English Romana

Imbunatatirea indicatorilor de mediu prin utilizarea biotehnologiilor in finisarea textila

 Program: PNCDI II - Capacitati - Modulul III
 Tipul proiect: Proiect de Cooperare Bilaterala Romania – Slovenia

Acronim: BIOTECHTEX

Durata proiectului:16 luni (august 2008 – noiembrie 2009)

 PARTENER ROMÂN
Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Textile si Pielarie, Bucuresti, Romania
Date de contact
Str. Lucretiu Patrascanu nr. 16, Sector 3, cod postal 030508, Bucuresti, tel: 021-3404928, fax: 021-3405515, e-mail certex@ns.certex.ro
Directorul roman al proiectului: Drd. ing. Alina Popescu, 
Sef Departament Cercetare Chimie Textila & Protectia Mediului

 PARTENER STRAIN

Universitatea din Maribor, Facultatea de Inginerie Mecanică, Maribor, Slovenia
Date de contact:
Str. Smetanova nr. 17, 2000, Maribor, Slovenia, tel: +386 2 220 7637, fax: +386 2 220 7990, e-mail: darinka.fakin@uni-mb.si
Directorul sloven al proiectului: Dr. Ing. Darinka FAKIN, Lector şi Şef Laborator de vopsire, colorimetrie şi finisare ecologică

 Autoritatea Contractanta: Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica- ANCS, cu sediul în Bucuresti, str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, cod postal 010362, telefon / fax: (021).318.30.67, http://www.mct.ro

Rezumatul proiectului:
În ultimii ani, aplicarea produselor enzimatice în finisarea textilă a câştigat o însemnătate din ce în ce mai mare, acestea constituind o alternativă pentru produsele chimice utilizate în numeroase procese tehnologice clasice de finisare. Genetica modernă a creeat noi tipuri de enzime cu specificitate şi puritate ridicată, care oferă noi domenii de utilizare. Din acest punct de vedere, enzimele constituie o alternativă pentru produsele chimice clasice utilizate în numeroase procese tehnologice, din următoarele considerente:
– sunt sintetizate din microorganisme nepatogene existente în natură;
– deşeurile care rezultă în urma procesului de sinteză, se pot folosi ca îngrăşământ organic;
– sunt biodegradabile, putând fi uşor scindate, fără deşeuri poluante.
Proiectul îşi găseşte astfel justificarea prin tematica abordata si obiectivele propuse a fi realizate, respectiv reducerea poluarii mediului inconjurator prin aplicarea de biotehnologii pentru pregătirea preliminară, vopsirea şi finisarea finală a materialelor textile din fibre naturale.

Obiectivul general: imbunătătirea indicatorilor de mediu, utilizând diferite biotehnologii pentru pregătirea preliminară, vopsirea şi finisarea finală a materialelor textile din fibre naturale

 Obiective specifice:
• Investigarea eficacitătii enzimelor asupra îndepărtării impuritătilor naturale ale fibrelor prin utilizarea pectinazelor, proteazelor, celulazelor şi a amestecului acestora;
• Studierea conditiilor optime de tratare în procesul biotehnologic care sa asigure calitatea corespunzatoare a materialelor textile;
• Analizarea eficacitătii biotehnologiilor în comparatie cu tratamentele conventionale;
• Evaluarea impactului biotehnologiilor utilizate asupra proprietătilor structurale si a posibilelor degradări ale fibrelor;
• Evaluarea impactului biotratamentelor fibrelor asupra hidrofiliei, capacitătii de vopsire şi reducerii cantitătii de colorant din apele uzate rezultate din flota de vopsire;
• Investigarea posibilitătilor de combinare şi optimizare a unor procese de finisare;
• Evaluarea parametrilor ecologici ai apelor reziduale provenite de la pregătirea preliminară, vopsire şi finisare prin măsurarea continutului de BOD, COD, TOC, AOX, azot, etc;
• Estimarea îmbunătătirii indicatorilor de mediu prin compararea rezultatelor diferitelor tratamente biotehnologice şi conventionale cu accent pe aspectele calitative, economice şi tehnologice;
• Investigarea posibilitătii de transfer a celui mai eficient biotratament în IMM-uri.

 Rezultate estimate a fi obtinute
• Dezvoltarea cunoştintelor fundamentale şi aplicative in domeniul tratamentelor biotehnologice aplicate materialelor din fibre naturale;
• Promovarea biotehnologiilor în industria textilă din cele două tări partenere;
• Reducerea impurificatorilor in apele uzate provenite din industria textila;
• Reducerea costurilor de epurare a apelor reziduale;
• Reducerea consumurilor de apă şi energie;
• Reducerea valorilor indicatorilor de calitate ai apelor reziduale (COD, BOD, namol total);
• Articole publicate in reviste de specialitate recunoscute national si international;
• Referate prezentate la simpozioane si conferinte nationale si internationale.

 Realizarea fazelor de executie:
1. Experimentări şi aplicatii ale biotehnologiilor de finisare a materialelor textile din fibre naturale;
2. Evaluarea eficacitatii biotehnologiilor experimentate, prin analize fizico-mecanice si fizico-chimice a materialelor textile tratate enzymatic;
3. Evaluarea impactului biotehnologiilor experimentate asupra mediului.

 Realizarea activitatilor prevazute in planul de realizare al proiectului:
Activitati de cercetare:
1. Experimentări de laborator cu produse enzimatice. Studiul metodelor specifice de analiză;
2. Analizarea performantelor biotehnologiilor experimentate prin analize specifice de laborator;
3. Analizarea indicatorilor apei reziduale.
Activitati prevazute in programul de cercetare al tanarului cercetator angajat
1. Studiul metodei de determinare a activităţii enzimatice;
2. Aplicarea metodelor de analiză fizico-chimică, spectrală şi de microscopie electronică;
3. Aplicarea metodei de determinare a activităţii enzimatice.
Actiuni de mobilitate: realizarea de vizite de lucru ale specialistilor in Slovenia si in Romania.