English Romana

Centrul de Evaluare si Certificare a Competentelor Profesionale obtinute prin alte cai decat cele formale, din cadrul INCDTP (CECCP – INCDTP)

 

Institutul Național de Cercetare - Dezvolatre pentru Textile și Pielărie, prin Centrul de Evaluare și Certificare a Compețentelor Profesionale, obținute pe alte căi decât cele formale (CECCP-INCDTP), este autorizat de către Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC), pentru desfasurarea de procese de evaluare a competențelor profesionale, în acord cu autorizatiile urmatoare:

 

Standard ocupational

Operator confectii industriale

Operator vopsitor textile

INCA NU
Tricotor

Sursa

Link

Link

Link

Tip competenta

Cheie

Generale

Specifice

Cheie

Generale

Specifice

Generale

Productie (specifice)

Numar de competente

8

4

7

3

3

5

5

5

Calificarea

Operator confectioner industrial

-

Tricotor manual

Cod NC

8263.1.1.

-

7432.1.1.

Ocupatia

-

Operator vopsitor textile

-

Cod COR

-

815409

-

Serie/ Nr. Autorizatie

Seria C/ nr. 120

Seria C/ nr. 121

Seria    / nr.

Valabilitate autorizatie

26.11.2015 – 25.11.2016

26.11.2015 – 25.11.2016

.    .2016 –    .   .2017

Procesele de evaluare a competențelor profesionale se finalizează cu eliberarea de Certificate de Competențe Profesionale, pentru persoanele care au promovat procesul. Certificatul conține pe verso, toate competențele care au fost evaluate, în acord cu standardul ocupațional.

Cei interesați, atât angajați, angajatori, cât și persoane fără un loc de muncă, dar care au o pregătire corespunzătoare, în meseriile menționate mai sus, ne pot contacta la sediul INCDTP (persoană de contact - Secretar al CECCP-INCDTP, Angela Dorogan). Detalii privind centrul nostru, echipa de evaluatori autorizați, condițiile de înscriere, de evaluare și de eliberare a certificatelor de competențe profesionale se pot obtine de la:

Date de contact

Relatii si/ sau inscrieri

De luni pana vineri, intre orele: 0800-1500

telefon: 021 340 42 00/ int. 135, 106

FAX: 021 340 55 15, 021 340 42 06

e-mail: angela.dorogan@certex.ro

Va rugam sa va adresati cu toata increderea la CECCP – INCDTP.

Evaluatorii de competente profesionale, certificati ANC, asigura un proces de evaluare corect, obiectiv si transparent.

 

Este utila certificarea competentelor profesionale? Certificatul de Competenţă oferă o garanţie si o recunoastere la nivel national si international a cunostintelor si experienţei profesionale a deţinătorului, în domeniul şi în ocupaţia pentru care a fost eliberat. Un angajator nu va ezita să recruteze şi să selecteze forţa de muncă pe baza Certificatului de Competenţă, intrucat persoanele care prezintă un astfel de document, sunt cu adevarat capabile şi işi demonstreaza competenţa la locul de muncă. Ambii vor avea de câştigat: angajaţi şi angajatori.

 

Echipa de evaluatori a CECCP - INCDTP ofera servicii de evaluare si certificare competente profesionale, in scopul obtinerii certificatului de competente profesionale.

 

Procesul de evaluare se desfasoara conform procedurii de evaluare stabilita prin Ordinul nr. 4543/468/23.08.2004 al Ministerului Educatiei si Cercetarii si Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.

Procesul de evaluare se desfasoara planificat, pe baza instrumentelor de evaluare dezvoltate de centrul nostru.

 

Certificarea - In urma procesului de evaluare a competenţelor profesionale, se va elibera un certificat de  competenţe profesionale. Pe verso vor fi înscrise unităţile de competenţă aferente standardului occupational, pentru care candidatul a fost declarat competent. Rezultatele procesului de evaluare competenţe profesionale pot fi contestate, conform procedurilor CECCP - INCDTP.

 

Acte necesare inscrierii:

  • Curriculum Vitae
  • Act de identitate - copie
  • Certificat de naștere - copie
  • Certificat de căsătorie ( daca este cazul) - copie
  • Diploma bacalaureat/certificate de studii – copie
  • Cerere de evaluare (se va complete la sediul CECCP-INCDTP, sub indrumarea directa a evaluatorilor)