English Romana

Finisarea enzimatica si efectele acesteia asupra materialelor textile din fibre celulozice

 Program: PNCDI II - Capacitati - Modulul III
 Tipul proiect: Proiect de Cooperare Bilaterala Romania – Turcia

Acronim: EnzymFinish

Durata proiectului:18 luni (iunie 2008 – noiembrie 2009)

 PARTENER ROMÂN
Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Textile si Pielarie, Bucuresti, Romania
Date de contact
Str. Lucretiu Patrascanu nr. 16, Sector 3, cod postal 030508, Bucuresti, tel: 021-3404928, fax: 021-3405515, e-mail certex@ns.certex.ro
Directorul roman al proiectului: Drd. ing. Alina Popescu, 
Sef Departament Cercetare Chimie Textila & Protectia Mediului

 PARTENER STRÃIN

Universitatea Ege, Facultatea de Inginerie Textila, Izmir, Turcia
Date de contact:
Ege University, Engineering Faculty, Textile Engineering Department
Bornova-Izmir, Turkey, tel: +90-232-3884000/2777, fax: +90-232-3399222, e-mail: aysegul.ekmekci@ege.edu.tr 
Directorul turc al proiectului: Dr. Ing. Aysegul Ekmekci Korlu

 Autoritatea Contractanta: Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica- ANCS, cu sediul în Bucuresti, str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, cod postal 010362, telefon / fax: (021).318.30.67, http://www.mct.ro

Obiectivul general: substituirea tehnologiilor chimice clasice de finisare a materialelor textile din fibre celulozice cu biotehnologii, respectiv de inlocuire a produselor chimice nocive pentru mediu cu bio-produse (produse enzimatice)

 Obiective specifice:
• studiu privind stadiul actual in domeniul biotehnologiilor in finisarea textila;
• elaborarea planurilor si schemelor tehnologice pentru tratarea cu noi produse enzimatice a materialelor textile din fibre celulozice, in faze succesive sau cumulate, ca alternative a proceselor clasice de tratare;
• selectionarea sistemelor enzimatice pentru procesele de pregatire preliminara si finisare finala a materialelor textile din fibre celulozice;
• experimentari la nivel de laborator/pilot pentru stabilirea conditiilor optime de tratare, care sa asigure performante tehno-calitative adecvate materialelor textile;
• studiul metodelor specifice de analiza a materialelor textile tratate cu diferite sisteme enzimatice; 
• stabilirea performantelor tehno-calitative si a efectelor induse pe materialele textile pentru fiecare tip de produs enzimatic/varianta tehnologica, prin analize fizico-chimice, fizico-mecanice si masuratori de culoare;
• evaluarea indicatorilor de calitate ai apelor uzate provenite de la procesele biotehnologice, comparativ cu procesele clasice de finisare COD, BOD, etc.);
• prezentarea si demonstrarea functionalitatii si utilitatii biotehnologiilor in scopul promovarii in cadrul IMM-urilor si societatilor mari de productie.

 Rezultate estimate a fi obtinute
• promovarea biotehnologiilor în industria textila din cele doua tari partenere;
• reducerea impurificatorilor in apele uzate provenite din industria textila;
• reducerea costurilor de epurare a apelor reziduale;
• reducerea consumurilor de apa si energie;
• reducerea valorilor indicatorilor de calitate ai apelor reziduale (COD, BOD, namol total);
• posibilitatea crearii de consortii in proiecte de cercetare europene.

 Realizarea fazelor de executie:
1. Selectionarea sistemelor enzimatice si a proceselor de finisare a materialelor textile din fibre celulozice;
2. Investigarea actiunii catalitice a enzimelor selectionate asupra fibrelor celulozice; 
3. Investigarea impactului proceselor enzimatice asupra caracteristicilor tehno-calitative a materialelor textile din fibre celulozice. Investigarea actiunii sinergetice a sistemelor enzimatice si posibile combinatii de prelucrare enzimatica.

 Realizarea activitatilor prevazute in planul de realizare al proiectului:
Activitati de cercetare:
1. Elaborarea planurilor si schemelor tehnologice pentru tratarea materialelor textile din fibre celulozice;
2. Experimentari de laborator cu sistemele enzimatice selectionate. Studiul metodelor specifice de analiza;
3. Analizarea performantelor biotehnologiilor experimentate prin analize specifice de laborator; 
4. Experimentari de laborator pentru finisarea într-o singura faza a materialelor textile prin utilizarea enzimelor cu specificitate diferita.
Activitati prevazute in programul de cercetare al tanarului cercetator angajat
1. Studiul metodelor specifice de determinare a activitatii enzimatice (celulaza, catalaza, pectinaza);
2. Studierea metodelor specifice de analiza a materialelor textile tratate cu diferite sisteme enzimatice. 
Actiuni de mobilitate: realizarea de vizite bilaterale de lucru ale specialistilor in Turcia si in Romania.