English Romana

ANUNŢ

Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice - Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile şi Pielărie - I.N.C.D.T.P. Bucureşti, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 73 din 4 februarie 2015 privind aprobarea Metodologiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, publicată în Monitorul Oficial  nr. 112 din 12 februarie 2015, Partea I.

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile şi Pielărie - I.N.C.D.T.P. Bucureşti are sediul în municipiul Bucureşti, Str. Lucreţiu Pătrăşcanu nr. 16, sectorul 3.

Domeniul/obiectul de activitate este stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 1463 din 9 septembrie 2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile şi Pielărie - I.N.C.D.T.P. Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 864 din 22 septembrie 2004, Partea I.

Dosarul de concurs se depune sau se transmite în data de 18.05.2015, ora limită 16.00, la secretariatul comisiei de concurs care funcţionează în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare-cu sediul în Bucureşti, Str. Mendeleev,  Nr. 21-25, Sector 1, Etaj 5, Camera 502.

Programul de desfăşurare a concursului:

 

Acţiuni

Termen limită

Publicarea anunţului pentru concurs

1.04.2015

Depunerea dosarelor candidaţilor

18.05.2015

Punerea la dispoziţia membrilor comisiei de concurs a dosarelor candidaţilor: evaluarea dosarelor / selectarea candidaţilor

 20-27.05.2015

Afişarea rezultatelor

28.05.2015

Primirea contestaţiilor

28.05 - 01.06.2015

Analizarea contestaţiilor/ afişare listă/ răspuns contestatari

02.06.- 04.06.2015

Susţinerea interviului

09.06.2015

Afişarea rezultatelor interviului

09.06 – 10.06.2015

Primirea contestaţiilor

11-15.06.2015

Soluţionarea contestaţiilor, afişarea şi transmiterea răspunsului la contestaţii

16-18.06.2015

Elaborarea raportului întocmit de comisia de concurs şi supunerea acestuia aprobării conducătorului organului administraţiei publice centrale.

19-26.06.2015

Emiterea ordinului de numire în funcţia de director general

08.07.2015

Locul de desfăşurare a interviului: în data de 09.06.2015-începând cu orele 14.00, la Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare–Etaj 5, Camera 510.

Informaţii suplimentare se pot obţine la secretariatul comisiei de concurs. Datele de contact sunt: 021.312.87.64 şi secretariat.ddpi@ancs.ro

Documentele oferite spre consultare sunt disponibile la secretariatul comisiei de concurs precum şi pe paginile de internet: www.research.ro  şi www.certex.ro

Documentele pot fi regăsite după cum urmează:

Anunt concurs Director General RO / EN

HG 1304 / 11.12.1996, modificat prin HG 1463 / 22.09.2004, cuprinzand  regulamentul de organizare si functionare a INCDTP

Contractul colectiv de munca al INCDTP aflat in vigoare, conform legii

Rapoartele anuale ale INCDTP pe anii 2012, 2013 si 2014, rapoarte CA 2012, 2013 si 2014, rapoarte CS 2012 si 2013

Bilanţurile contabile anuale pe anii 2012 si 2013, cu anexele aferente, depuse la Agentia Nationala de Administrare Fiscala, conform legii

Valoarea indicatorilor de referinta din anul 2014, conform anexei la oferta manageriala
Lista de contracte de cercetare-dezvoltare  ale INCDTP in derulare la data de 01.04.2015

Un raport financiar care include:

Lista cu principalele acte normative aplicabile INCDTP

Lista cu documentele necesare intocmirii dosarului de concurs