cercetare si inovare si se va interveni in cazurile in care lipsuri ale resurselor umane de capital sau cunostiinte vor constitui un obstacol in obtinerea avansarii tehnologice sau organizationale necesare in vederea transformarii industriale de succes si a competitivitatii, respectiv: - trecerea de la fibre, filamente si tesaturi de larg consum catre produse specializate din procese flexibile high-tech; - stabilirea si extinderea textilelor ca materie prima alese in multe sectoare industriale si noi domenii de aplicare; incheierea unei epoci a productiei de masa in textile si trecerea la o epoca a produselor logistice si distributiei personalizate, inteligente si orientate catre client.
Rezultatele cercetarii s-au concretizat prin produse noi, competitive care raspund cerintelor de pe piata externa din perspectiva conditiilor tehnologice de fabricatie, a nivelului parametrilor de performanta ai produselor prin caracteristici tehnice, biofunctionale, fizico-chimice pe extract apos, biologice si microbiologice conform limitelor de admisibilitate stipulate de normativele internationale in vigoare pentru categoriile I, II si III de dispozitive medicale.

Scopul proiectului:
Materiale si produse bazate pe fibre si textile au jucat intodeaua un rol vital in viata omului si nu exista nici un motiv sa credem ca importanta lor se va micsora in secolul 21. 
O perspectiva asupra viitorului industriei textile si de confectii europene poate fi de aceea construita numai in jurul conceptului de retele de afaceri dinamice, inovatoare, bazate pe cunostiinte multi-disciplinare, flexibil integrate si orientate catre client. Acest proces de transformare se va concentra asupra exploatarii, cercetarii, inovarii si orientarii catre cunoastere in toate functiile de afaceri si activitatile subsectoarelor industriei, incluzand toate oportunitatile posibile de noi afaceri pentru materiale, produse si procese de productie bazate pe fibre si textile in noi domenii de aplicare. 
In acest sens, proiectul a fost corelat cu obiectivele Platformei Europene Tehnologice pentru Textile care prevede dezvoltarea de trasee tehnologice strategice, identificarea lipsurilor tehnologice si a barierelor de comercializare. Un accent special a fost pus pe aspectele resurselor din initiativele strategice de cercetare si inovare si s-a intervenit in cazurile in care lipsuri ale resurselor umane de capital sau cunostiinte au constituit un obstacol in obtinerea avansarii tehnologice sau organizatioale necesare in vederea transformarii industriale de succes si a competitivitatii, respectiv: trecerea de la fibre, filamente si tesaturi de larg consum catre produse specializate din procese flexibile high-tech; stabilirea si extinderea textilelor ca materie prima alese in multe sectoare industriale si noi domenii de aplicare; incheierea unei epoci a productiei de masa in textile si trecerea la o epoca a produselor logistice si distributiei personalizate, inteligente si orientate catre client. 
Dezvoltarile proceselor si/sau tehnologiilor relationate trebuie directionate astfel incat sa asigure capacitatea companiilor europene de textile si confectii de a produce si utiliza fibre inalt specializate, high-tech, materiale pe baza de textile. 
Cu importante dezvoltari in tehnologiile de prelucrare si in cercetarea materialelor textile cu cerinte functionale multiple, in continua schimbare, adaptabile pentru produse destinate altor industrii, in ultimele doua decenii, textilele au gasit o gama mereu mai mare de aplicatii in sectoare diverse cum ar fi: vehicule auto, ferat, marin, aerospatial, inginerie, constructii, agricultura, tehnologii energetice si de mediu, sanatate, aparare. Drept rezultat produsele pentru astfel de scopuri cunoscute generic ca textile tehnice reprezinta in prezent 50% din totalul productiei textile din: Germania, Belgia si Tarile Nordice atingand totodata procente semnficative ale productiei in tari care detin capacitati de productie importante pentru textilele conventionale cum ar fi Italia, Franta, Spania si Portugalia.

Planul de realizare al proiectului:
Etapa 1. Fundamentarea tehnico-stiintifica a solutiilor tehnologice de realizare a materialelor textile high-tech utilizabile ca dispozitive medicale invazive si neinvazive in aplicatii chirurgicale
1.1 Analiza complexa a metodelor, tehnicilor si procedurilor de obtinere a materialelor textile high-tech in scopul dobandirii de cunostinte avansate privind realizarea de dispozitive medicale invazive si neinvazive - rezultat: studiu documentar
1.2 Proiectarea modelelor functionale de dispozitive medicale invazive si neinvazive din materiale textile high-tech - rezultat: 4 scheme tehnologice
1.3 Diseminarea prin comunicare si publicare nationala a rezultatelor obtinute - rezultat: articol
Etapa 2. Realizarea, experimentarea modelelor functionale
2.1 Realizare modele functionale - rezultat: 4 modele functionale
2.2 Participare la cursuri de formare si perfectionare - rezultat: 2 atestate
2.3. Experimentare modele functionale - rezultat: 4 rapoarte de incercari
2.4. Prezentarea si demonstrarea functionalitatii si utilitatii modelelor functionale in scopul promovarii - rezultat: raport de demonstrare
2.5. Elaborare proiecte de specificatii tehnice de realizare - rezultat: 4 proiecte de specificatie
Etapa 3. Realizarea, experimentarea loturilor de testare
3.1 Realizare loturi de testare - rezultat: 4 loturi de testare
3.2. Experimentare preclinica si clinica loturi de testare - rezultat: 4 rapoarte de experimentare
3.3. Diseminarea prin comunicare si publicare nationala a rezultatelor obtinute - rezultat: articol publicabil in revista specializata
3.4. Participare la manifestari tehnico-stiintifice din domenii specifice proiectului - rezultat: referat in vederea sustinerii la manifestari specializate
Etapa 4. Transfer tehnologic
4.1 Consultanta si asistenta tehnica - rezultat: documentatie tehnica
4.2 Definitivare referentiale - rezultat: 4 referentiale
4.3 Transferul produselor catre agentii economici - rezultat: document de transfer tehnologic produse
Etapa 5. Revizuirea documentatie tehnice de realizare a produselor, elaborare documentatie de analiza tehnico-economica si omologare
5.1 Proiectare si elaborare documentatie de analiza tehnico-economica - rezultat: studiu de fezabilitate
5.2 Revizuirea documentatiei tehnice de realizare a produselor - rezultat: documentatie tehnica
5.3 Identificarea si atribuirea drepturilor de proprietate intelectuala asupra rezultatelor - rezultat: cerere de brevet
5.4 Omologarea produselor - rezultat: 4 produse omologate
5.5 Elaborare manual de prezentare a produselor - rezultat: 4 manuale de prezentare produse
5.6 Prezentarea si demonstrarea functionalitatii si utilitatii produselor in scopul promovarii - rezultat: raport de demonstrare

Rezultate obtinute: produse - stadiu de realizare: model functional; mod de valorificare: prin transfer tehnologic; produse omologate
- Suturi tisulare neresorbabile - utilizatori: INCDTP/spitale si clinici de chirurgie generala
- Pansament elastic pentru traumatisme ale aparatului osos si musculo ligamentar - utilizatori: INCDTP/spitale si clinici de ortopedie
- Plasa pentru gastroeneterologie - utilizatori: INCDTP/spitale si clinici de gastroeneterologie
- Proteza vasculara tesuta cu structura Y - utilizatori: INCDTP/ spitale si clinici de chirurgie cardiovasculara
- Biomaterial pentru reconstructia tesutului semirigid al cavitatii toracice - utilizatori: INCDTP/spitale si clinici de chirurgie toracica

Articole publicate in tara:
"Medical absorbent products based on cotton nonwovens" - Zamfir Maria, Ene Alexandra, Sava Costică, Ciocoiu Mihai, CORTEP 2007 Conference, Iasi, October 18th-21st, 2007, Section: Functional Textiles and Related Processes Book of Abstract, ISBN 978-973-730-401-8
"Research regarding the nonwoven medical products obtained by thermally bonding technology" - Zamfir Maria, Farama Daniela, Ene Alexandra, Bulacu Romulus, Miu Gabriela, Ciocoiu Mihai, CORTEP 2007 Conference, Iasi, October 18th-21st, 2007, Section: Functional Textiles and Related Processes Book of Abstract, ISBN 978-973-730-401-8
"Knitted fabrics for bandages" - Ciobanu Luminita, Macovei Laura, Ene Alexandra, Ciocoiu Mihai, CORTEP 2007 Conference, Iasi, October 18th-21st, 2007, Section: Functional Textiles and Related Processes Book of Abstract, ISBN 978-973-730-401-8
"Warp knitted fabrics for medical products" - Macovei Laura, Ciobanu Luminita, Ene Alexandra, Ciocoiu Mihai, CORTEP 2007 Conference, Iasi, October 18th-21st, 2007, Section: Functional Textiles and Related Processes Book of Abstract, ISBN 978-973-730-401-8
"Materiale textile high-tech cu grad controlat de elasticitate pentru dispozitive medicale neinvazive utilizabile in ortopedie si tehnici medicale recuperatorii" - ing. Alexandra Ene- INCDTP, dr.ing.Carmen Mihai- INCDTP Revista Industria Textila
"Reconstructia peretelui toracic cu ajutorul dispozitivelor medicale invazive din materiale textile high-tech" - Prof.Dr.Alexandru Nicodin- Universitatea de Medicina si Farmacie „Victor Babes”, ing. Alexandra Ene - INCDTP, dr.ing.Carmen Mihai-INCDTP Revista Industria Textila

Referate sustinute la manifestari specializate:
"Reaserches related to absorbent medical products made from cotton based nonwovens" - Maria Zamfir, Alexandra Ene, Mihai Ciocoiu, International Scientific Conference UNITECH’07, 23-24 November 2007, Technical University of Gabrovo, Bulgaria, Volume 2, ISSN 1313-230X 
"Medical products for external end-uses made from nonwovens" - Maria Zamfir, Daniela Farima, Alexandra Ene, Romulus Bulacu, Mihai Ciocoiu, International Scientific Conference UNITECH’07, 23-24 November 2007, Technical University of Gabrovo, Bulgaria, Volume 2, ISSN 1313-230X
"Polymers for multifunctional Textiles" - dr.ing.Emilia Visileanu – INCDTP, ing.A.Ene – INCDTP, dr.ing.Carmen Mihai – INCDTP, Marek Kowalczuck – Centrul de Chimie a Polimerilor Polonia Journal Macromolecular Symposia

Brevet elaborat:
Titlu brevet: Suturi chirurgicale neresorbabile si procedeu de realizare a acestora
Nume autori: Alexandra Ene; Carmen Mihai; Adriana Petrescu; Mirauta Viorica