English Romana

05.11.2019
Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Textile si Pielarie Bucuresti , organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de Inginer Stiinta si Ingineria Materialelor - Specializarea Ingineria si Protectia Mediului in Industrie Aici puteti gasi anuntul detaliat.

17.10.2019
Aici puteti gasi rezultatul concursului pentru postul vacant de doctorand/doctor/cercetator stiintific fizician/chimist/inginer chimist, pentru activitati de cercetare..

09.10.2019
Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Textile si Pielarie Bucuresti , organizeaza concurs pentru ocuparea postului de Director Sucursala ICPI Aici puteti gasi anuntul detaliat.

09.10.2019
Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Textile si Pielarie Bucuresti , organizeaza concurs pentru ocuparea postului de Secretar Stiintific Sucursala ICPI Aici puteti gasi anuntul detaliat.

19.09.2019
Program seminar M O D E X P O , 26 - 29 SEPTEMBRIE 2019. Aici puteti vedea programul detaliat.

13.09.2019
Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Textile si Pielarie Bucuresti , organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de doctorand/doctor/cercetator stiintific fizician/chimist/inginer chimist, pentru activitati de cercetare..Aici puteti gasi anuntul detaliat.

30.07.2019
Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Textile si Pielarie Bucuresti , organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de Femeie de serviciu (Cod COR: 911201), in cadrul Serviciului Administrativ-Paza.Aici puteti gasi anuntul detaliat.

11.07.2019
Aici puteti gasi rezultatul concursului pentru postul vacant de Fizician/Chimist/Inginer chimist_55PCCDI/2018.

04.07.2019
Aici puteti gasi rezultatul probei interviului pentru concursul de Fizician/Chimist/Inginer chimist_55PCCDI/2018.

02.07.2019
Aici puteti gasi rezultatul selectiei dosarelor de concurs pentru ocuparea postului de Fizician/Chimist/Inginer chimist_55PCCDI/2018.

 

24.03.2017

Seminar Noua chimie durabila, inclusiv reducerea consumului de substante chimice”

In data de 4 aprilie 2017  se va desfasura la sediul  Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Textile si Pielarie/INCDTP- Bucuresti, al treilea Seminar Tematic  al proiectului RESET, organizat de INCDTP, in cadrul caruia  mai multi experti europeni vor prezenta o serie de bune practici si rezultate ale actiunilor referitoare la  tema Noua chimie durabila, inclusiv reducerea consumului de substante chimice”  desfasurate in principalele regiuni  europene ale productiei de  textile si imbracaminte.

Descarca program

Citeste mai mult

15.12.2016
Erata la anuntul de cercetator grad stiintific din 18.11.2016
Aici puteti gasi erata.

18.11.2016
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile si Pielarie Bucuresti organizeaza concurs pentru promovarea in gradul profesional de cercetator stiintific grad I
Aici puteti gasi anuntul detaliat.


Program Nucleu


ANUNT DE INTENTIE PRIVIND IDENTIFICAREA DE PARTENERI IN VEDEREA REALIZARII UNUI PARTENERIAT DE TRANSFER DE CUNOSTINTE IN CADRUL ACTIUNII 1.2.3 A PROGRAMULUI OPERATIONAL COMPETITIVITATE - POC 2014-2020Plan de Dezvoltare Institutionala 2020 INCDTPSTRATEGIA DE CERCETARE 2015 - 2020

   In sprjinul dvs.pentru articolele din materiale textile pe  care le realizati sau importati, destinate a fi utilizate in spatii publice, regim hotelier, sali de spectacol, textile de interior, INCDTP testeaza preoprietatile ignifuge ale acestor materiale.

   Incercarile de flamabilitate se executa in regim acreditat (incercari acoperite de RENAR)  conform SR EN ISO 6941:2004 sau neacreditat (incercari neacoperite de RENAR) conform FMVSS 302 sau UIC 564-2-OR. Atat in cazul realizarii de incercari acreditate cat si neacreditate sunt utilizate standarde in vigoare, echipamentele solicitate de acestea iar asigurarea calitatii rezultatelor este tratata la fel in ambele situatii.

   Daca aveti nevoie de o confirmare a caracteristicilor de flamabilitate pentru produsele dvs. va rugam sa va adresati la Institutul National de Cercetare – Dezvoltare Pentru Textile si Pielarie – Bucuresti.

Adresa: Strada Lucretiu Patrascanu, nr.16, Sector 3, Bucuresti,
Tel: 021-340 49 28
Fax: 021-340 55 15
e-mail: certex@certex.ro


Prezentare INCDTP


I.N.C.D.T.P.

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile si Pielarie Bucuresti a fost infiintat in anul 1996 prin fuziunea Institutului de Cercetari Textile cu Institutul de Cercetari Pielarie-lncaltaminte.

I.N.C.D.T.P. dezvolta activitati de CDI cu caracter fundamental si aplicativ, microproductie de serie mica si scurta, consultanta si
asistenta tehnica, servicii: investigare si testare de laborator,
managementul calitatii, certificare si inspectie, editare si publicare de documentatii de specialitate (revista: "Industria Textila"- cotata ISI, "Revista de Pielarie-lncaltaminte"cotata in categoria B de catre CNCSIS, carti, manuale, cataloage, dictionare).

  Brosura SESEC

Anul 2015 a constituit o provocare pentru INCDTP, care si-a stabilit ca principal obiectiv continuarea in conditii de eficienta si rentabilitate a misiunii sale:
“Misiunea declarata a INCDTP Bucuresti este de a se dezvolta ca un institut competitiv pe plan national si european/mondial prin activitati de cercetare-dezvoltare de inalt nivel stiintific si multidisciplinare in domeniul textile - confectii si pielarie - incaltaminte - bunuri de consum din cauciuc, pentru agentii economici din sector si pentru alte domenii conexe”.

Eforturile intregii echipe, coroborate cu determinarea pentru depasirea tuturor dificultatilor au condus la pozitionarea I.N.C.D.T.P. in continuare in randul institutelor de cercetare dinamice si active pe piata cercetarii stiintifice romanesti.

Anul 2015 a fost anul in care INCDTP a elaborat documentele de referinta definitorii pentru activitatea sa viitoare:
- Strategia de Cercetare 2020, prin care echipa de cercetatori si-a stabilit obiectivele, directiile stiintifice de cercetare aliniate la domeniile de specializare inteligenta si de prioritate publica definite prin Strategia Nationala CDI 2014-2020;
- Planul de Dezvoltare Institutionala 2020, prin care s-au stabilit si asumat prioritatile, masurile si tintele de atins la orizontul anului 2020, principalele cai prin care resursele de care dispune institutul (umane, materiale, financiare, infrastructura) vor fi gestionate, exploatate, extinse si valorificate, in masura sa conduca la atingerea viziunii:

„In 2020 INCDTP va deveni un centru de cercetare de anvergura internationala, prin parteneriate public- private, excelenta in cercetare, cultura inovarii, mobilizand o masa critica de cercetatori si contribuind la o industrie mai competitiva.”

Cuvintele de ordine ce au caracterizat activitatea institutului in anul 2015 si vor continua sa se reflecte asupra activitatii viitoare sunt: adaptarea activitatii de cercetare pentru prioritatile de specializare inteligenta definite prin Strategia proprie, cercetare orientata spre rezultat, flexibilitate pentru accesarea a diferite programe de finantare, promovarea parteneriatului public-privat si a colaborarii cu mediul economic, utilizator al rezultatelor cercetarii, actiuni pentru mentinerea si dezvoltarea resurselor umane din cercetare, cresterea personalului atestat de cercetare.

Principalele realizari ale anului 2015 sunt:
- un numar total de 77 proiecte de cercetare derulate, dintre acestea 21 proiecte internationale si 2 proiecte finantate din fonduri structurale; se evidentiaza diversitatea programelor de finantare accesate: ERA-NET, EUREKA/EUROSTARS, FP 7, IEE, ERASMUS+, PNCDI II-Parteneriate, Programe Sectoriale;
- un numar de 71 propuneri noi de proiecte la competitiile internationale, din care pana in prezent 32 de
proiecte au fost castigate si contractate sau sunt in curs de contractare; 10 propuneri sunt inca in evaluare;
- personalul cu studii superioare a crescut cu 3,4% (si implicit personalul CD a crescut cu 3,7%), numarul tinerilor – studii superioare inca neatestate a crescut cu 66%, prin derularea unei campanii de recrutare strategica orientata spre proiectele de cercetare;
- a crescut numarul CS I de la 11 la 17 persoane (ca urmare a concursului organizat in decembrie 2014, ale carui rezultate au fost confirmate in 2015);
- numarul doctorilor a crescut cu 9%;
- numarul absolventilor de master a crescut cu 2%;
- ponderea personalului implicat in procese de formare doctorala si de masterat in total personal CD a crescut cu 43% fata de performanta manageriala asumata;
- castigul mediu lunar pentru personalul CD a crescut cu 14%;
- in conditiile reducerii numarului de proiecte derulate, au crescut indicatorii stiintifici obtinuti: o crestere cu 23% a numarului lucrarilor stiintifice publicate in reviste cotate ISI;
- factorul de impact cumulat a inregistrat aceeasi evolutie crescatoare (2015 - 73,74 / 2014 - 45,48);
- numarul comunicarilor stiintifice prezentate la diferite manifestari stiintifice internationale a crescut cu 11% in anul 2015, comparativ cu 2014;
- INCDTP a organizat a saptea editie a conferintei internationale TEXTEH –Creating the future of textiles,
in perioada 22-23 octombrie 2015;
- eforturile intregii echipe au fost recunoscute prin castigarea 10 medalii de aur, 2 de argint, 1 de bronz si 27 de premii si diplome la Saloanele nationale si internationale de inventii; 1 Certificate of Appreciation AUTEX 2015 Revista “IndustriaTextila”, 15 premii pentru articole ISI;
- INCDTP a reprezentat cu succes tara si MENCS - ANCSI la expozitia internationala EXPO 2015 Milano, 24-29 iunie 2015, expunand in pavilionul special amenajat pentru Romania mostre de biomateriale colagenice, filme de prezentare si articole de moda inspirate din portul popular romanesc;
- institutul a organizat in calitate de “host research institution” in perioada 29.09-02.10.2015 un stagiu de instruire pentru 3 specialisti din Universitatea din Alexandria, Egipt, organizata in cadrul programului TAIEX;
- cadrul relational a fost mentinut si consolidat, accentul punandu-se pe colaborarea cu clusterele din sector si atragerea mediului privat;
- a fost creat cadrul institutional pentru dezvoltarea activitatii de formare profesionala si evaluare competente profesionale, altele decat cele obtinute pe cai formale, prin Centrul autorizat ANC in 26.11.2015;
- Incubatorul Tehnologic si de Afaceri ITA-TEXCONF a fost reacreditat;
- au continuat actiunile pentru ducerea la indeplinire a masurilor dispuse de Curtea de Conturi, astfel incat
la controlul de follow-up din februarie 2016 toate acestea au fost declarate indeplinite;
- a continuat implementarea controlului intern managerial si s-au asigurat conditiile pentru protectia informatiilor clasificate, in conditiile legii.

Eforturile conjugate ale intregii echipe coroborate cu aplicarea unui management modern, orientat spre performanta stiintifica, inovare organizationala, competitivitate si transfer tehnologic, vor conduce la atingerea viziunii INCDTP.

Numar de angajati INCDTP, octombrie 2019: 162

Organigrama

Consiliu de Administratie

Consiliu Stiintific

Politica de Mediu a INCDTP

Politica de Confidentialitate a Datelor INCDTP

Program de Prevenire a Generarii Deseurilor INCDTP

 

ISO 9001          ISO 14001          ISO 17025

CERCETARE

Activitatea de cercetare se desfasoara in cadrul programelor nationale si europene de CDI. in cadrul programelor nationale se dezvolta proiecte de cercetare in consortii care reunesc specialisti din institute de cercetare, universitati, agenti economici din domeniile specifice si conexe: medicina, aeronautica, chimie, constructii de masini etc.
La nivel european, I.N.C.D.T.P. este implicat in calitate de coordonator si partener, in Programele de COl: FPVII, Leonardo da Vinei, Eureka, MANUNET, INTEREG IVBetc.

DOMENII DE EXCELENTA

- Siguranta si sanatatea o'm ului: proteze vasculare, ata chirurgicala, bandaje elastice, plase pentru hernii si eventratii, plase textile colagenice, substituent de piele pentru medicina etc.;
- Protectia mediului: filtre tesute si netesute, cartuse filtrante, snur compozit inlocuito de azbest pentru materiale de frictiune etc.;
- Proiectare si realizare de aparatura de testare si control, echipamente tehnologice etc.;
- Echipamente pentru protectia si siguranta omul ii cu grad ridicat de risc: la temperaturi extreme, agenti chimiei si biolog ici etc.

SERVICII si CONSULTANTA

Departamentul de Cercetare-Investigare Materiale (DCIM) din cadrul INCDTP este acreditat RENAR ca laborator de terta parte, in conformitate cu standardul SR EN ISO/CEI 17025:2005 inca din anul 1995. DCIM ofera cea mai vastă gamă de servicii de testare a produselor textile pentru clienţi din Romania, dar si din spatiul european. Citeste mai mult

CADRU RELATIONAL

I.N.C.D.T.P. face parte din structuri europene de cercetare ERA- European Research Area, EURATEX - The European Apparel and Textile Organisation, TEXTRANET - Reteaua Europeana de Organizatii de Cercetare in Domeniul Textilelor, Platforma Tehnologica pentru Textile si Confectii, Platforma Tehnologica pentru Femeile Oameni de stiinta, INSME, IAFTCC etc.SET Final Report - TIME for Energy Efficiency in Textile SMEs